Overig-Boeken

Jesus Calling

Sarah Young is auteur van onder andere de bestseller Jesus Calling, in het Nederlands Dichtbij Jezus. Wereldwijd zijn er, alleen al van  Jesus Calling, meer dan 16 miljoen boeken verkocht. Daarnaast is ze schrijver van boeken als Jesus Today en Jesus Lives. Jesus Calling is verkrijgbaar in diverse variaties. Zo zijn er onder andere een dagboek, kinderbijbel en een tiener dagboek. Met haar boeken bereikt Young een enorm groot publiek binnen de christelijke wereld. Het doel wat Sarah Young nastreeft met haar boeken is om christenen te bemoedigen in hun dagelijkse wandel en intimiteit met Jezus.

In de biografie van Young staat het volgende over haar beschreven. Sarah is Bijbels conservatief in haar geloof en gereformeerd in de leer. Ze heeft een masters graad in Bijbelstudie en is adviseur aan de Covenant Theological Seminary in St. Louis. Verder brengt Sarah een groot deel van haar tijd door met gebed, Bijbel lezen en Bijbelteksten overdenken.(1)Sarah Young studeerde verder psychologie, filosofie, Bijbelwetenschappen en volgde onderwijs bij Francis Schaeffer.(2)

Wanneer men deze beschrijving leest kan het heel makkelijk voorkomen dat mensen hieruit de conclusie trekken dat Sarah Young een toegewijd christen is die de Bijbel als enige leidraad heeft. Hierdoor zal men (te) snel geneigd zijn om alles wat zij schrijft en publiceert als waarheid aan te nemen zonder daarbij haar onderwijs te toetsen aan de Bijbel. Met haar eerste boek Jesus Calling heeft ze miljoenen mensen wereldwijd bereikt. Deze, en haar ander (dag)boeken worden gebruikt in de dagelijkse studie maar ook in kerken en gemeenten.

Onder degene die Sarah Young aanprijzen vinden we vele bekende namen die in verband worden gebracht met de New Age en andere niet Bijbelse leerstellingen tegenwoordig heel populair zijn onder christenen. Denk hierbij Max Lucado, Roma Downey, verder wordt het boek onder meer aangeprezen door een Jezuïeten priester (katholiek) en Josh Warren (Purpose Driven).(3)

De beschrijving van het boek Jesus Calling is de volgende: De liefdevolle overdenkingen in Jesus Calling zullen u helpen uit te kijken naar uw tijd met de Heer. Ervaar een diepere relatie met Jezus als uw Redder de aanwezigheid van Degene Die u perfect begrijpt en voor eeuwig van u houdt.(4)

Alhoewel dit bemoedigend kan klinken valt het op dat er op de emotie wordt ingespeeld. Dit past heel goed binnen de trend die er heerst onder christenen. Natuurlijk is het zo dat de Here Jezus ons volledig begrijpt en  van ons houdt. Maar omschrijving is gericht op de emotie, een diepere relatie, meer besef van aanwezigheid en om dit te bereiken hebben we dit dagboek nodig. Zoals vaker wordt het belang van het boek naar de voorgrond gebracht.

Het is goed om bijbelse boeken en studies te lezen, maar er is geen enkel boek, hoe juist ook geschreven, wat u meer inzicht en groei geeft als de Bijbel. Al de andere boeken en studies zijn enkel een hulpmiddel naast de Bijbel. Jesus Calling, en ook de andere boeken van Sarah Young, worden net als bij vele anderen, aangeprezen als HET boek voor groei. Wanneer er dit soort “grote” dingen in staan is het zaak om heel oplettend te zijn en te kijken wat er nu precies wordt geleerd.

In de boeken van Sarah Young worden veel Bijbelse termen gebruikt, maar de betekenis die zij eraan geeft is niet in lijn met wat de Bijbel hierover zegt. Het zijn dit soort verdraaiingen die de argeloze christen misleiden. De Jezus waar Sarah Young mee spreekt en die haar zijn woorden geeft voor haar boek, is niet de Here Jezus. Het is de populaire Jezus die niet veroordeelt, die niet spreekt over zonde en schuld, maar enkel spreekt over zijn liefde voor de mensen. Dit is in vele kerken en gemeenten een hele populaire versie van de Here Jezus, maar het is niet de Here Jezus.

