Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-Leraren

Ana Mendez Ferrell

Ana Mendez is geboren in Mexico, maar woont nu in Jacksonville, Florida. Ze is getrouwd met Emerson Ferrell. Samen hebben ze een dochter en twee zonen. Ze  kwam in 1985 tot bekering toen ze werd behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis, nadat ze voodoo priesteres was geweest. Ze heeft samen met haar man  een ‘warfare ministry’: ‘Voice of the Light’.

Voice of The Light Ministries is een profetisch-apostolische bediening met ‘een mandaat van God’ om  het leger van de Heer uit te rusten. Hun missie is om gelovigen over de hele wereld te trainen om de machten der duisternis te identificeren en hen te vernietigen. Ana heeft in Mexico stad een aantal kerken gesticht en heeft nu de leiding over 18 kerken en een groot aantal bedieningen over de hele wereld.

Ze is de laatste 13 jaar vertegenwoordiger van het werk van Morris Cerullo in Mexico geweest. Zij is ook betrokken bij Special Task Force Coordinator en zij spreekt op conferenties voor gebedsbewegingen wereldwijd, die op Global Harvest Ministries worden georganiseerd en voorgezeten door Peter Wagner, die ook deel uitmaakt van The International Coalition of Apostles.

Ana is een fervent aanhanger van de Kingdom Now leer en Latter Rain. Voice of the Light leert veel over de strategieën die nodig zijn om hun steden in te nemen voor het Koninkrijk van God en hiervoor hebben ze voorbede netwerken over de hele wereld, ook in Nederland. Deze voorbede zouden we moeten doen zodat Jezus zo Zijn koninkrijk zal kunnen vestigen.

Kingdom Now voorstanders geloven namelijk dat God de controle over de hele wereld heeft verloren aan Satan, toen Adam en Eva zondigden. God zou nu op zoek zijn naar mensen die hem zullen helpen de heerschappij terug te nemen. Degenen die zich overgeven aan de autoriteit van Gods apostelen en profeten besturen volgens hen de koninkrijken van deze wereld.

Volgens de biografie op de site van Voice of the Light heeft de miraculeuze kracht van God haar bevrijd en getransformeerd in één van de generaals in Gods eindtijd leger. Ze is volgens eigen zeggen een voorloper in ‘profetische’ aanbidding zodat de mensen horen wat er in de hemel wordt gezongen. Verder zegt ze een diep begrip te hebben van de geestelijke werkelijkheid van God en van de duisternis. Door middel van haar ‘profetische’ kunst laat ze christenen delen in de visioenen die ze van God zegt te ontvangen tot opbouw van de gemeente.

Zij is door Peter Wagner aangesteld als profeet en apostel en zij wordt door  Peter Wagner en vele van haar volgelingen bestempeld als een generaal in Gods leger. De Bijbel spreekt echter nergens over generaals in Gods leger. Tegenwoordig zijn er ook geen profeten meer zoals in het oude testament. Niemand kan tegenwoordig voldoen aan de eisen die de Bijbel aan een apostel stelt. (zie Hand.1) Toch noemt Ana Mendez zich een profeet en onderwijst ze in profetische aanbidding en profetische kunst.

Ana Mendez  leert dat mensen zich ertoe aan moeten zetten om de strijd aan te binden met Satan en zijn helpers. Als Warfare ministry zendt Voice of the Light ‘krijgers op hoog niveau’ naar de donkerste plekken op aarde, om te vechten tegen de bevoegdheden en vorstendommen die deze naties in de duisternis houden. Als generaal in geestelijke oorlogsvoering heeft Ana veel van de meest belangrijke initiatieven voor gebedsbijeenkomsten gecoördineerd om de duisternis te confronteren. Verder heeft ze volgens haar eigen zeggen gestreden om landen als Mexico en het Oostblok. Denk hierbij aan de Berlijnse muur, die volgens haar gevallen is omdat ze daar hebben gestreden.

Zo heeft ze ook in 1997 de Mount Everest beklommen om daar de strijd aan te binden met de koning van de hemel en demonische machten. Hierna zou er een enorme geestelijke doorbraak zijn gekomen in het zogenaamde 10/40 window. (Dit is de minst geëvangeliseerde regio in de wereld.) (bron)  Peter Wagner was ook betrokken bij deze missie. Volgens hem kwam er een enorme ‘klim zalving’ op het team toen de teams op weg gingen naar de top waar de koningin van de hemel haar troon had. Volgens Ana Mendez ging God  de ongerechtigheid van de valse godsdiensten bestraffen. God zou het fundament neerhalen van het mysterieuze Babylon. (link) Deze beweringen  zijn door meerdere personen onderzocht en blijken, volledig vals te zijn. (1) ( 2)

De beschrijving van het boek ‘Het schudden van de Hemelen’ laat zien wat zij nog meer gedaan heeft: Ana heeft in de Himalaya, zelfs op de berg Everest strijd geleverd. Ze heeft in de hoger gelegen gebieden van de rivier de Nijl gevochten. Zij heeft in Turkije de locatie gevonden van wat eens de oorspronkelijke plaats van de Hof van Eden geweest zou kunnen zijn en daar een altaar van Gods heerlijkheid gebouwd. Ze is de confrontatie met de machten der duisternis aangegaan in lagunes die door piranha’s onveilig werden gemaakt in de hoofdwateren van de Amazonerivier, en ze heeft de eeuwenoude handelsroute tussen Egypte en Israël met olie gezalfd. (citaat)

