Over Rejoice Now

 

Mijn naam is Jos Hobé, tot bekering gekomen in 2002. Sinds 2009 houd ik mij bezig met de website. Dit komt voort uit mijn zorg over de enorme dwalingen die er zijn binnen het christendom waardoor er steeds meer mensen weggetrokken worden van de waarheid. Niet dat ik denk dat ik alles weet, maar doordat ik zelf, na mijn bekering, ben ‘opgegroeid’ in een zeer charismatische gemeente wil ik mensen waarschuwen voor de dwalingen waar ik zelf door misleid ben geweest.

Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is, foutloos en de enige bron van volledige waarheid. De Here Jezus is voor al onze zonden gestorven en is opgestaan uit de dood. Redding is alleen uit genade door het geloof in de Here Jezus.

Kritiek geven wordt vaak beschouwd als het zaaien van verdeeldheid. Waar de voorstanders alles op tv, radio en internet mogen uitdragen, wordt degene die deze leer kritisch onderzoekt de mond gesnoerd. Wij hebben echter de plicht om datgene wat in de naam van de Here Jezus wordt beweerd te onderzoeken en verkeerde leringen en on-Bijbels gedrag aan de kaak te stellen.

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim 4:2:4

Kritiek op leraren wordt echter vaak niet geaccepteerd, er wordt gezegd dat je een gezalfde van de Heer niet mag bekritiseren, maar apostel Paulus noemt in zijn brieven aan de gemeente mensen openlijk bij naam om hen te vermanen.(1)

Ik wil mensen niet veroordelen, maar mensen informeren en waarschuwen voor de dwalingen die er zijn. Ik uit slechts mijn mening, en hoop dat de artikelen u zullen uitdagen om zelf op onderzoek uit te gaan en alles te toetsen aan de Bijbel.

Beproef alle dingen, behoud het goede.1 Tess 5:21

Alle Bijbelteksten die ik gebruik zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV en uit de Statenvertaling editie 1977  © 1977  Nederlands Bijbelgenootschap.

Als u contact wilt opnemen dan kan dat via dit mailadres:  rejoicenow77@gmail.com

1) Fil.4:2-3 / 1 Tim1:20 / 2 Tim 2:17

 

Noot: Het raadplegen van bronnen voor het maken van een artikel betekent niet dat ik het eens ben met wat er door deze sites geschreven wordt. Sites waar ik mij mee verbonden voel staan gelinkt onder in de sidebalk.