Alternatieve Geneeswijzen

Vortex healing

Het woord vortex heeft meerdere betekenissen die, mijn inziens, een vingerwijzing zijn naar de filosofie van deze geneeswijze. De betekenis van het werkwoord vortex kan zijn: dwarrelen of naar beneden zweven. Andere betekenissen zijn: werveling, wervel, en wervel centrum. Dit is interessant als we kijken naar welke filosofie er achter deze methode, wat de achtergronden hiervan zijn en welke methoden er gebruikt worden.

Vortexhealing is een methode die gebaseerd is op de vortex energie. Het is dus niet een geneeswijze of methode die op zichzelf staat, echter de manier van toepassing van de vortex is specifiek voor deze methode. Opvallend is dat er vele verwijzingen zijn, vanuit de officiële sites, naar andere (genees)wijzen en gebruiken als reiki, chi en dergelijke.

Vortex wordt omschreven als een draaiing van energie die meerdere kanten op kan werken. Het versnelt de energie van de kleine opening naar de grote opening, zoals ook bij een tornado te zien is. Een vortex kun je inzetten om processen op gang te brengen of te versnellen. Men kan deze energie bewust gebruiken, maar er wordt aangeraden om je goed te laten begeleiden. Bij dit begeleiden moet u niet denken aan een persoonlijke begeleider. De begeleiding komt van opgestegen meesters of engelen. Op deze site, waar men ook gebruik maakt van de vortex energie, wordt uitgelegd hoe zij de hulp inroepen van engelen, en welke dat zijn. Omdat we het hier over dezelfde energie hebben, lijkt het mij logisch dat we te maken hebben met dezelfde machten achter de energie die vortex wordt genoemd. Dit is wat ze schrijven:

Wij roepen dan ook altijd de hulp in van vele Engelen via Aartsengel Michaël. Reken drie Engelen per ziel: twee om ze beneden te assisteren en één om ze boven te ontvangen. En verder: Lucifer, de grote engel van Licht, die eeuwenlang de Duisternis heeft onderhouden, is reeds terug gekeerd naar het Licht. Hij kan dus nu assisteren.(6)

Lucifer, dus de duivel, is dus één van de helpers binnen deze vorm van “healing”. Hij wordt hier aangeduid als een engel die terug gekeerd is naar het licht.

14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. 2 Kor.11:14-15

Naast de hulp van engelen kan men dus ook de hulp van opgestegen meesters aanroepen. Deze opgestegen meesters zijn mensen die op aarde hebben geleefd en verlicht waren, zij leefden uit hun hart. Voorbeelden daarvan zijn onder andere Jezus en Boeddha. Het mag duidelijk zijn dat er hier geen spraken is van de Here Jezus, maar dat dit demonische geesten zijn.(2)

De hulp van deze “opgestegen meesters” wordt in, en voor, allerlei spirituele problemen gebruikt. Voor mensen die hooggevoelig zijn (HSP) is er onder andere een kaartenset te koop. Hiermee kunt u een kaart trekken om met een opgestegen meester in verbinding te komen.(3) Dit legt, mijn inzien, een link naar tarotkaarten, wat weer een vorm van waarzeggerij is.

Vortexhealing is een holistische geneeswijzen waarin men uitgaat van de New Age gedachte dat alles één is. Eén bron, één bewustzijn en één goddelijke inspiratie. Vortexhealing kent een groot aantal overeenkomsten met andere Oosterse geneeswijzen. Denk hierbij aan de focus op het derde oog, het meridiaan systeem, meditatie en in contact komen met het “goddelijke ”in jezelf, gronden (zoals ook gebruikt bij veel zelfhulp trainingen) en de energiestroom (ook bekend als kundalini).(4)

