Alternatieve Geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Onder alternatieve geneeswijzen vallen alle therapieën en geneesmiddelen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van de werking is. De alternatieve geneeskunde is duidelijk in opkomst. Dit komt waarschijnlijk doordat men ontevreden is over reguliere geneeskunde. Patiënten vinden soms dat de reguliere geneeskunde weinig tijd of aandacht heeft voor de patiënt, en dat er niet gekeken wordt naar de gehele persoonlijkheid. De alternatieve genezer heeft veel aandacht voor de patiënt en er wordt vaak meer tijd uitgetrokken om met de hele persoon en diens (levens) visie kennis te maken.

De reguliere geneeskunde gaat ervan uit, dat de ziekte van een persoon bestaat uit een ziek orgaan of een afwijkende functie ergens in het lichaam, terwijl alternatieve genezers uit gaan van een holistisch model, waarbij lichaam, geest en ziel een geheel vormen en samen behandeld moeten worden, of terug in balans gebracht moeten worden. Bij alternatieve geneeswijzen worden de oorzaken van de klacht in de ziel of geest gezocht of in problemen met de energiehuishouding van het lichaam.

Vaak komen mensen bij een alternatief genezer als de gewone geneeskunde hen niet verder kan helpen. Het is voor hen een laatste redmiddel, een strohalm waar men zich dan aan vastklemt. Als de situatie levensbedreigend is, is de alternatieve genezer verplicht om de patiënt naar een reguliere arts door te verwijzen. Dat gebeurt lang niet altijd. Alternatieve genezers zijn herhaaldelijk hiervoor door de rechter en de tuchtrechter op de vingers getikt, zoals in het geval Sylvia Millecam.

Vroeger werd de alternatieve geneeskunde erg beïnvloed door oosterse religies. Deze religieuze denkwijze zien we nog terug in de huidige behandelingen. Veel alternatieve genezers gebruiken holistische therapie vanuit een pantheïstische levensovertuiging. Bij holistische therapie wijst men vaak chirurgie of medicatie af. In plaats daarvan vertrouwen ze op gebeden, meditatie en als medicijn homeopathische middelen gemaakt van kruiden en vitaminen.

Pantheïsme is een levensovertuiging die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Als we goddelijk zouden zijn, dan zouden we zonder zonde zijn. Men ziet zonde als een illusie waaruit valse schuldgevoelens ontstaan. Dat schuldgevoel is wat zou leiden tot ziekte.

De Bijbel zegt echter dat wij door God geschapen wezens zijn:

toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. Gen. 2:7

We zijn geen goden, er is maar één God:

vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Jes. 43:10b

In plaats van het negeren van de zonde moet deze juist worden aangepakt door middel van berouw en afkeer.

Er zijn verschillende alternatieve geneeswijzen en niet elke alternatieve geneeswijze is occult. Je kunt als alternatieve therapie ook je leefstijl en voedingsstijl veranderen, of gewone kruiden gebruiken.  De geneeswijzen die uitgaan van ‘levensenergie’ of werken met homeopathie zijn degene waar we ons als christen niet mee in moeten laten. Er zijn vijf categorieën van alternatieve therapieën (Bron: ‘Basic Questions on Alternative Medicine: What Is Good and What Is Not’? BioBasic Series (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1998))

1. Complementaire therapieën

Deze hebben met levensstijl onderwerpen zoals voeding, lichaamsbeweging en stress te maken. De therapie vraagt van de patiënt zelf mee te werken aan zijn eigen gezondheid. De therapie richt zich op de hele persoon (lichaam en geest ) en de omgeving, en kan bestaan uit bijvoorbeeld aanpassing van de voeding en levensstijl (minder stress, meer beweging) Hier is in principe niets mis mee, al moet men hier ook kritisch zijn.  Zo is er bijvoorbeeld ook het Daniëlplan. Dit is volgens Rick Warren een programma om God te verhogen in de manier van wat je eet, hoe je beweegt en wat je denkt. De Bijbel zegt echter:

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 1 Tim. 4:7-8

2. Wetenschappelijk niet bewezen therapieën

Deze hebben een wetenschappelijk onderzoek gehad, maar met weinig bewijs voor de effectiviteit ervan. Een voorbeeld hier van is kruidengeneesmiddelen. Veel kruiden-behandelingen maken opmerkelijke beweringen van genezing van kanker, artritis, depressie, en andere ziekten.

