Oosterse Leren

Yoga

Yoga is een ongeveer vijfduizend jaar oude traditie die haar wortels heeft in India. Het is van oorsprong verwant aan het Hindoeïsme en van daaruit in eerste instantie gericht op spiritualiteit. Vanuit yoga leert men om lichaam, geest en gevoel te beheersen en daarmee de vereniging met god te bereiken. Dit komt tot stand door middel van oefeningen, ademhalingstechniek en meditatie. Yoga is van oudsher af een spirituele methode om in verbinding te komen met “God”. Yoga betekent  juk, beheersen of herboren worden. Voor de mensen in het westen heeft yoga de laatste helft van van de vorige eeuw een andere vorm van toepassing en betekenis gekregen.  Er is mantra yoga, waarin men zich toe legt op zingen en spreken. Power yoga voor de  intensievere training. Er zijn yoga soorten om de wil te beheersen, kennis en wijsheid op te doen of om te leren om te dienen en te handelen. De basis van al deze verschillende soorten blijft dezelfde, maar men gebruikt het voor diverse doelstellingen. Om een simpel te nemen. Een auto kan gebruikt worden als boodschappenwagen maar ook races in de formule 1. De basis is de auto, de toepassing compleet anders.

Voor de meeste mensen in het westen  is het onduidelijk wat de oorsprong van yoga, ze beseffen niet dat het een methode is om in contact te komen met de spirituele wereld, en omdat velen hierin niet geloven wordt het afgedaan als onzin. Een vorm van yoga die in het westen populair is, is hatha yoga.  Hatha yoga wordt ook wel psychische yoga genoemd omdat men hiermee het geestelijk welzijn voor ogen heeft. Onderdelen van hatha yoga worden toegepast in trainingen en cursussen maar ook in de (psychische) zorg. De oorsprong van hatha yoga ligt in de 15e eeuw. Het werd door Lord Krishna geïntroduceerd als de weg naar de Hindoe hemel. Dat Shiva, de god van de vernietiging, welke door Hindoes enorm gevreesd wordt, bekend staat als de god van yoga is voor de westerse beoefenaars onbekend. Shiva is geen god maar een demonische macht en één van de werkzame krachten achter yoga.

Dat mensen die yoga beoefenen hier vaak (tijdelijk) profijt van hebben, net als bij andere meditatie oefeningen, hoeft niet te verbazen. De uitwerking op de langere termijn is echter desastreus (dan heb ik het nog niet eens over christenen). Er zijn talloze voorbeelden van mensen die door de beoefening yoga in psychische en emotionele problemen zijn geraakt. Dat dit gevaar aanwezig is wordt ook benadrukt door professionele beoefenaars en “ingewijden”

Een vorm van sport en therapie die nauw verwant is met yoga is pilates . Bij pilates ligt de nadruk op het ontwikkelen en beheersen van de spieren rondom de wervelkolom. Ondanks dat door velen de overeenkomsten met yoga worden ontkent zijn deze er wel degelijk.Net als bij yoga ligt ook hier de nadruk op concentratie (meditatie), ademhaling en beweging. Het verschil is dat bij yoga de nadruk meer op het spirituele ligt en pilates zich meer richt op het lichamelijke aspect. Bij beide zijn echter de bewegingsvormen gebaseerd op de connectie tussen lichaam en geest.

Kundalini yoga werd tot 1968 in India in het geheim gepraktiseerd omdat deze vorm zo enorm krachtig was. Yogi Bahjan een Sikh en kundalini meester, kwam in 1968 naar het westen en gaf voor het eerst in de geschiedenis een openbare les in kundalini yoga.  In deze vorm van yoga zorgt men dat de zogenaamde kundalini energie die opgerold ligt in uw centrum tot leven komt. Dit centrum bevindt zich aan de basis van de wervelkolom bij het stuitje. De vrijkomende energie wordt omschreven als een kracht die door het lichaam raast en mensen op allerlei manieren doet manifesteren. Hierbij kunt u denken aan lachen, huilen een enorm gelukkig gevoel hebben of ongecontroleerd bewegen. Muziek en het zingen van mantra’s zijn een belangrijk onderdeel van kundalini yoga.

