Overig-Trainingen

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery is ontwikkeld door Ds. John Baker, die zorgpastor is bij de Saddleback Church in LA. De pastor van deze kerk is Rick Warren. Meer dan 2000 mensen binnen zijn gemeente volgen nu dit programma. In Nederland zijn nu zo’n 50 gemeentes die aan dit programma meedoen. Op de lijst zien we verschillende stromingen staan, van evangeliegemeenten tot christengemeenten, van baptistengemeenten tot zelfs gereformeerde gemeenten.

Celebrate Recovery is een programma waarmee u kunt afrekenen met de slechte gewoonten in uzelf, zoals verslaving, angsten, perfectionisme, eetstoornissen, huwelijksproblemen, negatieve gedachten, eigenlijk alles wel wat je kunt bedenken dat tussen jou en je relatie met God in staat.

Elke week is er bij de cursus een bijeenkomst, waar iedereen die het programma volgt samenkomt. De avond begint met muziek. Daarop volgt een stuk onderwijs over één van de stappen of een verhaal van een ervaringsdeskundige. De groep gaat daarna uit elkaar in meerdere kleinere groepen. Daar krijgen de deelnemers de kans om met anderen te delen wat er in hun leven speelt.

Volgens de website van Celebrate Recovery is het een programma waarin Jezus en Zijn verlossende werk centraal staan. Volgens Rick Warren is het programma gebaseerd op de letterlijke woorden van Jezus in de bergrede. Ondanks dat het Celerate Recovery plan volgens Rick Warren gebaseerd is op de woorden van Jezus gaat het allemaal over ik wil, ik doe, ik zal. Het is een psychologische vorm van (zelf) hulpverlening, het heeft niets te maken met Bijbel en wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Het programma berust op de principes die de oprichters van de AA hadden. Het is dus als eerste geen uniek programma en het is niet gebaseerd op de bergrede. Het heeft een seculiere oorsprong. Dit hele principe wordt ook toegepast bij andere geloven. Zo is er Recovery voor boeddhisten (link), voor Joden (link),voor de moslims (link) en voor ieder andere religie is er een twaalf stappen plan wat gebaseerd is op de AA.

Bij de AA hebben ze het over de hulp van een hogere macht. In die 12 stappen wordt het “god zoals wij hem begrijpen” genoemd . De New Age beweging leert dat er een hogere macht is, maar dat is niet onze God. Een ieder mag zelf invullen welke god het is.

Bij Celebrate Recovery noemt men deze hogere macht wel God en gebruikt men Bijbelteksten. Laten we de twee programma’s eens naast elkaar leggen. Hieronder de 12 stappen van Celebrate Recovery en de AA zoals ze op de website staan:

Celebrate Recovery Anonieme Alcoholisten
Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn verslaving en mijn dwangmatige gedrag; dat mijn leven onhandelbaar geworden is. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover alcohol – dat ons leven onbestuurbaar was geworden.

 

Ik geloof dat er een macht is die groter is dan mezelf en mij herstel kan geven.

 

Wij gingen geloven dat een macht groter dan wijzelf onze geestelijke gezondheid kon herstellen.

 

Ik maak een beslissing om mijn wil en mijn leven over te geven aan Gods zorg. Wij namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen.

 

Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.

 

Wij maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.

 

Ik maak mijn fouten op een concrete manier bekend aan mezelf, aan God en aan anderen.

 

Wij erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze misstappen.

 

Ik ben er helemaal klaar voor dat God mij bevrijdt van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen.

 

Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

 

Ik vraag Hem nederig om al mijn tekortkomingen te verwijderen. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

 

Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb aangedaan en verklaar mijzelf bereid om het met hen in orde te maken.

 

Wij maakten een lijst op van alle personen die wij schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken.

 

Ik maak het, indien mogelijk, meteen weer goed met die mensen, behalve als ik hen of anderen daardoor zou benadelen Wij maakten het waar mogelijk rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

 

Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek, en als ik fouten tegenkom beken ik dat meteen. Wij gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren erkenden wij dat onmiddellijk.

