Bevr. & Gen. Algemeen

Wat is bevrijding en genezing?

Het bevrijdingspastoraat en het bidden voor genezing neemt een steeds grotere vlucht binnen de kerken. Was het voorheen zo dat dit soort leer voornamelijk voorkwam in de charismatische kerken, tegenwoordig heeft deze leer zich ook genesteld in de traditionele en evangelische kerken. Door het hele land worden er genezingsdiensten georganiseerd en bij vele gemeenten en organisaties is het bevrijden van demonen een dagelijkse bezigheid.

Volgens vele leraren hebben we als christenen het nodig om bevrijd te worden van de machten die ons vanuit het verleden nog bezetten. Klopt deze vorm van bevrijding wel met wat de Bijbel ons leert? Kan een christen wel demonen in zich hebben, als de Heilige Geest ook al in hen woont? Wat maakt ons vrij van inwonende demonen? Jezus Zelf zegt:

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Joh.8:32

Dat is wat ons bevrijdt, de waarheid van het evangelie. Als dat niet zo is dan zou Jezus dus eigenlijk half werk hebben gedaan.

Zijn er generatievloeken en zo ja kunnen die in ons leven werkzaam zijn?

Wat is de invloed van Kundalini?

Hoe zit het met de wapenuitrusting uit Efeze 6?

Zit er gevaar in het bestraffen of binden van demonische machten?

Zelfs Michaël durfde het niet en liet het straffen aan de Heer over!

Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen! Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Judas.9-10

Door middel van verschillende artikelen wil ik u attent maken op de dwalingen en gevaren die op de loer liggen en misschien ook al werkzaam zijn in uw gemeente. Ik hoop dat ik u door middel van de artikelen kan aansporen om zelf op onderzoek uit te gaan en te bidden voor de leringen die u op uw weg tegen kunt komen.

 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Tess. 5:21