Anekdotes

Van uitstel komt afstel

Een bekend gezegde luidt: Van uitstel komt afstel. Je zult het vast zelf ook meemaken in uw leven. Je moet nog iets doen maar door alle drukte stel je het uit en voor je het weet vergeet je om het te doen. Op het moment dat je het wilt doen is het alweer te laat of je bent te druk met andere dingen.

Dat doet me denken aan een verhaal over een gelukkig getrouwd stel. Ze waren al een tijdje getrouwd. Hij hield ervan toertochten te maken met de motor. Even los uit de dagelijkse sleur van het werk. Zij was medewerker bij een winkel en genoot van het contact met andere mensen. Gewoon een gelukkig stel.

Helaas was er één  ding wat ze niet samen konden delen. Hij geloofde absoluut niet en zij was jaren geleden tot geloof gekomen en ging iedere zondag trouw naar de kerk. Gelukkig leverde dat geen spanningen op, maar toch was haar grote hoop dat haar man toch eens mee wilde gaan naar de gemeente. Ze had hem het evangelie al vaker uitgelegd en haar gebed was dat ook hij overtuigd zou worden van zonden en schuld. Helaas leek het er niet echt op. Haar man wilde niets weten van het geloof.

Toch was daar, totaal onverwacht, die ene zin die hij sprak. ‘Schat, ik ga morgen met je mee naar de kerk’ De preek was duidelijk. De voorganger sprak over de Romeinen brief en van hieruit gaf hij een duidelijke preek over de zondeschuld die ieder mens heeft ten opzichte van God.

Thuis gekomen kon ze er met haar man over praten. Tot haar verbazing was hij positief gestemd. Hij zei: Het leek wel of de voorganger tegen mij sprak toen hij vertelde over vergeving van zonden. Het was alsof hij alleen tegen mij sprak toen hij vertelde wat de gevolgen zijn als ik me niet bekeer en geen vergeving ontvang voor mijn zonden.

Tot haar verbazing zei haar man dat hij er wel oren naar had om verder te onderzoeken of dat geloof bij hem paste.

Hij zei tegen zijn vrouw. ‘Ik ga nog even een stuk rijden op de motor. Lekker hard over de dijk door de bochten en als ik terug kom dan wil ik er met je over praten. Want als ik voor Jezus kies dan zal mijn leven er anders uit gaan zien. Dus ik wil nog eenmaal even helemaal uit mijn dak gaan. Ik ben met een half uurtje weer terug’.

Een half uur later is hij nog niet thuis. Maar zijn vrouw maakt zich nog geen zorgen. Hij komt zo wel thuis. Maar als hij na een uur nog niet thuis is begint ze toch langzaam aan een beetje ongerust te worden.  Ja ze hoorde wel een sirene in de verte een tijdje terug, maar die hoor je hier wel vaker. Hij komt zo wel thuis. Op dat moment gaat de bel. Ach hij is zeker zijn sleutels vergeten. Mannen, als hun hoofd niet vast zat zouden zelfs die vergeten.

Als ze de deur open doet staan er tot haar verbazing twee agenten voor de deur. De eerste agent neemt het woord. ‘Sorry mevrouw, uw man is zojuist verongelukt. Hij is uit de bocht gevlogen met zijn motor. Hij was op slag dood’.

Door zijn uitstel is het nu zover gekomen dat er geen kans meer is om een keuze te maken.

Zo is het ook in ons leven. Niemand weet wanneer hij of zij dood gaat. Maar dat die dag komt is zeker. Lees maar eens de rouwadvertenties. Kijk maar eens hoeveel jonge mensen er dood gaan. Er is geen zekerheid dat je 80 wordt. Als je dood bent is het te laat, dan kun je geen keuze meer maken.

Wees daarom verstandig en maak de juiste keuze nu het nog kan. Het is een keuze die een eeuwige concequentie heeft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.  Johannes 3:16-18