Vortex is niet enkel een geneeswijze om je lichamelijke klachten weg te nemen, het is een spiritueel ontwaken voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Door steeds meer verdiepende cursussen leer je hoe je bewustzijn in elkaar steekt. Vortexhealing verschaft een steeds beter gedetailleerde plattegrond van je bewustzijn. Dit is wat er op de Nederlandse site van vortexhealing staat: Het bijzondere aan VortexHealing is dat het in de loop van de steeds verdiepende cursussen een steeds preciezere plattegrond verschaft, een plattegrond van hoe bewustzijn in elkaar zit, en hoe tot de vrijheid en vrede te komen die inherent is aan ontwaking. En verder schrijft men: ‘Vortex’ verwijst naar de spiraalvormige verbinding die door het hart heen ontstaat tijdens de basistraining, waardoor er een opening in het energiesysteem ontstaat. Door die opening kan het Goddelijk bewustzijn zich manifesteren.(http://www.vortexnederland.nl/wat-is-het.html)

Deze spiraalvormige verbinding wordt in andere oosterse geneeswijzen kundalini of slangenkracht genoemd. Vortexhealing kan, volgens de Nederlandse website van vortexhealing, nooit anders dan op een positieve manier gebruikt worden. Dit omdat het een “goddelijke” bron heeft. Het is ook geen op zichzelf staande genezingswijze, men raad mensen die onder medisch toezicht staan om dit te blijven. Vortexhealing is een energetische aanvullende behandelwijze.(5)

De filosofie van vortexhealing, zoals omschreven door een behandelaar, is dat alles één is, zichzelf uitend in fantastische vormen van creatie. Omdat we deze gewaarwording van eenheid zijn kwijtgeraakt  zijn we gevangen geraakt in allerlei soorten situaties die ziektes en pijn in ons lichaam veroorzaken. Een belangrijk uitgangspunt van vortexhealing is reïncarnatie. Ondanks dat reïncarnatie, ook het rad van leven en dood genoemd, een belangrijk punt is, is een goed begrip hiervan niet noodzakelijk voor genezing.

De vortexstudenten, zo noemt men degene die deze praktijk beoefenen, ontvangen de vortexinstrumenten via directe bewustzijnsoverdracht vanuit de “goddelijke” bron van vortex. Deze zogenoemde upload ontvangt de student/beoefenaar, via een vortexhealing leraar. Deze bron, waar de leraar zich mee verbindt, is toegankelijk via een goddelijk wezen genaamd Merlijn. Deze Merlijn is een wezen wat veel meer in eenheid leeft, en staat voor de goddelijke kwaliteit van magische transformatie.(3) Enkele praktijken die men in de basiscursus leert zijn: channelen (het doorgeven van de energie), diep werken om het meridiaan en chakra systeem op te schonen, contact maken met het goddelijk bewustzijn om raad te kunnen vragen.(5)

Vortexhealing is een geneeswijze die voortkomt uit occulte bron. De gebruikte methodes hebben diverse verbindingen met andere occulte zaken  zoals waarzeggerij, meditatie en het aanroepen van engelen. De Bijbel verbiedt dit soort zaken. Ondanks de getuigenissen die er te lezen zijn van de “fantastische” resultaten die behaald worden met vortexhealing, is het een methode die, tegengesteld aan de belofte die gedaan wordt dat men genezing vindt naar lichaam, ziel en geest, een praktijk die mensen steeds verder verstrikt doet raken in de valstrik van de duivel.

De geneeswijzen en transformaties die tijdens trainingen plaatsvinden komen niet door de trainers, maar deze komen van de “goddelijke” kracht die door de trainers heen werkt. De trainers zijn een doorgeef luik van deze energie. De handvatten voor deze geneeswijze wordt direct bewustzijns contact doorgegeven. Vanuit de “goddelijke” gedachte wordt de energie rechtstreeks in het bewustzijn en in de energiebanen van de persoon gebracht.(7)

Vortexhealing vindt de oorsprong in een man die Mehindra heette. Deze Mehindra leefde  ongeveer 5600 jaar geleden. Deze Mehindra was geen echt mens, hij was een avatar, een directe incarnatie van het “goddelijke” in een menselijke vorm. Iedere avatar heeft een eigen aspect, het aspect waarmee Mehindra zich manifesteert magische transformatie.

