Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-LerarenOecumenisch-Personen

Jan Zijlstra

Evangelist Jan Zijlstra is de oprichter van de Levensstroom en heeft de visie om door heel Nederland Reddings- en Genezingsdiensten te houden. Jan Zijlstra werd in 1938 geboren in een slagersfamilie in Hillegom. Hij groeide op in een Nederlands Hervormd gezin en kwam tot persoonlijk geloof in Jezus Christus in 1956. Nadat hij in oktober 1957 geroepen werd om het evangelie te gaan prediken is hij samen met zijn vrouw Herma vanaf 1959 jarenlang voorganger geweest van een volle evangelie gemeente in Leiden.

In 1992 startten zij met de Levensstroom in Leiderdorp. Het werk werd hier in het bijzonder gericht op de Genezingsdiensten. Het was in 1991 dat God hem in de dienst van genezing ging gebruiken. Dit had als gevolg dat vanaf 1992 er op zondagavonden speciale genezingsdiensten werden gehouden.

Tussen 1992 en 1997 werden er vele grote Reddings- en Genezingscampagnes in Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië gehouden. Vanaf 1998 is Jan Zijlstra begonnen om door heel Nederland en België Reddings- en Genezingsdiensten te houden. Sindsdien zijn er al meer dan 150 grote campagnes in Nederland gehouden. (bron)

Zijlstra brengt het evangelie, maar er wordt enorm veel nadruk gelegd op het verwachten van een wonder of een genezing. De Levensstroom gemeente van Zijlstra is een gemeente waar men wonderen en tekenen verwacht. ”Ga richting Jezus, ga richting het wonder” is de lijfspreuk van de Levensstroom.

Het meemaken van een genezingsdienst is volgens de site een ware belevenis: ”De inspirerende boodschap van evangelist Jan Zijlstra is vol van Gods kracht en zal u helpen om richting Jezus, richting het wonder te gaan. In iedere dienst wordt de wonderbare kracht van Jezus geopenbaard en komt de aanraking van Hem tot de zieken, de verslaafden en de gebondenen en zien wij Zijn genezende kracht.“ (bron)

Vier keer per jaar wordt het magazine Levensstroom uitgegeven, vol met informatie en getuigenissen. In dit magazine wordt u op de hoogte gehouden van alle Wonderendiensten en onderwijsdiensten die evangelist Jan Zijlstra houdt door heel het land. En van de speciale diensten, seminars, trainingen e.a. in De Levensstroom, te Leiderdorp. Iedere zaterdag en woensdag zijn de uitzendingen van de Levensstroom op Family7, een landelijke TV-zender, te zien.

In 1991 ging Zijlstra naar een bijeenkomst van charlatan Benny Hinn. Op het podium viel hij in de geest en ontving een ’drievoudige zalving’ : “Ik stond bovenaan de trap van het podium. Toen ik terug moest, sloeg Gods Geest mij neer met een geweldige kracht, en daar lag ik: half op de trap, en half op het podium. ….. Benny Hinn zei: ‘Breng hem hier.’ Daar stond ik, op het podium en op zijn vraag wat ik verlangde, antwoordde ik: ‘Ik begeer alleen maar een dubbel deel van de Heilige Geest.’ Benny Hinn keek mij aan en antwoordde: ‘De Heer geeft je een drievoudig deel van Zijn Geest.’ …… Toen raakte de kracht van God mij voor de tweede keer aan en daar lag ik, op het podium voor het aangezicht van mijn Heer. (Gods plan met mijn leven hoofdstuk 21 )

In 2007 heeft Zijlstra een eigen plek op het podium bij Benny Hinn, Samen met anderen vanuit de charismatische hoek, liet hij zich letterlijk omver wapperen door Benny Hinn.

Jan Zijlstra heeft meegewerkt aan het in 2009 verschenen oecumenische boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. De daarbij horende ‘stuurgroep’ probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden. Van pinkster tot protestant. Van katholiek tot gereformeerd. Samen een eenheid vormen is het verlangen. Het gebed van de stuurgroep is dat bruggen geslagen worden tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen.