In Jesus Calling  zegt de Jezus van Sarah Young het volgende: ”Stel mij centraal in je gedachten door constant te bidden. Korte gebeden stromen uit je op dat moment. Gebruik mijn naam ruimhartig om je te herinneren aan mijn aanwezigheid”. De Bijbeltekst die onderaan de bladzijde staat is 1 Tess. 5:17

17 Bid zonder ophouden. 1Tess. 5:17

De betekenis van deze tekst is dat we in alle omstandigheden onze nood en onze gedachten in gebed bij God brengen. Het lijkt of Sara Young hier aan refereert. Echter door te kijken naar wat haar ideeën zijn met betrekking tot deze korte gebeden, blijkt dat zij, en dus ook haar Jezus, niet de Bijbelse betekenis van deze tekst aanhaalt, maar refereert naar het meditatief gebed zoals het Jezusgebed.

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat Sarah Young onderwijst in haar boeken is het goed om te kijken naar de manier waarop dit tot stand is gekomen.

De zoektocht van Sarah Young begon met het dagboek God Calling. Dit dagboek is in 1930 geschreven door twee vrouwen die de boodschap die ze ontvingen door te wachten in “Gods” aanwezigheid opschreven. Een jaar nadat Sarah dit boek had gelezen begon ze zich af te vragen of zij ook boodschappen van “God” kon ontvangen tijdens haar stille tijd. Op een dag nam ze het besluit om te gaan zitten wachten met een pen in haar hand te “luisteren”om op te schrijven waarvan ze voelde  dat “God” tot haar zou zeggen. Niet met een hoorbare stem, maar naar de zachte stem in haar gedachten. Deze techniek staat ook bekend als automatisch schrijven.

De eerste keer voelde ze zich opgelaten, maar ze ontving een korte boodschap. Deze was in lijn met de Bijbel en haar huidige situatie. Dag na dag begonnen de boodschappen makkelijker te komen en deze nieuwe manier van communiceren werd het hoogtepunt van haar dag. Ze geeft toe dat haar boodschappen niet geïnspireerd zijn, dat is alleen de Bijbel, maar het hielp haar wel om dichter tot “God” te groeien.(5)

Young waarschuwt christenen die ook willen leren luisteren naar “Gods”stem om alles te toetsen aan de Bijbel. Anderzijds zegt ze: “De Bijbel instrueert ons: Wees stil en weet dat Ik God ben”.

Deze tekst wordt door velen gebruikt om het “luisteren naar God” Bijbels te verantwoorden. De grondtekst, zoals beschreven in de Statenvertalingen en de KJV luidt echter: Geef het op en weet dat Ik God ben; Ps. 46:11a

Hiermee krijgt deze tekst een compleet andere invulling en vergeet niet dat dit vers gedeeltelijk wordt aangehaald. Dit is het complete vers:

11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. Ps. 46:11

Hier wordt niet geleerd om in de stilte te gaan wachten op Gods stem. Wat dit vers zegt is dat wij moeten ophouden het zelf te doen en het van ons zelf te verwachten, maar op God te hopen en vertrouwen. Weet dat Hij God is Die alles in Zijn handen heeft. Het is dus geen uitnodiging om in stilte te wachten op een stem, maar in alle omstandigheden te vertrouwen op Zijn leiding.

In een interview geeft Young antwoord op de vraag hoe ze leerde om naar Gods stem te luisteren. Het antwoord is veelzeggend. ”Ik bid voor bescherming van mijn gedachten en tegen misleiding. Dan bid ik heel simpel:” Help me Heilige Geest”, en dan luister ik”.(5)

Young bid tot de Heilige Geest voor hulp. Nergens leert de Bijbel ons tot de Heilige Geest te bidden. Hierdoor kunnen we er, mijn inziens, vanuit gaan dat het NIET de Heilige Geest is die Young tot hulp is. Als het dus niet de Heilige Geest is Die Young helpt, maar een andere geest, dan kom je al gauw tot de volgende slotsom. Een andere geest verkondigt een andere Jezus waardoor Young niet de Here Jezus hoort, maar een andere Jezus en deze andere Jezus verkondigt een ander evangelie.

Sarah Young zegt dat de aanleiding van haar zoektocht om Gods stem te verstaan begon na het lezen van het dagboek God Calling. De basis van het boek God Calling is er één van buiten Bijbelse openbaring en gaat voorbij aan het feit dat de Bijbel volledig voorziet in alles wat men nodig heeft om op te groeien in geloof. Eén van de schrijfsters van het boek God Calling zegt onder andere (kort samengevat) het volgende over dit boek. “We voelden ons onwaardig en overweldigd, en konden het niet haast niet voorstellen dat wij dagelijks werden onderwezen, getraind, en bemoedigd door Hem persoonlijk, terwijl er miljoenen mensen, die het zwaarder hebben, tevreden moesten zijn met leiding  van de Bijbel, preken en christelijke boeken en andere bronnen”.

