Overig-Trainingen

Doelgericht Leven

Als we kijken naar het boek ‘Doelgerichte Leven’ en andere projecten van Rick Warren, zoals zijn P.E.A.C.E plan, Celebrate Recovery en het Daniëlplan, dan is duidelijk waar zijn studies naar toewerken. Het is mensgericht en werkt toe naar de oecumenische eenheid onder gelovigen. Doelgericht is de kapstok voor veel doelgerichte studies die dezelfde intentie hebben. (link)  Er is veel te vertellen over dit boek, maar aangezien er al zoveel informatie hierover op het internet staat, wil ik er maar kort op ingaan. Wilt u verdieping, dan raad ik u aan om ook eens bij de geraadpleegde bronnen, onder dit artikel, te kijken.

Doelgerichte Gemeente is gericht op de groei van de gemeente. Het is meer een marketing campagne, de kerk wordt geleid als een bedrijf. ‘Doelgericht Leven’ is geen Bijbelstudie, maar een studie waar de Bijbel voor gebruikt wordt om zo de leer van Rick Warren te verkondigen. Zo zegt hij aan het begin van het boek: “Dit is meer dan een boek; dit is een gids die u tijdens een geestelijke reis van veertig dagen in staat zal stellen het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Die vraag luidt “Waarvoor ben ik in ’s hemelsnaam op aarde?”

Hier stelt Rick Warren ‘Doelgericht Leven’, door hem geschreven, voor als studiegids voor ons leven. De Bijbel moet echter het boek zijn wat ons de waarheid leert en Jezus is daarbij de Gids Die we voor ogen moeten houden. In ‘Doelgericht Leven’ wordt gebruik gemaakt van Bijbelteksten, echter de teksten worden veelal uit het verband gehaald om zo passend te zijn voor de studie. Rick Warren heeft hiervoor niet voor een degelijke vertaling zoals de King James gekozen. Deze is volgens Warren te ouderwets om te gebruiken. In plaats daarvan neemt hij allerlei parafrasen als vertaling, bijvoorbeeld The Message van Eugene Peterson, een zogenaamde New Age christen. In de Nederlandse editie wordt gekozen voor de NBV, het Boek en de Groot Nieuws Bijbel. Ook de laatste twee zijn parafrase vertalingen.

Hier een link die een vergelijking geeft tussen beide vertalingen. Een voorbeeld van het verschil tussen The Message Bible en de  HSV bij de tekst die gebruikt wordt op dag 1 van de studie:

Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Rom. 8:6 (HSV)

In Romeinen 8 gaat het over het leven in het vlees tegenover het leven door de Geest. Hier wordt gesproken over de keuze tussen leven en dood.

In The Message Bible staat het als volg:

‘We bewandelen een doodlopende weg wanneer we met onszelf bezig zijn, maar we hebben een leven vol van vrijheid en mogelijkheden wanneer we onze aandacht op God richten’ Rom. 8:6

Of deze tekst uit Mattheus:

Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Matt. 16:25  (HSV)

‘Zelfhulp leidt tot niets, maar door zelfopoffering kunt u uw ik, uw ware ik, ontdekken’ Matt. 16:25 (The Message Bible)

Hier is weer duidelijk een verschil te zien. De Here  Jezus spreekt hier over het afleggen van je eigen ik, niet het ontdekken van je eigen ik. Dit geeft ook een beter beeld van de kritiek die er veel is op ‘Doelgericht Leven’. Er is geen oproep tot bekering, geen duidelijke definitie van de zonde en de noodzaak van verlossing.

In ‘Doelgericht Leven’ worden de mensen het contemplatieve pad op geleid. Door onder meer citaten van Henry Nouwen te gebruiken leert hij de mensen het contemplatieve gebed. Zo valt er te lezen: Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: ‘U bent bij Mij.’ ‘U geeft mij uw genade.’ ‘Ik ben van U afhankelijk’ ‘Ik wil U kennen.’ ‘Ik ben van U.’ ‘Help me om U te vertrouwen.’ We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen.” (blz 92)

Zo worden door de ‘Doelgericht Leven’ studie christenen ook de contemplatieve weg op geleid. Op de website van de Saddelback church  zijn veel boeken te vinden die geschreven zijn door leraren die het contemplatieve gebed leren. (bron)

Het is echt niet allemaal verkeerd wat Warren in ‘Doelgericht Leven’ schrijft. Er zijn zeker stukken in ‘Doelgericht Leven’ die mensen op weg helpen door Bijbel gericht onderwijs. Het grote gevaar van  deze studie is echter dat hij diverse leraren aanhaalt en citeert die een volkomen on-Bijbelse leer verkondigen. Zo hebben we Henri Nouwen en Moeder Theresa. Beiden geloven dat we los van Christus gered kunnen worden.

Er wordt wel geleerd vanuit de Bijbel, maar veel leerstellingen hebben ook een andere bron. Zeker ook gezien de voorbeelden die hij aanhaalt van mensen die een doel hebben in het leven en hoe daar mee om te gaan. Veel citaten en  voorbeelden komen van New Age leraren. Robert Schuller is een door de New Age zeer gerespecteerde leraar, omdat hij ook deze leer mixt met het christendom. Volgens de vrouw van Rick heeft Schuller een ontzettend grote invloed gehad op Rick Warrens denken. Dit is dan ook terug te vinden in deze studie. Ook met New Age leraar Bernie Siegel heeft Warren goede banden,  hij citeert hem in zijn boek regelmatig. Als lezers niet weten waar deze mensen voor staan, dan worden hun leren geaccepteerd als zijnde waar, met alle gevolgen van dien.

 

Geraadpleegde bronnen:

Doelgericht leven van Rick Warren

Doelgericht misleid van Warren Smith (hier online te lezen www.backtothebible.nl/Ned28.doc

http://www.verhoevenmarc.be/_bergrede.doc

 

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/pdl-ha.htm

http://www.oncedelivered.org/artikel/doelgericht-leven-onder-de-loep.html

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/SaddlebackSermons.pdf

http://www.av1611.org/kjv/mess_bible.html

http://www.doelgericht.net/?page_id=129

http://www.agp-internet.com/personal/01c4ba94fe1094801/00000096a60659001/00000096e212bc124/00000096fd12b0003.html

http://www.lighthousetrailsresearch.com/researchpaper.pdf

http://www.saddlebackfamily.com/maturity/spiritualgrowthcenter/topics/spiritualdisciplines.html

http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletter061608.htm#LETTER.BLOCK24

http://www.lighthousetrailsresearch.com/breathprayer.htm