Oosterse Leren

Chinese ziekteleer-Traditional Chinese medicine (TCM)

De Chinese geneeskunst is holistisch. In het westen behandelt men de ziekte, maar in de TCM behandelen ze de patiënt. Hoofdpijn wordt daar gezien als een symptoom van een aandoening, in het westen wordt de hoofdpijn gezien als de ziekte. De Chinese ziekteleer is gebaseerd op het taoïsme. Om te begrijpen hoe de Chinese ziekteleer werkt, moet men dus meer weten over het taoïsme. Ik zal een korte uitleg geven in dit artikel, wilt u meer weten over deze filosofie, dan kunt u een uitgebreider artikel lezen over het taoïsme op deze site.

DE CHINESE ZIEKTELEER

Chi

Bij het taoisme gaat men uit van een universele levenskracht, Chi. Deze geestelijke kracht zou alle dingen die bestaan in stand houden, ze zou dus te vinden zijn in onder andere de sterrenhemel, in de planten en bomen, in de natuurkrachten, en in de mens.

Yin yang

Elke persoon heeft volgens  het taoïsme een unieke eigen verhouding van deze kracht, de yin en yang, dat door het leven verstoord kan raken. Als het yin sterker wordt, wordt het yang zwakker en omgekeerd. Een verstoring van de balans in de yin-yang verhouding kan, volgens deze leer, ziekte veroorzaken.

Meridianen

Volgens de traditionele Chinese ziekteleer circuleert de levensenergie Chi door het lichaam en volgt met elkaar verbonden banen. Deze banen worden meridianen genoemd. Zoals water in een rivier stroomt, zo zou ook de Chi zonder opstoppingen door de meridianen stromen. Een blokkade in deze meridiaan zou ziekte of pijn kunnen veroorzaken.

Drukpunten

Op die meridianen liggen punten waarop de Chi circulatie in het lichaam zou kunnen worden beïnvloed. Zo kan een teveel aan Chi worden verminderd, een tekort worden aangevuld of kunnen opstoppingen in de circulatie worden opgeheven. Als er een tekort is of juist te veel, of er is een blokkade van de levensenergie, kan je via de drukpunten invloed uitoefenen op het energiesysteem, waardoor de zieke zou kunnen worden genezen.

DIAGNOSESTELLING

Een beoefenaar van de Chinese geneeskunst moet zich voor de diagnose helemaal openstellen voor de filosofie van het taoïsme. Aangezien de mens in de oosterse geneeskunde als een eenheid wordt gezien, is ook de diagnose en behandeling op heel de mens gericht en wordt aan de kleinste details aandacht besteed. De basis van de behandeling is niet de symptomen bestrijden, maar het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken waardoor de klachten zouden verminderen of zelfs verdwijnen.  Een diagnose wordt verkregen door kennis van de meridiaanfuncties, de theorie van de “vijf elementen” en daarnaast door de vier methoden (Si Jian).

De vier methoden Si Jian

De vier methoden die gebruikt worden bij het stellen van de diagnose zijn:

1. Kijken

lichaamsbouw

gelaat (huidskleur, ogen, emotie)

mond en tong

manier van bewegen,

kleuren die worden gedragen.

 

2. Luisteren en ruiken

ademhaling (diep, hijgerig, piepend, zuchtend, kreunend)

stem(toont deze emotie, is deze afgeknepen, schreeuwerig of zacht.)

geur (van lichaam, urine en ontlasting)

 

3. Vragen

Tien vragen voor iedereen ( klachten, ziektegeschiedenis, gewicht)

Twee extra vragen voor vrouwen (menstruatie)

 

4. voelen

pols

buik

Jing Luo(meridianen)

 

De vijf elementen Wu Xing

Bij de diagnosestelling wordt het vijf elementen schema vaak als hulpmiddel gebruikt. Wu Xing is een systeem van vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze vijf elementen hebben een spirituele waarde en staan ieder voor allerlei dingen zoals windrichting, een getal, seizoen, kleur, planeet, zintuig, dier, muziekinstrument, geluid etc. Als voorbeeld wil ik er per element drie noemen:

Hout:

-Spirituele waarde: De Chi wordt opgewekt en gestimuleerd.

lichaam: hoofd en nek

– Organen: de lever (yin) en de galblaas (yang)

 

Vuur

-Spirituele waarde: De Chi wordt tot circulatie gebracht.

-Lichaam: borst en ribben

 Organen: het hart (yin), dunne darm (yang), hartbeschermer (yin) en drievoudige verwarmer (yang)

 

Aarde

Spirituele waarde: De chi is in evenwicht

-Lichaam: middenrug

-Organen:  de milt (Yin) en maag (Yang) .

 

Metaal

-Spirituele waarde: De Chi wordt door metaal gereinigd, en gereguleerd.

-Lichaam: bovenrug en schouder

– Organen:  de longen (yin) en de dikke darm (yang) De longen zouden ook de functie hebben van loslaten, oplossen, zuivering en verdriet.

 

Water

-Spirituele waarde:De bron en opslagplaats van Chi.

