Bevr. & Gen. Stromingen

Trin

In 2002 is Trin, door onder andere Mattheus van der Steen, opgericht. Trin wil op internationale schaal het evangelie verkondigen door middel van het ondersteunen van lokale organisaties, het uitzenden van teams en het organiseren van evangelisatiecampagnes en -avonden. Trin organiseerde tot 2007 onder andere de zogenaamde firenights. Deze avonden waren van zeer charismatische aard en er gebeurde vreemde manifestaties die, volgens Trin, voortkwamen door de leiding van de Heilige Geest.

Trin heeft driemaal de Heaven on Earth campagnes gevoerd. Deze campagnes waren ook van een zeer charismatisch karakter. Tijdens het aankondigen van Heidi Baker tijdens één van deze conferenties slaakt voorganger Mattheus van der Steen vreemde klanken uit. Als daarna Heidi Baker spreekt wordt het nog gekker. De meest vreemde klanken komen spontaan uit haar mond. Ze kan geen gebed normaal uitspreken zonder gesis of gekreun of onverstaanbare klanken. Verder roept ze of God Zijn engelen wil sturen. Ze ziet een verandering in de atmosfeer, iemand met ms wordt op dit moment volgens haar genezen. Dit is het soort sprekers dat door Trin worden uitgenodigd.

Trin wordt gerekend tot het zogenaamde powerchristendom, dit is een extreme versie van de Word of Faith leer. De Here Jezus wordt dan ook door Trin als een soort Supermens voorgesteld. Wonderen, tekenen, manifestaties voorspoed en rijkdom alles is mogelijk als je er maar in gelooft.

Van der Steen claimde in 2008 en 2009 dat er meerdere keren goudstof in zijn Bijbel was gevonden. Na onderzoek bleek er zich geen goudstof in de Bijbel te bevinden. Wel werden er sporen van koper gevonden.

Rebekka de vrouw van Mattheus van der Steen is niet onomstreden. Zo beweerde ze in een interview met EO Visie dat ze de vijfde bruid van Satan was. Onderzoek heeft nooit aangetoond dat de gedane beweringen waar zijn. De EO heeft gezegd dat ze achteraf beter hadden moeten controleren.(link).

Trin claimt dat er massa’s mensen worden gewonnen voor het evangelie en dat er zeer velen zijn die genezing ontvangen. Onderzoek door Karel Smouter, naar aanleiding van de claim van Trin dat er zeven blinden waren genezen in Birma,  heeft echter aangetoond dat deze genezingen niet werkelijk zijn gebeurd.

In dit interview zegt Van der Steen dat er in diverse landen mensen uit de dood zijn opgewekt. In dit zelfde interview komt de vreemde visie van Trin op het evangelie duidelijk naar voren. Op de vraag of er voor ieder mens vergeving is antwoord van der Steen dat dit zeker zo is. Als de mens God verwerpt dan is dat een keus. Wij moeten dan als kleine christussen Zijn genade zichtbaar maken. We moeten niet dreigen dat mensen naar de hel gaan als ze de Here Jezus niet aannemen. Het is aan God wat Hij daar mee doet.

Dit gaat echter regelrecht tegen de Bijbel in:

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh.3:14-18

Bij Trin kan men terecht voor de Healing Rooms. Het is alsof u naar de dokter gaat. Op de site van Trin schrijft men: “De Healing Rooms zijn gratis en open voor iedereen. Een afspraak maken is niet nodig. Wel dient u rekening te houden met een wachttijd als het druk is. We willen tijd nemen voor iedereen, dus ook voor u.”

Trin is lid van het RAN Network hiermee wil men de charismatische boodschap vermenigvuldigen, verenigen en verkondigen. In deze campagne staan weer grote wonderen en tekenen zoals mensen die uit de doden zijn opgewekt. Een Indiase voorganger die komt spreken. Deze man heeft water in wijn veranderd en vele miljoenen mensen gered.

Het rijtje met mensen die Trin ondersteunen is niet klein. Vele bekende namen zoals Willem Ouweneel, Herman Boon, David Vos, Bert Piet, Jaap Dieleman, Heidi Baker en vele andere. Dit zijn mensen met dezelfde inslag als Trin. Wonderen, tekenen, profetische gaven, genezingen, bevrijding, geestelijke oorlogsvoering. Dit zijn de pilaren waar Trin op drijft.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.mattheusvandersteen.nl/

http://www.trin.nl/nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/TRIN_(organisatie)#cite_note-14

http://goedgelovig.wordpress.com/2010/09/13/met-de-kennis-van-nu/

http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/02/-trin-creeert-succes-jezus-die-niet-bestaat-

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/mattheus_van_der_steen_christenen_zijn_bang_voor_de_geest_1_620109

http://www.trin.nl/index.php/trin-friends/aanbevelingen

http://www.trin.nl/index.php/revival-week-2012

http://www.revivalists.nl/index.php/vrienden-van-revivalists