Sommige kruiden-supplementen hebben een aantal veelbelovende voordelen aangetoond en kunnen een nuttige aanvullingen op reguliere behandelingen zijn. Wees echter kritisch als u ervoor kiest om kruiden te gebruiken. Natuurlijk wil niet altijd garanderen dat het veilig is. Er zijn veel natuurlijke kruiden die gevaarlijke, en zelfs dodelijke, bijwerkingen hebben. In tegenstelling tot de reguliere medicatie, is geen enkele organisatie direct verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit of de concentraties van plantaardige producten. Het is belangrijk om het product dat u wilt gaan gebruiken grondig te onderzoeken. Uw arts en apotheker kennen uw medische geschiedenis en kunnen u waarschuwen bij alle potentieel gevaarlijke interacties tussen kruiden en geneesmiddelen.

Waar u echter wel voor moet waken is dat het geen homeopatische middelen zijn. De werkzame stof wordt hierbij sterk verdund, meestal met water of alcohol, totdat er geen molecuul van de oorspronkelijke middel blijft. Toch zou hier dan een genezende kracht uit voortkomen.Deze genezende kracht is een occulte ‘levenskracht’. Christian Friedrich Samuel Hahnemann ‘de grondlegger van de homeopathie, was een vrijmetselaar en een hypnotiseur.

3. Wetenschappelijk twijfelachtig therapieën

Dit zijn therapieën die fundamentele wetenschappelijke principes tegenspreken of die niet gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Een voorbeeld is de Chinese acupunctuur dat een tegenstrijdig leer is met wat bekend is over de menselijke fysiologie.

4. Levensenergie therapieën

Deze therapiën zijn gebaseerd op het taoïsme. De beoefenaars geloven dat er ‘levensenergie’ stroomt door het hele universum. Er zijn veel namen hiervoor.  Traditionele Chinese geneeskunde noemt deze energie “Chi”, De Indiase geneeskunde noemt het “Prana” weer anderen ‘Kundalini’.

Levensenergie therapeuten zijn van mening dat mensen bestaan ​​uit energie omgeven door een materieel lichaam. Levensenergie therapie richt deze energie, zodat het ongehinderd door het hele lichaam stroomt. Ziekte beschouwd men als het resultaat van een onbalans of blokkade in de energiestroom. Traditionele Chinese geneeskunde beschrijft een uitgebreid systeem van kanalen in het lichaam die meridianen worden genoemd. Om een ​​ziekte te genezen, moet het lichaam worden gemanipuleerd om de stroom van energie te herstellen door die meridianen.

Levensenergie therapeuten geloven dat ze de stroom van energie kunnen aanpassen door middel van fysieke manipulatie of onzichtbare overgang van genezer naar patiënt. (Reiki, magnetiseren) In de traditionele Chinese geneeskunde, worden naalden gebruikt om de stroom van deze energie te stimuleren (Acupunctuur). Massage, oefeningen, ademhalingstechnieken, meditatie en kruiden zouden ook Chi kunnen herstellen.

Christenen moeten deze therapie vermijden. Veel ideeën zijn gebouwd op een pantheïstisch wereldbeeld, door met deze therapieën in zee te gaan, erken je de oosterse mystiek. God is niet een onpersoonlijke kracht, en Hij kan niet worden gemanipuleerd door formules of helende rituelen. God zal niet genezen door een praktijk die in strijd is met Zijn Woord.

5. Kwakzalverij en bedrog

Dit zijn therapieën waarvan is aangetoond dat er geen redelijke voordeel is.

De Bijbel leert dat we leven in een gevallen wereld. Ondanks onze beste inspanningen worden mensen ziek, en soms sterven ze. Wanneer we geconfronteerd worden met een ernstige ziekte, moeten we eerst de consequenties aanvaarden van de zondeval. God kan genezen, maar Hij kiest of, hoe en wanneer Hij dat wilt. Hij zal echter niet tegen Zijn Woord ingaan.

Als we ziek zijn moeten we niet in paniek naar occulte methodes gaan grijpen, maar vertrouwen op Gods soevereiniteit en controle over ons leven. Als een alternatieve geneeskunde wordt aanbevolen, moeten we ervoor zorgen dat die medisch is getest en niet tegen Gods woord ingaat.  In tijden van gezondheid, en vooral in de omgang met ziekte, moeten we de Heer blijven eren. Maak je levensstijl, vooral de manier waarop je omgaat met ziekte, een getuigenis voor Christus.

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_geneeswijzen

http://www.skepsis.nl/s-frames.html

http://www.inplainsite.org/html/alternative_medicine_1.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Panthe%C3%AFsme