River of Glory

River of Glory is volgens eigen zeggen geen nieuwe bediening, plaatselijke kerk of organisatie, persoon of groep mensen. River of Glory is volgens hen Jezus Zelf, en zou bewegen als een apostolisch – profetische stroom door ons land en over grenzen, wereldwijd. Vanuit deze rivier ontstaan internationaal huisgemeenten, toerustingsdagen en gezamenlijke profetische aanbiddingssamenkomsten waarin God op […]