Charismatisch-Stromingen

DoorBrekers

De DoorBrekers in Barneveld is een zeer snel groeiende kerk. Door de enorme groei is er ook in Amersfoort een “dependance” die gehuisvest is in theater De Flint. Vanuit alle kerken en gemeenten sluit men zich bij hen aan, of komt men gewoon langs om de diensten te bezoeken. Maar wat is nu de echte boodschap die verkondigd wordt, waardoor groeit deze kerk nu zo snel?

De snelle groei wordt mede veroorzaakt doordat de mensen worden aangetrokken door de licht- en muziekshow die er iedere samenkomst gebracht wordt. Veelal wordt er gezegd dat het evangelie saai is en het geloof is alleen voor saaie mensen, hier wil de DoorBrekers een verandering in aanbrengen en dat lukt aardig. Alles staat in het teken van het feest van geloof. Een spetterende band die de muziek voor zijn rekening neemt, lichteffecten en grote tv-schermen, zelfs glimmende confetti ontbreekt niet. Vlotte preken door een voorganger in spijkerbroek. Zo lukt het goed om de mensen uit de wereld te laten zien dat het geloof niet saai hoeft te zijn.

DoorBrekers roept op tot een radicaal leven volgens Bijbelse normen en waarden. Volgens eigen zeggen geloven ze de Bijbel van kaft tot kaft. Er wordt duidelijk over Jezus verkondigd. De nadruk ligt echter ook heel erg op wonderen en tekenen en op de gaven en het werk van de Heilige Geest. Verder zegt de voorganger in een interview met de Volkskrant dat ze gruwelen van de starre tradities, van traditioneel geloven en dat op een dergelijke dag als vandaag de boodschap een snelle hap moet zijn.

Ook bij de DoorBrekers wordt het bekende welvaartsevangelie verkondigd, je bent een koningskind dus hebt het recht om gezegend te worden, wie zaait zal oogsten.

Enkele uitspraken uit de preken van Paauwe zijn: “Denk positief. Denk niet ouderdom komt met gebreken, dan krijgt u ze ook. Je kunt fit blijven. Je hoeft geen ziekte te krijgen.”

Verder doet de voorganger verwoede pogingen om aan te sluiten bij de taal van de straat. Veel zinnen met: ”weet je” In een interview zegt hij het volgende:

Er zijn geen regels, er is alleen vrijheid.” “Als ik een relatie met een vrouw zou beginnen die mij de tien geboden zou opleggen, bleef ik liever vrijgezel. Want je haalt het niet, je komt iedere dag tekort.” (zie hier)

De DoorBrekers leren dat je slechts eenmalig vergeving vraagt, zoals verkondigd wordt door Joseph Prince. Eens gered altijd gered. Dit is een zeer magere verkondiging die veel gevaar met zich mee brengt. Kijk eens naar de aanwijzingen die Paulus geeft aan Timotheüs

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1 Tim. 6:12

Paulus zegt hier niet dat we zelf iets kunnen doen aan onze redding, echter wel dat ons leven zo moet zijn dat we het leven alsof het van ons af zou hangen. Dus niet een gebed en je bent gered. Het gaat om bekering van je zondige levenswandel. Het door de leiding van de Heilige Geest volgen van Gods geboden (en wanneer je zondigt dan mag en moet je daar vergeving voor vragen). Dat is een hele andere boodschap als die Paauwe in het bovenstaande interview geeft.

De DoorBrekers noemt zich de kerk van de 21e eeuw. Dit komt ook goed naar voren door de speciale evenementen die gehouden worden. Met het WK voetbal werd er aansluitend aan de dienst een gezamenlijk voetbal gekeken in de Veluwehal. Verder is er een dienst geweest waar men voor de kinderen Happy Meals uitdeelde. En niet te vergeten het openingsfeest toen ze naar de Veluwehal gingen. Als na afloop de gordijnen opengaan, staat daar een compleet feestterrein. Met lichtjes, kraampjes, een rodeostier, een popcornmachine en een loeigroot springkussen. Eten in overvloed, broodje knakworst, allerlei soorten koek en gebak, maar ook salades, warm en koud buffet.

Wat echter een schokkend voorbeeld is over hoe het er aan toe gaat is het volgende verhaal. Tijdens de dienst zit er een moeder met haar gehandicapte kind. De week ervoor was ze er ook geweest en het was haar zoon goed bevallen. Tijdens de muziek werd hij blij en slaakte af en toe vreugdekreten.

