Tienden geven

De tienden geven is ingesteld onder de wet van Mozes en was dus voor de Israëlieten. Er werd tienden gegeven van de oogst, van de vruchten, en van de eerstgeborene dieren en daarvan moest men het beste geven wat men had. Het ging zelden over geld. De Levieten mochten van God geen bezittingen hebben zoals […]