Er zijn meerdere beweringen van Ana die zeer omstreden zijn en niet te bewijzen zijn. Zo zou ze net als Filippus (Hand.8:39)  door de Heilige Geest over grote afstanden zijn overgebracht. Op een dag tijdens een bijeenkomst in Forth Worth werd een vrouw genezen van kanker en een aantal dagen later regende het diamanten tijdens een bijeenkomst. Ook heeft ze volgens eigen zeggen net als de weduwe uit 1 Kon.17 nooit gebrek gehad. Het geld uit haar portemonnee werd steeds aangevuld. Tevens beweert ze dat ze drie mensen uit de dood heeft opgewekt, één daarvan is haar eigen dochter. (video)

Op haar website staat:”De Heilige Geest moet de belangrijkste Persoon worden in ons leven als we de hand van God willen ervaren in onze huidige conditie.” (bron) Op deze manier wordt de Heilige Geest van Trooster en Helper Die op Jezus wijst tot de Hoofdpersoon van het evangelie gemaakt. Dit is in tegenstelling met wat de Bijbel ons leert:

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Joh.15:26

Op haar eigen site verkoopt ze haar boeken, ‘profetische kunst’ en ook allerlei flesjes met olie van biologisch geteelde plantenoliën: Deze oliën zijn Zijn gereedschap dat bij menging met gebed je geloof zal veranderen. Al deze oliën bevatten eigenschappen ontworpen door God om je cellen schoon te maken en degenen die zijn beschadigd zonder neveneffecten herprogrammeren. Wij bieden hen goedkoop aan, zodat u de prachtige verjonging en het leven in elke fles kunt ervaren. (bron)

Ana’s man, Emerson Ferrell, zal persoonlijk selecteren, mengen en bidden voor elk product als een manier van het vrijgeven van zijn geloof in de aard van deze oliën, zoals Paulus bad over zweetdoeken en de mensen werden genezen. Je kunt ook pakketjes bestellen als ‘schoonheid en verjonging’ en zelfs ‘Bijbelse zalving’. Goedkoop zou ik de flesjes niet noemen, de flesjes bevatten slechts 5ml olie en kosten tussen de $15 en $100 per stuk! Het doet me denken aan Jomanda, die zegende zo pallets met flessen water in zodat deze heilig zouden worden.

Ook schrijft Ana in één van haar boeken dat de het avondmaal ons zou beschermen tegen aanvallen van de duisternis, omdat er bovennatuurlijke kracht in het bloed van Jezus is. (Eat My flesh, drink My blood) Dit is wat Jezus Zelf over het avondmaal zegt:

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Lucas 22:19

In haar boek ‘Oorlogsvoering op hoog nivo’ schrijft Ana Mendez: Plotseling kon ik mijn omgeving niet meer zien en bevond ik mij in een geweldige extase. Ik begreep niet wat er allemaal gebeurde, maar mijn ogen konden de Heer Jezus in al Zijn majesteit zien! Ik werd ondergedompeld in Gods wijsheid en liefde. Gedurende deze ervaring was ik in staat om te zien hoe alle kennis naast elkaar bestaat en geopenbaard werd. Niets werd voor mij verborgen. (Oorlogsvoering op hoog nivo blz. 20)

In een ander verhaal beschrijft ze een vergelijkbare gebeurtenis. Hier is ze in een klaslokaal als er vanuit een blinkende ster een lichtstraal komt waarin Jezus staat. (bron) In deze video waarin Ana geïnterviewd wordt komt deze hele geschiedenis naar voren.

De profetieën die Ana krijgt zijn overduidelijk vals. Zo heeft ze geprofeteerd over 6-6-‘06. Dit zou een grote dag worden voor Satan. Op deze dag zou Satan proberen de wereld te vernietigen. God zou echter aan Ana profetisch hebben doorgegeven dat dit zou gebeuren en zij zou de gebedsstrijders moeten klaarmaken voor de strijd. Deze profetie is net als veel van haar andere beweringen niet uit gekomen.

Ook over Amsterdam sprak zij  veel ‘profetische’ woorden. Op 22 september 2007 zou de stad veranderd worden om nooit meer hetzelfde te worden.

Ana is op 09-09-2009 in Nederland geweest. De nadruk lag het eerste deel van de dag op lofprijs, aanbidding, gebed en geestelijke oorlogsvoering. Tijdens het tweede deel van de dag zou het team van Ana Mendez de mensen in voorbede leiden. Het doel van dit alles was een doorbraak voor Nederland en Europa.

Ondanks al haar valse claims. Haar boeken die een ander evangelie verkondigen en haar buiten Bijbelse openbaringen zijn er vele mensen die haar conferenties bezoeken, ook in Nederland. Ze leert christenen een andere werkelijkheid, één waarin de gelovige de strijd aan gaat met Satan en zijn demonen“christenen zijn te onwetend over de duisternis” schrijft ze in haar boek ‘Bevrijding’. Deze opdracht wordt ons nergens gegeven in de Bijbel en is zeker niet ongevaarlijk.

Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen! Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Judas.9-10

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.store-amf.com/

http://www.voiceofthelight.com/about-us.php

http://www.store-amf.com/oils-intro.php

http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2010/12/23/ana-mendez-ferrell-leaping-tall-mountains-in-a-single-bound/

http://www.ambasmin.org/?pid=290

http://www.backtothebible.nl/Ned30.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AnaMendez.pdf

https://goedgelovig.wordpress.com/2011/05/04/ana-mendez-was-niet-op-de-everest/

http://home.kpn.nl/wierold/opgedragen.htm

http://www.youtube.com/watch?v=wYbNQJNE2DY http://www.nederlandseprofetischeraad.org/nieuws/37-dag-van-vasten-en-gebed-voor-nederland-en-europa

http://www.inplainsite.org/html/dt7_spiritual_warfare.html

http://ebookbrowse.com/woord-voor-amsterdam-van-ana-mendez-ferrell-pdf-d180354907

Els Nannen: Waarlijk vrij