Alternatieve Geneeswijzen

Haptonomie

Haptonomie is een benadering die zich richt op het menselijke affectieve gevoelsleven. Dit is de omschrijving die het wetenschappelijk instituut voor haptonomie hieraan geeft.(1) Haptonomie is een therapie die ontwikkeld is door Frans Veldman. Een belangrijk aspect is de aanraking tussen therapeut en patiënt. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de patiënt centraal. Haptonomie wordt dan ook beschreven als: De leer van het menselijk gevoel, gevoelsleven, gevoelscontact.

Haptonomie wordt gerekend tot de alternatieve geneeswijzen. In de praktische toepassing is haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die overal op toe te passen is. De toepassingen zijn legio. Zowel binnen de zorg als op het werk wordt deze praktijk toegepast. Het doel van deze therapie is om de persoon meer bewust te leren zijn van zijn of haar gevoel en hier beter mee te leren omgaan, doordat de persoon meer inzicht leert te krijgen tussen het lichamelijke gevoel en het zielsgevoel.

Volgens de filosofie van de haptonomie is de mens voor zijn welzijn in hoge mate afhankelijk twee dingen. Het vermogen om en wijze waarop hij heeft leren omgaan met de ons gemoed rakende affectieve situaties. Kortom het leren omgaan en toepassen van gevoelens van liefde en genegenheid. De basis van haptonomie is het idee dat ieder mens ernaar streeft om innerlijke rust en zekerheid te bereiken. Of hij dit bereikt hangt in grote mate af van de wijze waarop hij in zijn prilste fase affectief is ontvangen. Als men in zijn jongste jaren dus niet, of niet voldoende affectie heeft ontvangen zal men zichzelf niet aanvaard, geliefd, of onvoorwaardelijk bemind voelen. De oprichter van het wetenschappelijk instituut voor haptonomie, de zoon van Veldman, heeft na zijn studie medicijnen en psychologie de scholing in haptonomie ter hand genomen.(1)

Hier zien we dan gelijk de grote overeenkomst met de psychologie waarin de basis leert dat de mens in zichzelf goed is. Het zijn de omstandigheden waarom we zijn wie we zijn. Nu is het zo dat omstandigheden invloed hebben op het menselijke leven. Echter de basis van de gebrokenheid van ons bestaan berust niet op een gebrek aan affectie of mindere omstandigheden maar is het gevolg van de zondeval.

Haptonomie houdt zich bezig met menselijke relaties. Het gaat om het bewustzijn van jezelf in de omgang met de ander. Belangrijk is hoe de mens zich voelt en wat hij beleeft in de omgang met andere mensen. Volgens deze christelijke haptotherapeut is het gevoel even belangrijk in het nemen van de beslissingen als het verstand. Volgens hem leert de Bijbel nergens dat verstand dominant is ten opzichte van het gevoel. Echter zoals er geen christelijke psychologie bestaat, is er ook geen christelijke haptonomie. De basis van deze leer is namelijk niet Bijbels. Dit blijkt ook met de uitspraak betreffende het gevoel. De Bijbel leert dat ons verstand verlicht moet worden opdat we weten wat God van ons vraagt. Wij hebben een gevoelsleven en emoties, maar het verstand is waarmee men beslissingen maakt.

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, Ef.1:17-18

3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend  Titus 3:3

Tijdens de behandeling met haptotherapie wordt de patiënt door de haptonoom aangeraakt. Dit aanraken is een directe vorm van communicatie waarbij de beleving en gevoelens die vrij komen centraal staan. Dit aanraken door de haptonoom moet de patiënt helpen om het contact met zichzelf en de omgeving te herstellen. Tijdens de sessie maakt de haptonoom bijvoorbeeld lichamelijk contact met het hoofd, de rug of de nek van de patiënt. Gevoelens die misschien waren weggestopt of verborgen moeten daardoor weer naar boven komen.

Een groot gevaar bij de behandeling van haptotherapie is de aanraking. Wanneer uw haptonoom naast haptonomie ook aan reiki doet of andere occulte praktijken bedrijft dan zal deze dit doorgeven door middel van deze therapievorm. Daarnaast is haptonomie in alles gericht op het eigen ik.

De uitspraak op de site van Stichting Zelfacceptatie  geeft, naar mijn idee, goed weer wat de drijfveer achter haptonomie is. In het kort komt het hier op neer: Haptotherapie geeft informatie weer over uw gevoel en geestelijk leven. Het geeft inzicht in uw menselijk bestaan. De therapie helpt om een zo goed mogelijke basis (gevoelsfundament) te krijgen voor zelfvertrouwen, eigenheid en veiligheid. Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt. Een ontmoeting met datgene wat in je leeft. Haptotherapie beoogt de ontwikkeling van het zelfgevoel of het herstel van volledige zelfacceptatie.(2)

De Bijbel leert ons echter wat er leeft in ons zelf.

18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik Rom. 7:18

Een ander gevaar wat haptonomie met zich mee brengt is dat het: Met haar gevoelsmatige insteek een helder vertrekpunt is voor spirituele beleving.(3)

Haptonomie staat in de leer recht tegenover de Bijbel. De filosofie hierachter richt zich op het eigen ik, een christen behoort zich te richten op de Here Jezus.

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gal.2:20

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.haptonomie.com/

2) http://www.zelfacceptatie.nl/index2.php?page=hapto

3) http://www.inmoquest.nl/haptotherapie/haptonomie-en-spiritualiteit

http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/lichaamsgerichte/haptonomie-haptotherapie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haptonomie

http://tijdhof.home.xs4all.nl/praktijk_haptonomie_definitie.htm

http://www.haptonomie.nl/haptonomie-artikelen

http://www.ith-haptonomie.nl/over-ons

http://www.christenhaptotherapie.nl/enkele-vragen-stellingen/is-haptotherapie-een-occulte-therapievorm/