Nu kwam er vlak voor de dienst begon iemand van het team naar hen toe. Nadat deze persoon weg was, zien we dat de moeder zit te huilen op haar stoel. Toen we aan de moeder vroegen wat er aan de hand was bleek dat haar gevraagd was om met haar zoon de dienst te verlaten. De mensen konden door zijn aanwezigheid niet in aanbidding komen. Zou Jezus ooit een kind weg sturen? Is aanbidding niet een daad van gehoorzaamheid aan God in plaats van een gevoel?

Voorgangerechtpaar Paauwe is toen ze in Amerika waren samen naar de dienst van Todd Bentley gegaan en heeft daar een bijeenkomst bijgewoond. Ze waren zeer onder de indruk van wat (in hun ogen) God deed en wilden wat van de sfeer mee naar Barneveld nemen. (zie hier)

Zo zijn er gastsprekers die zo vol zijn van ”de Heilige Geest” dat ze al hikkend en stuiptrekkingen makend de preek doen. De mensen vinden het prachtig en willen ook zo vol zijn van de “Geest”. De manifestaties die we bij de Lakeland en Toronto opwekkingen zien, zien we ook bij de DoorBrekers. Het vallen, lachen en dronken zijn in de geest is hier een bekend verschijnsel.

Ook heeft de DoorBrekers een eigen Bijbelcollege. Dit in samenwerking met Charisma Bible College. Het Bijbelonderwijs wat gegeven wordt is afkomstig van de internationale Bijbelscholen van Andrew Wommack, een zeer bekende Word of Faith prediker.

Iedereen is welkom op deze Bijbelschool. Er is geen speciale vooropleiding voor nodig. Toch wordt er wel op gewezen dat iedereen een intakegesprek krijgt en aan de hand daarvan wordt bepaald of u mee mag doen. Verder is het ook nodig dat u een aanbeveling heeft van uw team- of @homeleider.

Daarna volgt het vragenformulier waarin u moet aangeven of u ziek bent, wanneer u wedergeboren bent, of u de samenkomsten regelmatig bezoekt, of u dient in de gemeente. Verder wil men weten wat uw opleiding is of u bij meerdere Bijbelscholen bent geweest. Ook is het van belang om uw werkervaring, uw beroep en de tijd dat u bij een werkgever heeft gewerkt opschrijft. Dit alles om deel te mogen nemen aan een Bijbelschool waarin u (volgens de DoorBrekers) Bijbelvast onderwijs krijgt. Dit kost u dan ook nog eens 900 euro per cursusjaar. Kunt u zich voorstellen dat de Here Jezus zo op zoek gaat naar mensen die Hij kan onderwijzen, of leert de Bijbel ons niet iets heel anders?

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Matth.8:10b

Op deze You Tube video hoort u een stukje van een preek van een voorganger die bij de DoorBrekers spreekt. Dit geeft heel duidelijk het onderwijs weer wat er bij de DoorBrekers wordt geleerd.

Luister bij 1.12 min hoe deze spreker in een hindoetempel de tegenwoordigheid van Jezus ervaart. Hij hoorde de stem van Jezus in zijn hart zegt dat hij Hem moest volgen. Toen, zo zegt deze spreker, werd hij wedergeboren, in een hindoetempel. Niets bekering of berouw, nee alleen een ervaring en een hoorbare stem in zijn hart. Klinkt dit als een Bijbelse bekering?

Na deze ervaring heeft hij een honger in zijn hart gekregen om de levende God te ervaren. Want zo zegt hij, zonder de tegenwoordigheid van God heb je alleen religie. De tegenwoordigheid van God is er voor bedoeld dat je die kunt ervaren, dat deze tastbaar is. Dit is het soort onderwijs wat er bij de DoorBrekers onderwezen wordt. Ervaring, voelen en beleven. Geen religie, geen strakke wetten. Nee, het moet wel leuk blijven.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Rom. 12:2

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Kol. 2:8

 

 

geraadpleegde bronnen:

http://www.nd.nl/artikelen/2011/februari/18/snelgroeiende-doorbrekers-klaar-voor-de-overwinnin

http://www.doorbrekers.nl/doorbrekers/

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/910639/2008/04/28/Looft-de-Here-op-YouTube.dhtml

http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal/Religie/DoorBrekers-meldt-toename-wonderen.226187.news

http://doorbrekers.nl/nl/uploads/media/pdf/DB%20Collge%20brochure%202012-v4-[WEB].pdf