Charismatisch-Stromingen

Lakeland

De laatste grote opwekking die we hebben meegemaakt is de Lakeland opwekking. De organisatie heeft nauwe banden met de mensen van de Toronto Airport gemeente, waar de desbetreffende opwekking uit de jaren 90 vandaan komt.(link)

Ook bij deze opwekking zien we zeer vreemde verschijnselen. Hieronder een verklaring van iemand die daar is geweest:

Mensen gedragen zich alsof ze dronken zijn, schreeuwen ongecontroleerd, voelen een brandende sensatie in het hoofd, aderen of maag. Men heeft het erover voortdurend door de Heilige Geest in tweeën te worden gespleten. Vrouwen lijken door een onzichtbare kracht van achteren aangerand te worden. Mensen vallen in de geest en zijn niet meer in staat om op te staan.

Zijn dit de soort uitingen die we in de Bijbel terug vinden als Gods Geest aan het werk was? Is dit de manier waarop God met Zijn kinderen zou omgaan? Velen zullen zeggen dat dit absoluut niet kan volgens de Bijbel. Toch zie je dat er vanuit de hele wereld voorgangers zijn die naar Lakeland komen om het vuur op te halen zodat ze dit door kunnen geven in hun gemeente. Vooral de enorme belangstelling van God TV voor dit fenomeen heeft bijgedragen aan de enorme verspreiding van dit vuur.

Ook Nederlandse voorgangers zijn naar Lakeland gekomen om het vuur op te halen en hier te verspreiden in hun gemeente. Onder hen onder andere Mattheus van der Steen van Trin en ook het voorgangerechtpaar Paauwe van de DoorBrekers zijn daar geweest. Ook iemand als Matthijs Piet van Charisma magazine is laaiend enthousiast over de Lakeland opwekking.(Link)

Dit heeft tot gevolg dat er vele christenen zijn die onder een valse zalving komen te staan, met als gevolg dat ze steeds meer en meer een andere weg zullen lopen. Als je de beelden ziet die er gemaakt worden dan kan je jezelf gewoon niet voorstellen dat een weldenkend mens dit accepteert als zijnde van God. Toch gebeurt dit wel.

Het succes van Lakeland zit in de behoefte die er is onder de hedendaagse christenen. De Bijbel wordt steeds minder getoetst. Men wil meer zien, voelen en ervaren van Gods Geest. Het gaat niet meer om het leven uit geloof, nee, men wil het zien, men wil het meemaken. Christenen moeten niet saai zijn, er moet wat gebeuren in onze kerken. En via Lakeland voorziet Satan precies in wat de christenen willen.

Wat ook zeer merkwaardig is te noemen is het belangrijke aandeel wat engelen hebben. De engelen komen bij Lakeland de zalving brengen. Er zijn er zelfs die met een rugzak op de rug de zalving van de Toronto Blessing komen brengen. Todd Bentley zelf heeft een geleide engel die Emma heet. Veel van de manifestaties die we zien hebben zeer veel overeenkomsten met kundalini. Dit is een demonische manifestatie die voortkomt uit het Hindoeïsme.

De Bijbel spreekt niet over geleide engelen. Dit is wel bekend bij occulte leringen. Dit noemt men dan geleidegeesten. Dit zijn niets meer dan demonische machten. Dit zijn ook de machten die achter de hele Lakeland opwekking.

Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. 2 Petr. 18-19

 

 

Geraadpleegde bronnen:
http://bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=1142 http://bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=1072
http://www.toetsalles.nl/bio.bentley.htm