Charismatisch-Stromingen

God TV

God TV is opgericht door Rory en Wendy Alec in 1995 onder de naam Christian Channel Europe. In 2002 werd de naam veranderd in God Channel. Er wordt dagelijks uitgezonden via de satelliet en is zo wereldwijd te ontvangen door  500 miljoen mensen.

Op de site van God TV valt te lezen wat de visie is die men heeft. Zo staat er: ”Onze missie is het bevestigen, creëren, verpakken en presenteren en zo een wereldwijde profetische, gezalfde boodschap te verkondigen zodat iedere man, vrouw en kind verzoend wordt met God door de kracht van de Heilige Geest.”

Het meeste, zo niet al het onderwijs dat uitgezonden wordt via God TV is zeer charismatisch te noemen. Veelal is er sprake van de leer die verkondigd word vanuit de Word of Faith, profetische boodschappen, ‘opwekkingen’ zoals Lakeland zijn onderdeel van het programma. Ook de “profetische” boodschappen die Wendy Alec zegt te ontvangen zijn terug te vinden op de site van God TV.

God TV draait volledig door giften die ze ontvangen van kijkers en sponsors. Ondanks dat men bij God TV zegt volledig te vertrouwen op Gods voorzienigheid is het gebedel om geld niet van de lucht. In mei 2010 werd er een oproep gedaan aan de kijkers om 4 miljard te doneren omdat de zender anders failliet zou gaan.

De Britse televisiezender Channel 4 heeft een documentaire van een uur gemaakt over de manier waarop God TV geld probeert los te krijgen van de kijker. Ook de BBC heeft al in 1998 een onderzoek ingesteld naar de beweringen van God TV over genezingen die gebeurd zouden zijn door onder meer Benny Hinn.

God TV organiseert vele bijeenkomsten en speciale evenementen. Ook worden alle ‘grote opwekkingen’ door hen uitgezonden. Volgens eigen zeggen is de Lakeland opwekking een door God gegeven opwekking.

In een interview zegt Rory het volgende:” Wij geloven dat God ons heeft opgedragen de opwekking vanuit Lakeland uit te zenden. Het was geen vergissing, het was geen ongeluk. Nee, het was een opdracht van God Zelf.” Juist door de uitzendingen van God TV heeft de Lakeland “opwekking” een dergelijk enorme impact gehad op vele mensen.((link)

Volgens één van de programmamakers Tony Brill, worden de programma´s uitgezocht op basis van de kwaliteit van de uitzending en niet op het soort onderwijs wat er wordt gegeven. Dus de verpakking is belangrijker dan de inhoud.

Deze link geeft u een overzicht van de sprekers die uitzendtijd hebben bij God TV. De boodschappen die verkondigd worden gaan voornamelijk over profetie, genezing, voorspoed en rijkdom. Dit is een hele ander boodschap dan welke de Bijbel ons leert.

Een Afrikaanse voorganger schreef terecht het volgende: ”De mensen zien dit soort programma’s en denken dat wat uit Amerika komt goed is en laten we hier naar kijken. Zo leren ze dat het geloof je rijk en gezond maakt. Zo zullen mensen niet tot bekering komen.”

Dit geldt helaas niet alleen voor de mensen in Afrika. Wereldwijd denken mensen dat wanneer het door deze ‘grote’ namen geleerd wordt het wel zal kloppen. Zo worden helaas zeer velen misleid omdat men niet de moeite neemt om de Bijbel te onderzoeken en zich alleen te houden aan het woord van God.

Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. 2 Petr. 2:18

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.god.tv/

http://www.e-n.org.uk/p-523-God’s-TV-station.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lakeland_Revival