Oosterse Leren

Taoïsme

Het taoïsme is de grondslag voor vele alternatieve Chinese geneeswijzen en vechtsporten. Om te begrijpen hoe ‘dit alles werkt’ is het belangrijk om te weten wat de basis is van deze filosofie. Bij taoïsme gaat het om het leven in eenheid met de natuur. De door de mensen ingerichte maatschappij ziet men als iets kunstmatigs. Je ziet binnen het taoïsme dan ook wel dat mensen zich terugtrekken uit de ‘gewone’ wereld. Taoïsme was een filosofie, maar werd later ook door invloeden van het boeddhisme een religie waarbij vele goden werden toegevoegd. In de taoïstische godsdienst zien we taoïstische tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen zoals de heilige bergen in China.

Taoïstische geschriften

Het belangrijkste boek van het taoïsme is de Daodejing (“Het boek over de Weg en de Deugd”). Alhoewel het niet duidelijk is of er  één of meerdere schrijvers zijn, wordt de filosoof Laozi  meestal beschouwd als de schrijver. Het bespreekt hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe men in het leven “juist” handelt.  Het bestaat uit een groot aantal mystieke spreuken in de geest van het taoïsme. Bekend zijn ook de paradoxen uit dit boek.

Het tweede belangrijke boek van het taoïsme is de ‘Zhuangzi’, vernoemd naar de filosoof Zhuang Zi. Het is het oudste boek uit het taoïsme en is diepzinnig en met een gevoel voor satire en humor. Het drijft de spot met de filosofie van het Confucianisme.

Tao  

Het woord Tao betekent ‘de Weg’ en vormt de kern van het taoïsme. Het wordt ook wel ‘De Rivier’ of ‘De Stroom’ genoemd.  Tao (of Dao) is de naam voor het universum, het is ongrijpbaar, verborgen, het is alles wat er is en niet is. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit.

Tai Chi

Volgens het taoïsme is alles ontstaan in een oerchaos (Tai Chi). Dit was een bol waarin alle levenskrachten (Chi’s) zaten. Met de tijd rijpte deze bol, en barstte open zodat de Chi’s alle kanten opvlogen.

Yin yang

De lichte Chi’s stegen op en vormden de oerkracht yang. Yang betekent in het Chinees ‘het donkere’ en symboliseert onder andere mannelijkheid, hemel, warmte, het zuiden, en droogte. De zware Chi’s daalden neer en vormden de oerkracht yin. Yin betekent in het Chinees ‘het lichte’ en symboliseert onder andere vrouwelijkheid, aarde, koude, het noorden, en vochtigheid.

Samen vormen yin en yang een eenheid.  Dit wordt ook wel weergegeven in het bekende yin-yang symbool. Yin (zwart) en yang (wit)  zijn ‘gevangen’ in een cirkel, die symbool staat voor de eenheid (Tao). De scheidingslijn is in een s-vorm en stelt de beweging en onbalans voor. (op en neer, links en rechts, voor en achter, vol en leeg, hard en zacht enz.)

Deze geestelijke krachten zouden alle dingen die bestaan in stand houden, ze zouden dus te vinden zijn in onder andere de sterrenhemel, in de planten en bomen, in de natuurkrachten, en in de mens. Elke persoon heeft volgens  het taoïsme een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven verstoord kan raken. Als het yin sterker wordt, wordt het yang zwakker en omgekeerd. Een verstoring van de balans in de yin-yangverhouding kan, volgens deze leer, ziekte veroorzaken.

Wu Xing

Wu betekent vijf en Xing betekent houding of gedrag. Wu Xing is een systeem van vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze vijf elementen staan ieder voor een bepaald lichaamsdeel, orgaan, windrichting, een getal, seizoen, kleur, planeet, zintuig, dier, muziekinstrument, geluid etc. De vijf elementen staan ieder ook voor een fase van ontwikkeling (geboorte – groei –volwassenheid – veroudering – sterven) en hebben een spirituele waarde. (Opwekken, reinigen etc. van Chi,) Hieronder zal ik enkele waarden van de elementen als voorbeeld benoemen.

Hout:

-Fase: Geboorte. Hout is de eerste fase, het moment waarop een idee geboren wordt.

