Charismatisch-Leraren

Joyce Meyer

Joyce Meyer is president en oprichter van Joyce Meyer Ministries. De bediening is volledig afhankelijk van de giften van donateurs en van de opbrengst van de verkoop van boeken, cd’s en dvd’s. Joyce Meyer Ministries verzorgt dagelijks een uitzending met onderwijs. Verder zijn er radio-uitzendingen en is er een eigen tijdschrift. Op deze manier worden miljoenen mensen wereldwijd bereikt met de boodschap die ze brengt.

Zij heeft meer dan 80 boeken geschreven die weer in 80 talen zijn vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 12 miljoen boeken verkocht. In 2009 ontvingen 4,1 miljoen huishoudens haar maandblad. Met deze cijfers moge het duidelijk zijn dat het een zeer invloedrijke vrouw is. Joyce Meyer onderwijst vele miljoenen mensen wereldwijd.

Er is ook een tweede bediening waar Joyce en haar man in werkzaam zijn. Deze bediening heet Hands of Hope. Hiermee willen ze vele armen, weduwen en wezen helpen met voedsel, onderwijs en onderdak en verder is er een gevangenis bediening. Zo wordt er vanuit Joyce Meyer Ministries een hoop gedaan om de minder bedeelden te helpen en te ondersteunen.

Dave Meyer de man van Joyce is de vicepresident van de bediening. Als oorlogsveteraan heeft hij het op zijn hart om de christenen te onderwijzen over het christelijke erfgoed van de VS. Dave is er van overtuigd dat hij geroepen is om te onderwijzen over het christelijke erfgoed van het land en de Bijbelse principes waar het land op gebouwd is. Hier een link naar een artikel en een video over het erfgoed van de VS.

Joyce is de baas over de bediening en ze onderwijst zowel mannen als vrouwen. Dit is wat Paulus hierover zegt:

Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 1 Tim 2:11-12

Volgens de Bijbel kan en mag Joyce Meyer geen president zijn terwijl haar man vicepresident is. Het kan volgens de Bijbel niet dat Joyce Meyer onderwijs geeft aan mannen. Joyce Meyer heeft hier echter een andere verklaring voor: Eva at van de appel. Adam gaf God de schuld dat de vrouw die hem gegeven was hem had misleid. Misschien heeft Adam wel nooit tegen Eva gezegd dat ze niet mocht eten van de boom. Ik accepteer dit soort onzin niet langer. De Bijbel zegt niet noodzakelijk dat Eva niet van de boom mocht eten. Ik weet het niet of dat zo is. (Joyce Meyer, the attitudes tape 4)

De Bijbel zegt echter:

En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 1 Tim. 2:14

Wat opvalt aan het onderwijs van Joyce Meyer is de nadruk op een goed leven. De naam van haar televisieprogramma en van het tijdschrift geven dit al aan. Enjoy Everyday Life (geniet iedere dag van het leven). Joyce Meyer zit niet vast aan de Word of Faith beweging. Toch is een groot deel van haar onderwijs uit deze hoek afkomstig en werkt ze samen met leraren uit deze beweging. Ondanks dat is ze minder extreem als mensen als Kenneth Copeland of Benny Hinn.

Zoals andere Word of Faith leraren is ook Joyce Meyer extreem rijk. Hier heeft ze zelf geen problemen mee omdat ze vindt dat God haar zo gezegend heeft. Eén van haar uitspraken is: “Ik wil niet mijn hele leven over het beloofde land spreken zonder er te komen. Ik wil er nu in leven”. (Joyce Meyer, “What Does Your Future Hold” mei 2004)

Zo heeft ze een landgoed met vijf huizen, zwembad, meerdere auto’s een garage met ruimte voor 8 auto’s die gekoeld en verwarmd kunnen worden. Ook heeft ze zich door de plastisch chirurg laten behandelen en is ze dol op juwelen, kleding en andere uiterlijkheden. Dit is wat Paulus daarover schrijft.

Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. 1 Tim. 2:9-10

In het onderwijs van Joyce Meyer klinkt dan ook de boodschap van welvaart door. God wil dat je het goed hebt. Hij wil iedere dag iets goeds doen in je leven. Joyce Meyer zegt God wacht op iemand waar Hij iets goeds voor kan doen. We moeten positieve dingen verwachten en geen negatieve, die komen namelijk van de duivel.

Hieronder nog een aantal uitspraken van Joyce Meyer:

-Joyce Meyer leert dat we Gods stem kunnen leren verstaan door gedachten, gevoelens en dromen. ( Joyce Meyer, hoe je Gods stem kunt horen).

Joyce Meyer: “We moeten onze benadering van gezondheid aanpassen om weer in Gods plan te kunnen staan. De Bijbel geeft ons aanwijzingen voor totale welzijn voor de mens. Hierdoor zullen we een levenslange gezondheid verwerven voor lichaam en ziel.” (Joyce Meyer, Lekker in je vel)

-Joyce Meyer: “Ik stopte pas met zondigen toen het tot mij doordrong dat ik geen zondaar was.” (Joyce Meyer, “What Happened from the Cross to The Throne? audio)

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:8-9

-Woorden zijn een container met geloof, u moet positief belijden want woorden hebben kracht.

-Het verlossingswerk van de Here Jezus is volgens Joyce Meyer gedaan in de hel. Je kunt niet naar de hemel gaan als je niet met je hele hart gelooft dat Jezus uw plaats in de hel innam. (The Most Important Decision You Will Ever Make 1991) (citaat) (audio)

-Joyce Meyer gelooft en hoopt dat de engelen haar helpen om te preken. (citaat)

– Ze leert over demonische machten die van generatie op generatie over gaan. (citaat)

-Joyce Meyer leert dat we kleine goden zijn. (video)

– Joyce Meyer leert ook dat er buitenBijbelse openbaringen zijn, we moeten haar geloven dat God het haar heeft geopenbaard. (audio)

-Joyce Meyer leert dat Jezus op het kruis niet langer Gods Zoon was maar zonde was geworden. (audio)

-Joyce Meyer leert dat de Here Jezus in de hel werd wedergeboren. (audio)

-Joyce Meyer ontkent dat de Here Jezus direct na Zijn dood aan het kruis naar het paradijs ging. Dit komt uit de gedachte dat de Here Jezus naar de hel moest om wedergeboren te moeten worden. Daarom is volgens Meyer de tekst uit Lucas 23 verkeerd vertaald of deze wordt verkeerd geïnterpreteerd(audio)

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Luc. 23:43

Ondanks dat Joyce Meyer met veel passie, humor en de nodige zelfspot predikt is haar leer een mix van een aantal goede maar ook zeer veel dwalende leerstellingen. Al is ze minder extreem in haar uitspraken als andere Word of Faith leraren, toch is het onderwijs van Joyce Meyer hier enorm door beïnvloed en wijkt op vele plaatsen af van het Bijbelse evangelie.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.joycemeyer.org/home.aspx

http://www.letusreason.org/Popteac17.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/welvaartspredikers.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselarij-Amerika.pdf

http://www.newswithviews.com/West/marsha195.htm

http://www.equip.org/articles/the-teachings-of-joyce-meyer/

http://www.deceptioninthechurch.com/word-faith.html#jmeyer

http://web.archive.org/web/20040918040657/http://www.geocities.com/Bob_Hunter/meyer.html

http://www.pfo.org/preacher.htm

http://craigbrownsreformedtheology.wordpress.com/2011/09/21/word-of-faith-false-teacher-joyce-meyer%E2%80%99s-shocking-doctrine-and-heresy/