Zijlstra schrijft hierover: “God is wereldwijd bezig zijn kerk klaar te maken voor de grote finale. Hij is met één kerk begonnen, en Hij eindigt ook met één kerk. Alle naambordjes vallen weg, want die zijn onbelangrijk.” (bron)

Jezus Zelf accepteerde geen enkel compromis. Zijn leer was duidelijk:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh 14:6

In de diensten wordt er van uitgegaan dat als je maar genoeg geloof hebt dat je dan genezen zal worden. “Ziekte is een gevolg van zonde, verkeerde omgang met het eigen lichaam of heeft een relatie met de macht van de duisternis”, stelt Zijlstra. ,”Ziekte heeft ongetwijfeld een geestelijke oorsprong. Dan is ook een geestelijke benadering nodig.’’ (Bron)

Er gebeuren genezingen in zijn diensten, maar het zijn maar een paar ziektebeelden die genezen worden. Ouderdomsgerelateerde ziekten, aangeboren of zware handicaps, zoals het syndroom van Down worden niet genezen. Zelfs suikerziekte blijkt “lastig” te zijn. Het gaat allemaal om ziekten met een hoog psychogeen gehalte het zijn vaak placebo-effect genezingen, het effect ‘tussen de oren’.

Er zijn legio voorbeelden van mensen die tijdelijk even konden lopen en later weer terug vielen in hun ziekte. Zo was er iemand met MS die nadat Zijlstra met haar had gebeden kon lopen. Volgens Zijlstra zou God de genezing verder uitwerken. Deze vrouw kan heden ten dage niet lopen. Wel echter kan ze tv kijken wat ze voorheen niet meer kon omdat haar ogen zo slecht waren geworden door de MS.

Nu rijst alleen de vraag, geneest God dan maar half? Is het zo dat we in de Bijbel Jezus mensen zien wegsturen die half genezen zijn? In de Bijbel staat dat Jezus iedereen die tot Hem kwam genas, ongeacht welke ziekte hij of zij had:

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elkekwaal onder het volk.. Mat.9:35

In een Netwerk-uitzending (28-06-’07)  werden een aantal van de geclaimde genezingen door de Netwerk-journalisten (EO) gecontroleerd. En het bleek dat sommigen die op de website alsmede op een DVD van de Levensstroom als “genezen” worden geafficheerd niet genezen waren.

Leonie Verhoef, 13 jaar, was bij Jan Zijlstra “genezen”. Helaas was de genezing van korte duur en is het meisje zieker dan ooit geworden, zo constateerde Netwerk. Het meisje haar verhaal zou, volgens Jan Zijlstra, “al van de website afgehaald zijn”. Echter, zo merktte de Netwerk-presentator op: “Ik heb vanmiddag gekeken, en het stond er nog steeds op”.

Tijdens de dienst waarin Leonie Verhoef (voor de 2e keer) genezing komt zoeken draagt zij een microfoontje ten behoeve van de TV-opnamen. Wat de mensen in de zaal niet horen, hoort de kijker wel. Zijlstra verklaart in zijn eigen microfoon (geluid dat de zaal hoort) dat ze “genezen is”, zij antwoordt dat ze heel veel pijn heeft, dat ze warmte voelt maar niet in haar benen (..) ze praten nog wat heen en weer, de zaal hoort alleen Zijlstra over de microfoon en hij claimt haar “verlossing”. Terwijl ze nog terugpraat en duidelijk probeert te maken dat ze erg veel pijn heeft en niet genezen is, zet Zijlstra een lied in.. dit mag de zaal niet horen, immers? (bron)

Enige tijd geleden is mijn man overleden na jarenlang bij Jan Zijlstra in genezingsdiensten te zijn geweest“, vertelt een anonieme vrouw in het Nederlands Dagblad. “Maar het is ook een keiharde waarheid dat niet iedereen geneest. Dat ligt in Gods hand. Dat weten we uit Gods Woord. Zeg dat dan ook gewoon. Kom met een eerlijk verhaal. En stuur mensen vervolgens niet naar huis met ‘zoek de hindernis’.” (Zijlstra heeft een boek geschreven ’50 hindernissen op weg naar genezing’ over hindernissen die de genezing in de weg zouden kunnen staan.)

