Charismatisch-Verschijnselen

Dronken in de geest

Wat is dronken in de geest zijn? Men zou dan zo vol van Gods glorie zijn, dat men niet meer op de benen kan blijven staan en als een dronken persoon rondloopt. Men verwijst dan naar Handelingen, waar na de uitstorting van de Heilige Geest de discipelen naar buiten komen en het volk toespreken in hun eigen taal. Hierdoor spot men dat ze dronken zijn:

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. Hand.2:13

Wat zegt de Bijbel over dronkenschap of over het fenomeen dronken in de geest:

-Wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft – het is een eeuwige verordening, al uw generaties door – zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine, Lev. 10:9-10

Dit was bedoeld voor de priesters, maar we mogen hieruit opmaken dat je onder invloed van drank geen scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein,

-Wijn is een spotter, sterke drank een onruststoker, niemand die daardoor gaat zwalken, is wijs. Spr. 20:1

Zou God willen dat we ons hier dan in de “Geest” aan overgeven?

 Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Spr. 23:31-33

Dit lijkt mij een duidelijke waarschuwing tegen het gevaar van dronkenschap.

 

-En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,  Ef. 5:18

Als God dit niet wil, waarom zou Hij dat dan wel in de “Geest” laten gebeuren?

Het gedrag van de mensen die ‘dronken in de geest’ zijn, is alles behalve nuchter en waakzaam. Men dacht dat de discipelen dronken waren omdat ze in andere talen spraken, niet omdat ze zich gedroegen als dronken mensen. Dit gedrag zien we wel beschreven in Jesaja:

 Zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterke drank. Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners,heeft Hij omhuld.  Jes. 29:9b-10

Geeft deze tekst niet heel duidelijk weer wat er momenteel gaande is in de kerk, door de zogenaamde opwekkingen die er zijn? Als God dronkenschap verbiedt en waarschuwt voor de gevaren, zal Hij dan als uiting van de Heilige Geest Zijn kinderen dronken laten worden door Zijn glorie? Satan kent de Bijbel beter dan de meeste christenen. Hij zal alles doen om van Gods woord een parodie te maken. Helaas zijn de meeste christenen een goede voedingsbodem om dit in praktijk te brengen, terwijl de Bijbel toch heel duidelijk zegt dat we nuchter (verstandig en kalm) en waakzaam moeten zijn:

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr. 1:13

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr. 5:8

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.1 Petr.  4:7

Tja, die tekst is toch wel duidelijk, wat heeft God aan mensen die dronken zijn en niet meer kunnen bidden? Paulus vraagt aan de Galaten waarom ze zich hebben gewend tot een ander evangelie. Zo is het ook met de uitspattingen die toegeschreven worden aan de Heilige Geest. Waarom zijn er zo veel christenen die zich hier mee inlaten, zijn er zo veel die een andere geest accepteren? Dit komt omdat men het gevoel en de ervaring boven de waarheid van de bijbel stelt. Jezus Zelf waarschuwt voor de misleiding die over de aarde komt, de valse profeten en wonderen en tekenen. Wees nuchter en waakzaam.

Onderzoek alles, behoud het goede 1 Tess 5:21

 

Geraadpleegde bronnen:

http://mikehoggard.com/watchman-series/watchman-video-broadcast-10-25-09/