Anekdotes

Horatio Spafford

De hymne It is well with my soul is geschreven door een advocaat uit Chicago genaamd Horatio Spafford.

Je zou verwachten dat hij deze hymne schreef in de mooiste tijd van zijn leven. Succesvol advocaat, getrouwd met Anna en gezegend met één zoon en vier dochters.

Het tegendeel is echter waar. Op 4 jarige leeftijd verliezen ze hun zoontje door koorts. Horatio had flink geïnvesteerd in vastgoed op de oevers van Lake Michigan. In de grote brand die Chicago treft in 1871, een jaar na het overlijden van zijn zoontje, verliest hij al zijn ondernemingen.

Door deze tegenslagen werd er besloten dat ze met het hele gezin naar Groot Brittannië zouden gaan voor een vakantie. Ze gingen er niet alleen heen voor de rust, maar ook om hun vriend DL Moody te helpen bij zijn evangelieverkondiging in Groot Brittannië. Het plan was om in het najaar van 1873 zich bij hem te voegen.

Vanuit Chicago vertrok het gezin naar New York om daar de boot te nemen richting Groot Brittannië. Vlak voor het vertrek uit de haven kreeg Spafford een last-minute offerte met betrekking tot zaken. Omdat hij de vakantie niet wilde bederven drong hij erop aan dat zijn vrouw en kinderen alvast zouden gaan. Hij zou later komen.

Daarop voer het schip uit met zijn vrouw en vier kinderen aan boord.

Negen dagen later ontving hij van zijn vrouw een telegram vanuit Wales daarin stond: Alleen gered.

Op 2 november was de boot waarop zijn vrouw en kinderen zaten, de “Ville de Havre” in botsing gekomen met een Engels vaartuig. Binnen twaalf minuten zonk het schip waardoor 226 mensen verdronken.

Anna stond op het dek terwijl haar dochters zich aan haar vastklampte. Haar laatste herinnering was aan haar baby die door de kracht van het water uit haar handen werd getrokken. Anna was de enige van het gezin die het overleefde doordat een plank onder haar bewusteloze lichaam dreef en haar optilde.

Nadat ze werd gered was haar eerste reactie er één van complete wanhoop. Toen hoorde ze iemand tegen haar zeggen: “U bent gered met een doel”. Gelijk herinnerde ze zich de woorden van een vriend die had gezegd: ”Het is makkelijk om dankbaar te zijn als het goed met je gaat, maar pas op dat je niet alleen van God houdt als het goed met je gaat”.

Nadat Spafford dit verschrikkelijke nieuws had ontvangen nam hij het eerste schip naar Groot Brittannië. Tijdens deze reis werd hij door de kapitein naar de brug geroepen. De kapitein zei: ”Er zijn nauwkeurige berekeningen gedaan”. “Ik geloof dat we nu op de plek zijn waar de “Ville de Havre” is gezonken”.

Hierna liep Spafford naar zijn hut en schreef de woorden van de bekende hymne. De woorden die hij schreef waren gebaseerd op 2 Kon.4:26. De geschiedenis van de vrouw uit Sunem die ondanks dat haar enige zoon gestorven was en haar ziel gekweld werd door droefenis zei tegen Gehazi, die haar tegemoet kwam. Het gaat goed.

Het lied wat Spafford schreef herinnert ons eraan om te vertrouwen op God. Zoals ook de vrouw uit Sunem deed.

Het is moeilijk voor te stellen hoe ons vertrouwen op God is als we in diepe ellende komen. Misschien verkeert u op dit moment in een ellendige situatie en ziet het er in uw ogen hopeloos uit. Weet dan dat voor God niets onmogelijk is. Er is niets wat gebeurt zonder dat Hij het weet. Zonder dat Hij het ziet. Al begrijpt u de omstandigheden niet waar u in zit. God zal alles laten meewerken ten goede. (Rom.8:28)

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Rom.8:28

38  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom 8: 38-39