Geestelijke groei

Geestelijk groeien

Als je een kind van God geworden bent, ben je geestelijk opnieuw geboren (wedergeboorte). Een baby die geboren wordt heeft voedsel nodig om te groeien. Eerst melk en later vast voedsel. Zo heb jij nu ook geestelijk voedsel nodig om geestelijk uit te kunnen groeien tot een volwassen christen.

De Bijbel

De Bijbel is geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het erg belangrijk om de Bijbel te lezen. Hierin staat alles wat wij moeten weten om geestelijk te kunnen groeien. Bij geestelijke groei gaat het echter niet om de hoeveelheid Bijbelkennis die je hebt. Je kunt alle verhalen of teksten uit je hoofd kennen, en toch nog een baby christen zijn.

Ware geestelijke groei

Elk kind van God verlangt er naar om te groeien en toegerust te worden. Men zegt vaak: “De Heer Jezus gaf alles voor u, het minste wat u nu kunt doen, is alles van u aan Hem te geven”. Hierdoor gaan de hongerige christenen proberen te groeien met als drijfveer de liefde: “Hij deed dit alles voor mij, daarom moet ik dit doen voor Hem.” Dit is echter niet de basis voor geestelijke groei.

In het begin heeft een christen vaak vreugde ervaren over de vergeving van zijn zonden en zijn aanneming door God, maar vroeg of laat begint hij te beseffen dat het nog niet helemaal goed zit, dat hij gefaald heeft en van die hoge norm, die hij zichzelf in het begin van zijn bekering had gesteld, is afgevallen. Hij herkent zich in wat Paulus beschrijft:

Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Rom. 7:15

Als gevolg daarvan voelt hij dat de bodem uit zijn christelijk leven geslagen is. Op dat moment fluistert de duivel hem toe dat het voor hem geen zin heeft verder te gaan omdat hij toch nooit in staat zal zijn om dat niveau te bereiken.  Hij beseft dan waarschijnlijk nog niet helemaal dat dit het proces van de geestelijke groei is.

Dikwijls worstelt de gelovige hier jarenlang mee tot dat hij luistert naar de Heilige Geest, Die Jezus openbaart als onze Heiliging, Die wij slechts door het geloof kunnen aanvaarden. Geestelijk groeien is het werkelijk leren begrijpen en aanvaarden, van de waarheden in Jezus.

Tijd

Hoe graag we het ook anders zouden willen zien, groeien kost tijd. Een jongbekeerde maakt vaak in het begin een snelle ontwikkeling door. Maar als er een gezonde groei ontstaat naar volle rijpheid, zal dit zó niet blijven.

Velen denken dat er geen groei is in hun geestelijk leven, omdat zij niet snel vooruit gaan. God Zelf zal het tempo bepalen. Sommige perioden lijken wel een woestijn, zonder geestelijk werk en met weinig of geen gemeenschap met Hem of met anderen. Bidden kost moeite en het Bijbellezen houdt op. Tijdens deze noodzakelijke ervaring lijkt het of God ons in de steek gelaten heeft en dat het geen nut heeft om door te gaan. En toch is er van binnen een diepe honger die ons niet toestaat op te geven.

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, 2 Tim. 2:19

In het begin van ons christenleven richten we ons nog op uiterlijke dingen (onze gaven). Na verloop van tijd wordt het innerlijke steeds belangrijker. Als de Heer Zelf steeds meer voor ons betekent, dan worden andere dingen (zelfs Zijn gaven) minder belangrijk.

Het ware geestelijke voedsel: Beproevingen

De reden dat God nood toelaat in ons leven, is dat Hij ons wil bereiken en daarvoor aftrekken van alles wat niet van Jezus is, zodat Hij alleen het middelpunt wordt. Zonder persoonlijke nood is er geen groei in ons christenleven. De nood zorgt ervoor dat we ons uitstrekken naar Hem.

Van nature willen wij wel overwinning, maar geen beproeving om tot overwinning te komen. Wij willen wel geduld hebben, maar geen situaties om geduld te oefenen. Toch gebruikt God dit omdat dit de enige manier is, waarop God ons tot Zijn doel kan brengen! Je zou kunnen zeggen dat beproevingen, hindernissen, moeilijkheden en vaak ook nederlagen het echte voedsel zijn voor het geloof.

Wij moeten onszelf leren kennen en gaan beseffen dat het op ons zelf vertrouwen geestelijke groei in de weg staat. Zegen zal op zegen volgen en storm op storm, maar vertrouw erop dat God Zijn werk met jou zal afmaken:

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Fil. 1:6

Geraadpleegde bronnen:

http://www.withchrist.org/MJS/consecration.htm