Het evangelie

De Rechter

Dit verhaal gaat over een rechter die gevreesd was om zijn harde uitspraken. Niet dat hij onrechtvaardig was, integendeel. Hij sprak recht zoals recht hoort te zijn. Geen compromissen, maar een eerlijk proces met een rechtvaardig vonnis. In de stad werd er met een zekere ontsteltenis naar hem gekeken. Natuurlijk was hij eerlijk, maar het mocht ook wel wat minder streng vonden de mensen.

Op een dag leek het erop dat ze geluk zouden krijgen. De moeder van de rechter was gearresteerd voor diefstal. Tijdens de rechtszaak zat de hele zaal dan ook vol met mensen. Ze wilden wel eens zien hoe hij daar mee om zou gaan. Zijn eigen oude moeder, die gaf hij vast geen straf.

De rechter kwam de zaal binnen en ging zitten. Doodse stilte in de zaal, je kon een speld horen vallen. Nu zou het gaan gebeuren. “Moeder”, zei de rechter. “U bent opgepakt voor diefstal. Bent u schuldig of onschuldig aan deze misdaad?” “Schuldig”, antwoordde zijn moeder. Hierop antwoordde de rechter:” Dan krijgt u als straf 30 zweepslagen, het vonnis zal direct worden voltrokken”.

De zaal stond op de kop. Iedereen sprak door elkaar heen. Hoe was het mogelijk dat de rechter zijn eigen moeder zo’n straf gaf? In het tumult liep de rechter naar zijn moeder toe en riep de beul om te komen en het vonnis te voltrekken. De beul pakte zijn zweep en het schavot waar de beklaagde overheen moest buigen om de straf in ontvangst te nemen.

Tot ieders verbazing zag men hoe de rechter zijn toga en blouse uittrok en zich over het schavot heen boog. “Ik neem de straf voor mijn moeder op me”, zei de rechter. En zo gebeurde het ook. De rechter heeft de straf die zijn moeder eigenlijk moest krijgen op zich genomen. Zo was er gerechtigheid geschied, zonder dat zijn moeder daaronder had hoeven te lijden.

Dit is ook wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen door voor ons aan het kruis te sterven en weer op te staan uit de dood. De Bijbel zegt dat ieder mens heeft gezondigd en daarom gescheiden is van God. Door het offer wat de Here Jezus voor ons heeft gebracht, kunnen wij, net als de moeder van de rechter, vrij komen van de straf.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh.3:16-18

Laat een reactie achter