“Het wordt nog erger als hij profetisch spreekt en in de naam van Jezus genezing toezegt aan zieken. Hij geeft mensen hoop, maar het blijkt valse hoop te zijn. Ze blijven ziek, ook na telkens herhaalde profetieën (woorden van God). Ik weet uit ervaring hoe steeds weer hoop werd geput uit profetieën die werden uitgesproken. Het sterven komt steeds dichterbij en het kost moeite voor een zieke, die de belofte van genezing heeft ontvangen, om dat te aanvaarden. Het optreden van Zijlstra maakt slachtoffers.” (Bron)

Zo zijn er velen die hetzelfde hebben meegemaakt. Antwoorden krijgen ze niet. Er wordt, onder andere op zijn site, een enorme aandacht gevestigd op de mensen die genezen zouden zijn, maar er zijn er velen meer die dat niet zijn maar daar lezen we niets van. Er wordt misbruik gemaakt van het psychologische feit dat één enkele genezing meer indruk maakt dan duizend mensen die niet genezen.

Wat je ook leest in getuigenissen van mensen is dat er, als er voor ze gebeden wordt, een warme stroom door hun lichaam gaat. Dit zien we ook in het Hindoeïsme daar staat het bekend als de kundalini kracht. De duivel en zijn demonen kunnen ook genezen, en zij doen zich voor als engelen van het licht.

In de bijbel zien we dat genezingen slechts een middel zijn. Mensen komen tot geloof doordat zij zelf of anderen genezen worden. Tegenwoordig is het niet meer een middel, maar is het een doel op zich geworden. Genezing is echter niet bij onze redding inbegrepen. In het nieuwe testament lezen we dat Paulus adviezen gaf aan Timotheüs, omdat deze last had van zijn maag.

Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.1 Tim 5:23

Verder stuurde hij één van zijn andere medewerkers terug naar zijn gemeente omdat hij ziek was:

Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 2 Tim 4:20

Paulus zelf kampte met ziekte. De tijd van de wonderen en tekenen was voor de Joden zodat ze tot geloof kwamen. Wij moeten leven vanuit geloof. God kan en zal genezen als dat Zijn wil is voor uw leven. Het is echter niet zo dat als Zijlstra zegt dat u naar hem moet komen en uw wonder moet verwachten, dat God u dan zal genezen.

Het grootste wonder is dat Jezus al onze zonden op Zich heeft genomen en dat we door geloof een kind van God zijn geworden. We leven in een gebroken wereld waarin ziekte een rol speelt. God belooft nergens in Zijn woord dat als we genoeg geloof hebben, Hij ons geneest! Hij belooft ons eeuwig leven door geloof in Zijn Zoon! Daar in de eeuwigheid zal geen ziekte meer zijn.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openb.21:4

Geraadpleegde bronnen:

http://web.archive.org/web/20060701102410/http://www.jmwz.com/eBooks/VerliesNooitJeGeloof.pdf

http://ministries.levensstroom.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zijlstra

http://www.kwakzalverij.nl/pdf/04-02teleurgesteld.pdf

Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra

http://www.wijkiezenvooreenheid.nl/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf

http://www.nd.nl/artikelen/2007/juni/29/vragen-bij-genezingsclaim-zijlstra

http://www.nd.nl/artikelen/2007/augustus/22/zijlstra-brengt-een-welvaartsboodschap

http://www.nd.nl/artikelen/2003/februari/14/zijlstra-krijgt-10.500-bij-bewijs-genezing

http://www.nd.nl/artikelen/onbekend/genezingen-4