Geestelijke groeiHet evangelie

Genoeg of is er meer – Els Nannen

1. Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)?
Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor concrete situaties?
Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor evangelisatie?
Is Gods geschreven Woord genoegzaam voor een herleving
(opwekking)?
2. Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam
(solus Christus)?
’Het evangelie van God over Zijn Zoon’’ en de Reformatie
3. Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord
genoeg (sola fide)?
4. Is Gods genade in Jezus Christus genoeg (sola gratia)?
Of is er meer…?
Draait eigenlijk niet alles om deze bovenstaande vier kernvragen?

Klik op bovenstaande afbeelding om het bestand als PDF te lezen.