Corry Nicolay

Corry Nicolay is een Nederlandse dominee die zich onder andere via haar website Kleurrijk Geloven inzet voor een kleurrijk geloof. Ze is gevraagd om aan Turkse vrouwen taalles te geven. Door het contact met moslimmannen en -vrouwen is ze theologie gaan studeren. Ze is doctorandus in theologie en samenleving. Na haar studie is ze eerst […]

Empowered 21

Empowered 21 is een beweging die tot doel heeft om de wereld te veranderen door middel van de zogenaamde Kindom Now theologie. De wortels van deze beweging gaan terug tot de zogenaamde Asuza Street ‘opwekking’ die begin 1900 ontstond. 2006 Het internationale centrum voor spirituele vernieuwing verzorgde in 2006 de Asuza Street Centennial. Deze viering, in Los […]

Wij kiezen voor eenheid

Op 25 juni 2009 verscheen het boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. Hierin geven 13 voorgangers hun visie op gebeurtenissen uit het verleden, heden en de toekomst. Dit met het groeiende verlangen om samen met alle christelijke stromingen een toekomst op te bouwen. Deze visie komt voort uit het verlangen om ook in Nederland een verootmoedigingsbijeenkomst […]

MiX glossy

Op 23 mei verscheen de eenmalige glossy MiX. Deze glossy gaat over mensen die elementen uit diverse religies en levensbeschouwingen met elkaar combineren. De aanleiding is twee vierjarige projecten over multireligiositeit.(1)  Manuela Kalsky en André Braak hebben onderzoek gedaan naar dit verschijnsel dat in vaktermen Multiple Religious Belonging heet. Dit voorziet in de behoeften van de […]

Focolare

De Focolarebeweging, kortweg Focolare genoemd, is een  katholieke beweging waarin de eenheid in de wereld als belangrijkste doel geldt. De eenheid van Focolare is gebaseerd op Joh. 17:21. 21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven […]

Kingdom Circles

De leer van de Kingdom Circles is erop gericht om het ‘Koninkrijk van God’ in het hart van mensen te laten regeren waardoor men verandert door Gods liefde en genade. Het doel van de bijbehorende website is om met andere mensen van alle leeftijden en achtergronden de leer van Jezus over Gods Koninkrijk te (her)ontdekken. […]

Wat is de oecumenische beweging?

De Oecumenische Beweging is het best te verklaren als een eenheidsbeweging. Op Wikipedia staat het volgende over oecumene: In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken.) Dit dekt gelijk de hele lading voor de Oecumenische Beweging zoals die tegenwoordig steeds meer ingang krijgt onder kerken […]

Beth Moore

Beth Moore is een Amerikaanse evangeliste, Bijbelleraar en auteur van diverse boeken. In 1994 heeft Beth Moore de organisatie Living Proof Ministries opgericht. Het doel van de organisatie is om vrouwen te leren van Gods Woord te houden en dit uit te dragen in hun leven. In 2004 is ze begonnen met een radioprogramma en […]

 New Wine

In 1980 kreeg David Pytchers het verlangen naar een spontane uitbreiding van de kerk in Groot Brittannië zoals hij had gezien in Chili toen hij daar als bisschop werkte. Door zijn groeiende vriendschap met John Wimber, de oprichter van de Vineyard kerk, ontdekte hij dat één van de sleutels om gewone christenen toe te rusten […]

Willem J. Ouweneel

Prof. dr. Willem J. Ouweneel werd in 1944 geboren in Zaandam. 1969 trouwde hij met Grada Gerhardina Terwel en zij hebben vier kinderen. Ouweneel is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is ook hoogleraar, docent, prediker en publicist. Vanaf 1975 werkte Ouweneel bij de Evangelische Omroep waar hij veel programma’s […]