Volgens de filosofie van kundalini yoga zorgen de oefeningen ervoor dat de kundalini kracht ontwaakt waardoor men men alles uit het leven kan halen. Door de oefeningen leert men om de verborgen kracht uit het zenuwstelsel op te wekken door zich op de de zogenaamde energiecentra’s (chakra’s)  te concentreren. Volgens de beoefenaars brengt kundalini yoga een besef teweeg, waardoor we de ware realiteit gaan zien van het oneindige. Deze kundalini energie zien we ook terug in het huidige christendom. Het effect van deze kracht is dat mensen vallen, onbedaarlijk lachen (holy laughter), enorm schudden of trillen, onbedaarlijk en oncontroleerbaar bewegen.(kundalini checklist) In de gemeente of bij  bijeenkomsten worden deze verschijnselen toegeschreven aan de Heilige Geest, maar zijn echter demonische manifestaties.

De populariteit van yoga neemt nog steeds toe. Mensen willen in deze hectische tijd zich ontspannen en rust vinden voor het lichaam en voor de geest. Yoga voorziet hierin. De meeste mensen zien yoga dan ook als een onschuldige ontspanning. De geestelijke achtergrond wordt aan de kant geschoven en is niet van belang. Door ademhalingstechniek, en meditatie ontvangt men de rust die men nodig heeft.  Omdat yoga toch altijd een wat soft karakter had is er voor mannen tegenwoordig ook broga, dit is yoga voor mannen. Volgens  beoefenaars yoga zonder poespas. Heeft u soms last van woedeaanvallen? Dan is er voor u woede yoga. Yoga met veel vloeken en een biertje. Het is de bedoeling dat u door vloeken,tieren en zuipen de opgekropte stress kwijt raakt.

Als er dus voor de wereld allerlei vormen van yoga beschikbaar zijn, waarom dan niet voor de christenen? Waarom moet de wereld alle “lol” hebben? Vandaar dat in heel veel kerken en gemeentes, bij pastoraat en studie christelijke yoga omarmt is als het alternatief voor de wereldse yoga. Wel de “voordelen” van yoga maar niet de filosofie.

De methodes en gebruiken die bij yoga gebruikt worden hebben ook hun intrede gedaan binnen de kerken en gemeentes. De contemplatieve leren die in steeds meer kerken en gemeente worden toegepast en door veel christenen wordt omarmt als een tool om “spiritueler” te worden heeft veel overeenkomsten met (en vindt m.i. deels haar oorsprong in) in yoga.

Doordat yoga nog vaak geassocieerd wordt met Oosterse religie, wordt er onder christenen een ‘christelijke’ vorm van yoga geleerd. (link) Volgens de beoefenaars van christelijke yoga is dit niets anders dan een andere manier van bidden. De oefeningen die bij yoga horen worden op een christelijke manier ingevuld. Zo wordt de zonnegroet de zoongroet. Verder worden er mantra’s gebeden met Bijbelteksten of men gebruikt het ‘Jezusgebed’. (link)

Door yoga te mixen met Bijbelteksten ontdoe je het niet van de occulte wortels. De woorden die gebruikt worden zijn dan anders, de machten achter yoga blijven dezelfde. Ook al verklaren de beoefenaars dat dit een ander manier is om tot God te komen, de Bijbel laat duidelijk zien dat dit niet het geval kan zijn.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 2 Kor.6:13-15

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.  Kol. 2:8

Geraadpleegde bronnen:

http://www.inplainsite.org/html/yoga_and_christianity.html

http://www.medicinfo.nl/%7B4424f939-63b8-4efd-bae5-c00c7e950b68%7D/%7Be7a29b9f-2fc8-4711-a057-89b7a5311eb2%7D

http://www.yoga-nl.nu/html/soorten.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yoga

http://yoga-oefeningen.nl/yoga/5-yoga-mythes.html

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/yoga2.pdf

http://www.danzanryu.com/kundalini.html

http://www.inplainsite.org/html/slain_in_the_spirit_2.html#SIS2-Yoga

http://www.kundaliniawakeningsystems1.com/downloads/kundalini_checklist.pdf

https://www.kundaliniyoganederland.nl/wat-is-kundalini-yoga/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kundalini-yoga

America, the sorcerer’s new apprentice – Dave Hunt & T.A. Mc Mahon