Hoe weet ik dat ik een kind van God ben?

Als je je bewust bent van je rebellie en zonde, hier vergeving voor hebt gevraagd, je je hebt bekeerd en dus je vertrouwen stelt op Zijn volbrachte werk, dan ben je aangenomen als kind van God en zijn je zonden vergeven. Zie ook het artikel “Als je christen bent geworden” Maar hoe weet je nu […]

Het reddende evangelie

Ieder mens heeft gezondigd. Door de zondeval, die kwam doordat Adam en Eva zondigden, wordt ieder mens geboren in zonde en rust Gods toorn op de mensheid. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in […]