 Lichaam: Heupen, onderrug en ledematen

– Organen:  De nieren (yin)

 

De pols

‘De pols voelen’  is in de Chinese ziekteleer iets heel anders dan die in de westerse geneeskunde. Aan de hand van de linker en de rechter pols kan worden gevoeld welke stagnaties in de stroming van de energie (Chi) van het lichaam zijn. Er moeten geestelijk ongeveer 360 polsmodaliteiten “gevoeld” worden om een beeld te krijgen van de yin en yang gesteldheid bij de zieke. Er zijn drie diepten en drie plaatsen op elke pols die elk weer hun eigen betekenis hebben.

 

AcuGraph

De AcuGraph meet de energie van de 12 belangrijkste meridianen met een klein stroompje. De AcuGraph meet binnen 10 minuten de energie van de meridianen. Het gebruik van de AcuGraph heeft veel voordelen. Voordeel voor de cliënten is bijvoorbeeld dat hij kan zien in welke meridianen de stroming van Chi is verstoord of geblokkeerd. Je kunt zelf het resultaat van de behandelingen volgen.

 

Projectievelden

In de Chinese ziekteleer maakt men gebruik van projectievelden van het hele functioneren. De acupuncturist ziet het oor als een projectieveld. Verwante therapieën zoals de voetzoolreflexmassage ziet de voetzool als projectiegebied, en de iriscopist het regenboogvlies. paragnosten zien weer de handpalm of vingernagel als projectie.

 

BEHANDELMETHODEN

Er zijn vele verschillende behandelmethoden, allen gebaseerd op de leer over Chi. Een aantal voorbeelden zijn:

Acupunctuur

Het inbrengen van dunne naalden op de acupunctuurpunten in het lichaam beïnvloedt de stroming van energie en heft blokkades op. Het plaatsen van acupunctuurnaalden op bepaalde plaatsen in het lichaam zal de stroming van Chi in de meridianen weer in balans brengen. Tijdens het naald prikken in een behandelsituatie moet steeds weer de pols “gevoeld” worden om de volgende naaldzetting te bepalen.

Shiatsu

Shiatsu betekent “vingerdruk”. De traditionele acupunctuurpunten worden nu niet met naalden behandeld, maar door aanraking, hetzij met druk (van vingers, handen of voeten) op de punten, hetzij door massage van de energiebanen (meridianen) waarop de punten liggen. Deze massages zijn niet te vergelijken met westerse massages, die meestal zijn gericht op het specifiek behandelen van spieren en spiergroepen. Bij massage zoals Tui Na  wordt druk uitgeoefend op de meridianen om de Chi soepel te laten stromen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van allerlei handmanipulaties.

Moxeren

Ook wordt vaak moxa gebruikt om een blokkade of energietekort op te heffen. Moxa is Bijvoetskruid dat langzaam en heftig brandt. Voor therapeutische toepassingen wordt het los gebruikt of in de vorm van een samengeperste staaf. Aangestoken geeft Moxa een infrarode straling af. Het meest effectief is moxa in combinatie met een acupunctuur- of Shiatsubehandeling, maar moxa kan ook  zelfstandig worden toegepast.

Qi Gong

Qi gong is een zeer oude ademhalings- en bewegingsleer die de basis vormt voor de Oosterse gevechtskunsten en meditatietechnieken. Qigong zou de organen sterken en de stroming van energie en bloed verbeteren.  Het zou de Chi sturen door het kalmeren van de geest, het ontspannen van het lichaam en het regelen van de ademhaling. Qigong-oefeningen zijn meestal opzichzelfstaande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt, en deze bewegingen herhaalt.

Voor deze alternatieve (Chinese) geneeswijzen is dus de on-Bijbelse taoïstische filosofie nodig. Zowel in de diagnosestelling als in de behandeling. Dat houdt in dat als u naar een alternatief genezer gaat die zijn leer baseert op het taoïsme, dat u zich dan ook openstelt voor deze filosofie.

Deze hele filosofie staat echter haaks op het christelijk geloof. De Bijbel spreekt niet over een oerknal waaruit yin en yang zouden zijn ontstaan, maar over de schepping van God. Het is onmogelijk om de geestelijke achtergrond van de Chinese genezingsleer los te maken van de oorsprong. De geestelijke machten achter deze leer stoppen niet met hun werking omdat wij er niet in geloven of  het aan de kant zetten. Juist hierom moeten we als christenen ons niet bezig houden met deze geneeswijze.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/reflexmethodes-microcosmos-macrocosmos/acupunctuur.htm

http://www.geledraak.nl/html/page287.asp

http://www.tekensvanleven.nl/tao.htm

http://www.taoweb.be/index1.html

http://www.weiqi.nl/daoisme/wuxing.htm

http://www.tcmstuderen.nl/Historie/index.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFstisch_scheppingsverhaal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wu_wei

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao_Te_Ching

http://nl.wikipedia.org/wiki/Qigong

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/reflexmethodes-microcosmos-macrocosmos/acupunctuur.htm

http://www.innerstars.nl/

http://www.innerned.org/tcm.html

http://acupunctuurwuxing.nl/vijf-elementen-acupunctuur