Charismatisch-Verschijnselen

Fire tunnel

Fire tunnels zijn ontstaan in de Toronto Blessing samenkomsten. Het komt er op neer dat christenen een tunnel vormen waar dan anderen door heen kunnen lopen. Tijden het lopen door de tunnel zullen de degenen die de tunnel vormen u de handen opleggen en u zegenen. Door deze handelingen zullen zij, zoals ze leren, een stukje van de Heilige Geest (zijn zalving) aan u doorgeven. Wij geven de Heilige Geest niet door! We krijgen de Heilige Geest bij onze wedergeboorte:

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Joh. 14:16-17

Nergens in de Bijbel wordt ons geleerd om op deze manier de Heilige Geest door te geven. Sterker nog, God is de Enige die ons de Heilige Geest heeft gegeven als onderpand.

Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.  2 Kor.1:22

Verder wordt er in de Bijbel ook gewaarschuwd tegen handoplegging.

Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. 1 Tim. 5:22

Toch is dit iets wat er in de fire tunnels gebeurt. Je ziet ook dat mensen nadat ze door de fire tunnel zijn gegaan dronken zijn in de geest, of lachen in de geest, sommigen zullen vallen in de geest. Dit zijn allemaal on-Bijbelse uitingen die we echter wel terug zien in de oosterse godsdiensten. Dit is de zogenaamde kundalini kracht die we ook zien in de ‘Lakeland en natuurlijk in de ‘Toronto opwekking’.

Door jezelf in te laten met fire tunnels stel je jezelf open voor demonische beïnvloeding. Bekijk de onderstaande You Tube film van een fire tunnel en vraag jezelf af, zie ik dit Jezus en Zijn apostelen doen?