Het echte begin van vortexhealing begon vele duizenden jaren later. In 735 na Chr. ontving een man uit Engeland, die dicht bij de staat van verlichting gekomen was, van Mehindra de gave van vortexhealing. Door met deze “goddelijke” gift te werken werd deze persoon verlicht en begon deze gift door middel van directe  bewustzijns overdracht door te geven aan anderen. Dit was het begin van het zogenoemde afstamming van Merlijn op aarde en de start van vortexhealing.

Door de jaren heen is de afstamming van Merlijn  diverse keren verloren gegaan en weer opnieuw gevonden. In 1994 is deze opnieuw gevonden door Ric Weinman,  Weinman bevond zich plotsklaps in een interdimensionale vortex. Zijn voeten stonden op de grond, maar de rest van zijn lichaam was “ergens anders”. Een stem die zich de goddelijke expressie, genaamd Merlijn noemde gaf hem de gave en rustte hem toe om de leer van vortexhealing te onderwijzen. Nadat hij door Merlijn de opdracht had gekregen om te gaan genezen, kwam hij een paar weken later tot de schokkende ervaring dat hij iemand met M.E. had genezen. Vortexhealing claimt genezing voor ieder vorm van ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk. Echter meer dan dat claimt men dat vortexhealing twee overlappende manifestaties teweeg brengt. Enerzijds het pad van genezing, en anderzijds het pad van verlichting.(7)

Voor diverse artikelen over deze “verlichting” zie: https://www.vortexhealing.org/articles.htm. Deze zogenoemde verlichting is echter eerder een verduistering doordat men zich inlaat met demonische machten die de persoon steeds meer in hun macht zullen krijgen.

Dat Weinman, en met hem velen die deze praktijk onderwijzen, mensen “genezen” kan gemakkelijk door doktoren worden onderzocht. Dat mensen door vortexhealing genezen is, mijn inzien, absoluut mogelijk, echter de bron van deze “goddelijke” genezing is alles behalve zonder gevaren. Zoals duidelijk mag zijn is de achterliggende macht van vortexhealing niets anders dan demonisch. Dit betekend dus dat men misschien zal genezen van een lichamelijke of psychische kwaal, maar de verwoestende “neveneffecten” zullen in dit leven vele malen groter zijn en, wanneer men zich niet bekeerd van deze praktijk, zal de eeuwige consequentie zijn dat men voor eeuwig verloren zal gaan. Want, (on)bewust, verbindt men zich met de duivel, wordt men door hem verblindt en komt vast te zitten in zijn valstrik.

Er is er maar Eén Die werkelijk geneest, en dat is in eerste instantie een geestelijke genezing. Dit betekent niet dat men niet lichamelijk genezen kan worden, maar dat is geen garantie of belofte zoals tegenwoordig zo vaak wordt gezegd. Belangrijker als welke lichamelijke genezing dan ook is de vergeving van zonde en schuld die men enkel kan ontvangen door in geloof tot de Here Jezus te gaan, uw zonden te belijden en uw vertrouwen op Hem te stellen.

4 Voorwaar, onze ziekten heeft  Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. Jes. 53:4-5

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://mathijsvanderbeek.nl/kennisbank/spirituele-begrippen/energie-vortex/

2) http://mathijsvanderbeek.nl/wat-zijn-opgestegen-meesters-veelgestelde-vragen-op-een-rij/

3) http://mathijsvanderbeek.nl/opgestegen-meester-kaart-trekken/

4) https://www.vortexhealing.org/basictraining.htm

5) http://www.vortexnederland.nl/de-basistraining.html

6) http://www.healingvooriedereen.nl/page7.php

7) https://www.vortexhealing.org/aboutus.html

http://www.lichtwerktechnieken.nl/pages/sub/55635/Uitstroom.html

http://www.vortexnederland.nl/

https://www.vortexhealing.org/index.html

http://realitysandwich.com/136/magic_vortex_healing/

http://marliesmeenks.nl/workshop-cursus/vortex-healing-meditatie/