 

Door middel van gebed en het lezen van de Bijbel zoek ik wegen om mijn persoonlijke relatie met God te verdiepen, met het doel om Zijn wil te leren kennen en de kracht te ontvangen Zijn wil te doen. Wij zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met God zoals wij Hem begrepen, slechts biddend om Zijn wil voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen.

 

Het gevolg van deze stappen is dat ik geestelijk ben veranderd. Ik probeer deze boodschap aan anderen uit te dragen en deze principes in heel mijn doen en laten in praktijk te brengen. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan alcoholisten te brengen en deze beginselen toe te passen in al ons doen en laten.

 

Men doet alsof deze cursus een soort gereedschapskist is met effectieve technieken die u kunt gebruiken om uw leven weer op orde te krijgen. Net als de voorgaande cursussen van Rick Warren, leer je om zelf dingen aan te leren om zo je leven te leiden zoals God het wil. Het draait allemaal om hoe je zelf tot herstel kunt komen, met behulp van Gods Geest, terwijl het Bijbelse principe net andersom is. Gods Geest overtuigt ons van zonden en verkeerde houdingen en helpt ons zo hiermee af te rekenen.

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Kor. 3:18

Celebrate recovery is een zelfhulp programma wat gebaseerd is op dezelfde principes als de AA. Door te doen of deze cursus specifiek is ontworpen op basis van de woorden van Jezus in de bergrede worden mensen misleid. Het is een enorme marketingcampagne met allerlei soorten materiaal wat aangeschaft moet worden om zo te herstellen van al uw problemen en verslavingen. Een starterskit, bestaande uit een organisatie handboek, een DVD, een map met acht preken, een set van vier deelnemers handboekjes, een gebedskaartje en een CD met liederen, kost 100 euro. Daarnaast zijn er nog vele aanverwante artikelen om erbij te bestellen.

Zo is er ook een speciale Celebrate Recovery Bijbel deze is speciaal ontwikkeld voor deze cursus. Voor de Engelstalige landen is deze er in de NIV (link) vertaling en voor Nederland in de vertaling van Het Boek. Beide vertalingen zijn voor studiedoeleinden zeker niet geschikt. Het is zo dat de CR bijbel  speciaal gericht is op verslaafden. Deze uitvoering met het Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken wijst u de weg naar herstel aldus de omschrijving. (link) Het gebruik van de Celebrate Recovery Bijbel wordt door de organisatie sterk aanbevolen omdat deze Bijbel  de enige is die rechtstreekse aanvullingen geeft op het programma. (bron) Dus ondanks dat dit programma gebaseerd zou zijn op de woorden van Jezus is het nodig om een speciale Bijbel aan te schaffen.

Als u worstelt met verslaving aan drank, drugs of seks dan moet u zich daarvan bekeren, dat is zonde. Als u beschadigd bent door situaties of door mensen, dan mag u daar voor bidden. Celebrate Recovery doet zich voor als een Bijbelse leer, maar leert mensen te vertrouwen op hun eigen kunnen in plaats van zichzelf volledig over te geven aan Jezus, en zich te onderwerpen aan het gezag van de Bijbel. Soms is professionele psychologische hulp nodig, er zijn ons wel middelen en methoden gegeven om ons van verslavingen af te helpen. Het belangrijkste blijft echter bekering en overgave aan God.


Geraadpleegde bronnen:

http://www.celebraterecovery.com/

http://www.doelgericht.net/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anonieme_Alcoholisten

http://www.celebraterecovery.nl/uniek-dna

http://the12stepbuddhist.com/a-buddhists-insight-into-the-12-steps-of-recovery/

http://www.torahtwelvesteps.org/torah_12_steps_program.html

http://www.12step.com/12steps.html

http://columnchrist.wordpress.com/2012/09/16/rick-warrens-gedachtengoed/

http://www.celebraterecovery.nl/geen-partnerkerk

http://www.bijbels-perspectief.nl/page14.html