Mattheus van der Steen

Mattheus van der Steen werd op 14-10-1975 in Rotterdam geboren als zoon van baptistenpredikant Sjaak van der Steen. Mattheus is getrouwd met de van oorsprong Amerikaanse Rebekah en heeft twee zonen en een dochter. Rebekah de vrouw van Mattheus van der Steen is niet onomstreden. Zo beweerde ze in een interview met EO Visie dat ze […]