Het evangelie van het Koninkrijk

Met het loslaten van de verwachting van de opname van de gemeente voor de verdrukking, zien we dat de focus meer en meer komt te liggen op de verkondiging van het Koninkrijk, dit evangelie is echter voor Israël en niet voor de gemeente. Het evangelie van het Koninkrijk is niet hetzelfde als de vervangingsleer waarin […]

Hedendaagse wonderen en tekenen

  De leer dat wonderen en tekenen, zoals visioenen, dromen, genezingen, bevrijdingen e.d. ook vandaag de dag in de gemeente voorkomen, en dat men naar de gave om deze te doen moet streven, neemt steeds grotere vormen aan. Is dit zoals men beweert een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest of blijkt hier een andere geest aan […]

Het Immanuelgebed

Het Immanuelgebed is ontworpen door dr. Karl Lehman. Deze Amerikaanse psychiater wilde vanuit zijn geloof de mensen helpen om vrij te komen van hun innerlijke verwondingen. Het doel van dit gebed is dat mensen een intiemere relatie krijgen met de Here Jezus. Dit wil hij doen door de barrières tussen het hart van de persoon […]

Bevrijding van triggers

Bevrijding van triggers, veroorzaakt door emotionele gebeurtenissen, worden op diverse manieren toegepast. In Christelijk Nederland is Wilkin van de Kamp één van de bekendste namen die mensen hierin onderwijst. Onder meer door zijn ‘Geboren om vrij te zijn’ studies en seminars. Hoe werkt de bevrijding van triggers? Tijdens bevrijdingen gedaan door christenen, vraagt men aan de Heilige […]

Life shaping

Life shaping is een methode die, ondermeer door Living  in your Desteny (liyd), binnen de christelijke wereld wordt toegepast om mensen vrij te zetten van allerlei psychische klachten en blokkades. Deze counseling methode is een onderdeel van het bevrijdingspastoraat. Life Shaping is een cognitieve gedragstherapie. Het is de christelijke variant van de seculiere psychologische therapie […]

Kundalini (Chi, Prana)

Kundalini is een spirituele kracht die oorspronkelijk voortkomt in oosterse godsdiensten. In het artikel over taoïsme kunt u lezen over het ontstaan en de werking van deze kracht . Volgens de ‘kenners’ opent de kundalini  energie deuren naar allerlei mystieke en magische ervaringen, het kan echter ook een enorme impact hebben op het lichaam. Zo zijn […]

Kan een gelovige demonisch bezeten zijn?

De leer dat een gelovige demonisch bezeten kan zijn is wijd en zijd verbreid binnen het christendom. In het begin was het zo dat deze leer voornamelijk in charismatische kringen werd geleerd, tegenwoordig is het ook binnen de traditionele kerken een geaccepteerde leer. De Bijbel spreekt nergens over mensen die wederomgeboren zijn en tevens een demonische […]

Het kind in jezelf

Binnen kerken en gemeenten wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van buiten Bijbelse leringen om vrijheid, genezing en heling te bewerkstelligen Deze methodes komen meestal voort vanuit Oosterse religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en de New Age. Was het voorheen zo dat dit soort leer voornamelijk onderwezen werd binnen de charismatische beweging, tegenwoordig wordt er binnen […]

Generatievloeken

Volgens de vele leraren die werkzaam zijn in het bevrijdingspastoraat is het nodig dat we bevrijd worden van de zogenaamde generatievloeken. Deze vloeken zouden werkzaam zijn in ons leven en dit zou komen door de zonde van onze voorouders. Dit gaat dan terug tot het 3e, 4e en zelfs het 10e geslacht. Dus als er in uw familielijn alcoholverslaving, […]

Bevrijdingspastoraat

Na de Torontoblessing is er een enorme toename gekomen van bevrijdingsbedieningen. Het aantal groeit nog steeds.  Na de charismatische kerken kwam het de evangelische kerken binnen, en nu treedt het zelfs de gevestigde kerken binnen. Kan een wedergeboren christen gebonden zijn door een demonische macht, of is deze leer één van de grootste dwalingen die […]