Wat de schrijfster dus zegt is dat de mensen die enkel de Bijbel en Bijbels onderwijs als leidraad hebben, slechter af zijn als zij omdat zij beide “Gods” stem hoorden. Hieraan kunnen we zien dat dit dagboek absoluut niet van God kan komen omdat het zou betekenen dat God dan tegen Zijn eigen Woord in gaat. Dit is wat Paulus schrijft aan Timotheüs:

14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:14-17

De reden dat deze twee vrouwen het dagboek moesten gaan schrijven was omdat ze van “God”de opdracht kregen om een kanaal van liefde, vreugde en blijdschap te zijn. Dit was, zoals ze zelf schrijven, een heel nieuw aspect van de Man van Zorgen. Ook ontvingen ze compleet onverwachtse interpretaties van Zijn woorden. Aan het eind van de beschrijving schrijft ze: Voor ons is dit geen gewoon boek, wij geloven dat het geleidt door de Heer. (6)

Hiermee stellen ze dit boek God Calling op gelijke hoogte met de Bijbel. Dit is precies wat ook Sarah Young doet, al zegt zij het op een ietwat subtieler manier. Young zegt dat ze weet dat de ontvangen boodschappen niet geïnspireerd zijn door God, maar dat ze er wel dichter naar Hem toe groeide en dat zij boodschappen van God ontvangt.

Het lijkt mij dat er dus sprake is van een tegenstelling. Dit is dezelfde soort inspiratie als welke door de hedendaagse “profeten” wordt onderwezen. Ja zeggen ze, het zijn Gods woorden, maar wij als feilbare mensen kunnen hier een fout in maken. Dit klopt niet met wat de Bijbel zegt.

De Bijbel is geschreven door feilbare mensen die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest en zo Gods onfeilbare Woord hebben opgeschreven.

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,  door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. 2 Petr. 1:20-21

Net als bij het boek Jesus Calling van Sarah Young zie je hier dat het draait om geluk, blijdschap, dat is de boodschap van deze Jezus. Hij past perfect in het huidige onderwijs wat verkondigd wordt in vele kerken en gemeenten. Geen zonde, schuld of “harde”woorden, maar liefde, vrolijkheid en boven alles jezelf mogen blijven.

De Encyclopedia of New Age Beliefs  omschrijft het boek God Calling als een New Age boek wat door middel van channeling is ontvangen. De schrijfsters van dit boek hebben dus als een medium gefungeerd om dit boek te schrijven. Ditzelfde is wat Sarah Young heeft gedaan om haar boek Jesus Calling te schrijven. Zij fungeerde dus, net als waarzeggers en occultisten als een medium voor een geestelijke macht. (7)

10 Onder u mag niemand gevonden worden  die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan,  die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is,11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. 12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Deutr. 18:10-12

De god uit Jesus Calling leert het populaire idee dat God in alles is. De Jezus van Sarah Young weerspreekt de Here Jezus op vele punten. Deze Jezus van Sarah Young, vleit mensen, zegt over “zijn”geboorte dat het een donkere nacht was in een smerige stal met slechte condities. De Jezus uit Jesus Calling promoot het contemplatieve gebed. (8)

Onder andere op de site van Lighthouse trails staan diverse artikelen over Sarah Young en haar boeken. Warren Smith, die voor zijn wedergeboorte zelf deel uitmaakte van de New Age beweging, heeft het boek Jesus Calling grondig onderzocht. Het boek wat hij hierover schreef heet de toepasselijke titel: Another Jesus Calling. Hiermee slaat hij de spijker op z’n kop. Het is een andere Jezus die zijn verhaal vertelt in het boek van Sara Young.

De waarschuwing van Paulus aan de Korinthiërs is ook in deze van toepassing.

3 Maar ik vrees dat,  zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor. 11: 3-4

Meer informatie over Sarah Young en het boek Jesus Calling, Dichtbij Jezus

https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/sarah-young-2/

https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/sarah-young/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-2.pdf

http://www.challies.com/articles/10-serious-problems-with-jesus-calling

Geraadpleegde bronnen: 1) http://www.jesuscalling.com/author/

2) https://www.gideonboeken.nl/auteurs/sarah-young

3) http://www.jesuscalling.com/media/endorsements/

4) http://www.jesuscalling.com/books/jesus-calling/

5) http://www1.cbn.com/books/q-sarah-young

6) https://twolisteners.org/the-voice-divine/

7) http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14400

8) http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14118