Contemplatief-Stromingen

De Emerging Church

De Emerging Church is een beweging en geen strakke organisatie. Deze beweging is ontstaan in de jaren negentig maar in het begin van de 21eeuw kwam deze pas echt op. De aanhangers van deze leer zijn het evangelische tijdperk voorbij. In Nederland wordt deze beweging dan ook wel de opkomende kerk genoemd.

De Emerging Church is een beweging die verder gaat als de huidige traditionele leer van het evangelie. Het is een beweging die sterk leunt op de nieuwe spiritualiteit, de contemplatieve beweging. Hierbij moet men denken aan soaken, lectio divina en contemplatief gebed.

De leer vanuit de Emerging Beweging is postmodern. Hiermee wil men aangeven dat er een nieuw verstaan nodig is van het christelijk geloof. Het christelijk geloof moet vernieuwd worden. De manier van gemeente zijn zoals beschreven staat in de Bijbel past volgens hen niet meer bij onze huidige tijd. Ook de vormen van evangelisatie zouden moeten worden vernieuwd naar de maatstaf van de huidige tijd.

Dat deze invloeden in steeds meer gemeenten en kerken zichtbaar worden valt te zien aan de manier waarop men probeert om de ongelovigen te bereiken. Zo wil deze beweging de ongelovigen bereiken door middel van de huidige cultuur te gebruiken. Hierbij moet men denken aan dans, muziek, toneel en alle andere manieren waarin de huidige mens zijn vertier zoekt. Veel Emerging kerken gebruiken kaarsen, idolen, bidprentjes en dergelijke om mensen een spiritueel gevoel te geven.

De focus ligt op de relatie. Relaties met elkaar, de omgeving en met God. Vanuit de Emerging Church probeert men de ongelovigen te bereiken door relaties aan te gaan. Men heeft het dan over de reis van het leven, of het verhaal van Jezus. Zo noemen ze de religieuze ervaringen die men heeft.

Het opvallendste aan deze beweging is dat er geen absolute zekerheid is. Hoewel ze zeggen dat ze Jezus willen uitdragen moeten we concluderen dat Jezus voor hen niets meer was dan een gewone profeet. Dit blijkt uit het feit dat de opstanding uit de dood ontkend wordt. Er is namelijk (volgens deze leer) niets zeker. Dat is ook de basisfilosofie van de Emerging Church.

Wat ook opvalt is dat doordat de zekerheden uit de Bijbel niet geaccepteerd worden er een andere boodschap wordt verkondigd. Zo worden zaken als verlossing en de hel bijvoorbeeld genegeerd of afgezwakt. Men brengt enkel en alleen een positieve boodschap. Geen moeilijke zaken maar een fijne gezellige boodschap.

Enkele kenmerken van de Emerging Church zijn:

-Geen duidelijk onderscheid tussen wat heilig en niet heilig is.

-Het verwelkomen van mensen met andere levensdenkbeelden of -stijlen.

-Spiritualiteit wordt op een nieuwe manier beleefd en neemt een grote plaats in binnen deze beweging.

– Relatie is belangrijker dan leer, door de reis en ervaring leert u God kennen.

Het zoekervriendelijke evangelie zoals geleerd wordt door Rick Warren (doelgericht leven) is bijna gelijk aan de leer van de Emerging Church. Bij het zoekervriendelijke evangelie is er een gebrek aan het ware evangelie en bij de Emerging Church is het een gebrek aan de juiste leer. Doordat deze twee leerstellingen veel overeenkomsten hebben is het niet verwonderlijk dat Rick Warren nauwe banden onderhoudt met de invloedrijke leraren van de Emerging Church.

De beweging heeft ook overeenkomsten met de Kingdom Now leer. De Emerging Church heeft zichzelf tot doel gesteld om in deze wereld Jezus te volgen en te participeren met God zodat de wereld geheiligd zal worden. Dit komt er dus op neer dat de gelovigen het koninkrijk van God op aarde gestalte moeten geven zodat Jezus terug kan keren naar de aarde.