-Spirituele waarde: De chi wordt opgewekt en gestimuleerd.

lichaam: hoofd en nek

– Organen: de lever (yin) en de galblaas (yang)

 

Vuur

-Fase: Groei. Vuur is de tweede fase waarin vol overgave gewerkt wordt aan de realisatie van het doel. Vuur heeft energie en geestdrift en is de krachtige groei.

-Spirituele waarde: De chi wordt tot circulatie gebracht.

-Lichaam: borst en ribben

 Organen: het hart (yin), dunne darm (yang), hartbeschermer (yin) en drievoudige verwarmer (yang)

 

Aarde

Fase:Volwassenheid. Aarde is de derde fase en is het moment waarop er rust komt en alles in evenwicht komt. Aarde zorgt voor balans, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid.

Spirituele waarde: De chi is in evenwicht

-Lichaam: middenrug

-Organen:  de milt (Yin) en maag (Yang) .

 

Metaal

Fase: Veroudering. De vierde fase is metaal en staat voor het begin van de afbraak, want na het hoogtepunt volgt altijd een teruggang. Metaal staat voor de vruchtdragende en gerijpte fase. Een kenmerk van metaal is ook het inzicht, de wijsheid.

-Spirituele waarde: De chi wordt door metaal gereinigd, en gereguleerd.

-Lichaam: bovenrug en schouder

– Organen:  de longen (yin) en de dikke darm (yang) De longen zouden ook de functie hebben van loslaten, oplossen, zuivering en verdriet.

 

Water

-Fase: Sterven. De vijfde fase is water en staat voor het afscheid en het afsterven van het oorspronkelijke idee. Het betekent verdriet maar ook de kans voor een nieuwe stap. Door aanvaarding komt er berusting en het besef van nieuwe kansen, ofwel de hout fase.

-Spirituele waarde: De bron en opslagplaats van chi.

 Lichaam: Heupen, onderrug en ledematen

-Organen De nieren (yin)

Wu wei

Wu wei is een grondstelling in het taoïsme. De letterlijke betekenis van wu wei  is “niet handelen tegen de aard der dingen in, handelen door niet te handelen“. Het staat voor  weten wanneer wel te handelen en wanneer niet te handelen. Het uiteindelijke doel van “wu wei” is een evenwichtige situatie en vandaar uit ( zacht en onmerkbaar), in harmonie raken met het zelf, anderen, en de omgeving. Wu Wei, is dus iets doen door iets juist niet te doen. Wu Wei, is zonder inspanning, zonder verzet, mee gaan met de stroom.

In de Chinese  ziekteleer gaat men ervan uit dat de natuurlijke wisselwerking tussen yin en yang ontregeld is. Door middel van massage, acupunctuur, Qi Gong (oefeningen) en allerlei andere therapieën heft men de blokkades in de meridianen op zodat levenskracht (chi) weer goed doorstroomt en zo probeert men de yin en yang weer in balans te brengen.

Chinese geneeskunst

Als men deze alternatieve geneeswijze van de Chinese geneeskunde toepast, moet men zich dus zowel bij de diagnose als bij de behandeling openstellen voor de filosofie van het taoïsme. Dat houdt in dat als u naar een alternatief genezer gaat die zijn leer baseert op het taoïsme, dat u zich dan ook openstelt voor deze filosofie.

Deze hele filosofie staat echter haaks op het christelijk geloof. De Bijbel spreekt niet over een oerknal waaruit yin en yang zouden zijn ontstaan, maar over de schepping van God. Juist hierom moeten we als christenen ons niet bezig houden met deze geneeswijze.

Oosterse vechtsporten

Ook vele van de oosterse vechtsporten zijn gebaseerd op het taoïsme. Zo wordt karate gekenmerkt door geconcentreerde ademhalingsoefeningen. Vanuit het taoïsme gelooft men dat door een uiterst geconcentreerde ademhaling men de Chi van het heelal kan inhaleren zodat deze kan versmelten met zijn eigen chi en de kracht hiervan zich verspreidt in het lichaam. Het is mijns inziens niet mogelijk om deze on-Bijbelse filosofie te scheiden van de lichamelijke discipline.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.geledraak.nl/html/page287.asp

http://www.tekensvanleven.nl/tao.htm

http://www.taoweb.be/index1.html

http://www.weiqi.nl/daoisme/wuxing.htm

http://www.tcmstuderen.nl/Historie/index.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFstisch_scheppingsverhaal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wu_wei

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao_Te_Ching