Charismatisch-Algemeen

Genoeg of is er meer- Els Nannen

Door middel van deze link  komt u op een studie van Els Nannen getiteld: Genoeg of is er meer?

Deze studie geeft heel duidelijk de dwaling weer die de gemeenten zijn binnen gekomen en wat Gods woord daar over zegt.

Dit zijn de onderwerpen die in de studie behandeld worden:

 

  • Is Gods geschreven Woord genoegzaam (sola scriptura)?
  • Is “het evangelie Gods over Zijn Zoon” genoegzaam (solus Christus)?
  • Is geloof in de drie-enige God en Zijn geschreven Woord genoeg (sola fide)?
  • Is Gods genade in Jezus Christus genoeg (sola gratia)