Verder wordt er niemand uitgesloten. Afwijkende leerstellingen worden niet vermeden maar juist omarmd. Iedereen is welkom, ook met een ander geloof. Zo probeert men dan een brug te slaan tussen de geloven.

Ook houdt men zich bezig met Taizé. Dit zijn onderdelen in de dienst waarin men meditatieve liederen zingt die men blijft herhalen totdat je geest gevuld wordt met de realiteit van de woorden. Dit is een vorm van contemplatief gebed of van een mantra zoals door de boeddhisten wordt geleerd,

Dit is echter pas het begin. Brian McLaren, één van de meest invloedrijke leraren van deze beweging heeft gezegd dat de beweging verder moet gaan dan het relativisme. Wat je dan krijgt is een zogenaamde inter-spiritualiteit. Dit is wat er gebeurt bij de contemplatieve beweging. Er worden geestelijke bronnen gebruikt, oftewel demonische beïnvloeding. Dit mondt uit in de bewering dat de Here Jezus niet de Enige weg tot God is, iedereen aanbidt dezelfde God alleen op een andere manier. Brian McLaren zegt dat het christendom te gelimiteerd is. (bron)

In het boek ‘The Great Emergence’ legt de schrijver uit waarom het huidige christendom veranderd moet worden. Eén van de conclusies is: “De kerk kan er niet uitzien als de oude kerk, niet functioneren als de oude kerk. De nieuwe kerk heeft een nieuwe basis als autoriteit nodig.” De Bijbel leert ons:

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Hebr. 13:1

De Emerging Church is een beweging die binnenkomt bij de reguliere gemeenten en kerken. Het is geen aparte kerk maar het beïnvloedt de leer die er verkondigd wordt op vele manieren. Door middel van nieuwe technieken voor evangelisatie, bidden of Bijbellezen trekt men de mensen weg van het ware evangelie.

Men wil de ongelovigen bereiken op een wereldse manier. Dit beïnvloedt op alle fronten de leer die verkondigd wordt. Het evangelie wordt aangepast aan de huidige tijd. Gevoel en ervaring maken plaats voor de Bijbelse waarheid. Dit alles om mensen te kunnen bereiken. Hierdoor echter worden mensen bereikt met een vals evangelie en wordt de leer van het evangelie in de gemeente steeds meer uitgehold.

De Bijbel roept ons op om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Dit geldt zeer zeker ook voor de manier waarop we kerk willen zijn. In de tijd van de eerste gemeente was het voldoende om het evangelie te verkondigen. De Heilige Geest maakte mensen bewust van zonde zodat men zich bekeerde. Zou Hij dan nu al die wereldse methodes nodig hebben die passen binnen de moderne cultuur om ditzelfde te bereiken?

Ondanks dat er vaak verwezen wordt naar Jezus en naar de Bijbel is de leer niet Bijbels. Gods Woord is voor hen niet doorslaggevend en dat is toch de grondslag van het geloof. Hoe kunnen we het offer van Jezus accepteren als Hij gezien wordt als een gewoon persoon en niet als de opgestane Heer die voor onze zonden is gestorven? Zo kunnen we zien wat voor dwaling er verkondigd wordt in deze beweging. De waarheid van het evangelie wordt verruild voor de gedachte dat er geen absolute zekerheid is.Geraadpleegde bronnen:

http://www.emergingnetwerk.nl/

http://carm.org/what-emerging-church

http://www.lighthousetrailsresearch.com/emergingchurch.htm

http://www.emergingnetwerk.nl/download/vu-scriptie-2007-haije-bergstra-ec.pdf

http://www.bobcornwall.com/2009/01/great-emergence-review.html

http://www.emergingnetwerk.nl/download/emerging-church-theologisch-debat.doc

http://nomadensoest.wordpress.com/