Overig-Muziek

Lofprijs

In de charismatische beweging zien we een onderscheid in de muziek tussen lofprijs en aanbiddingBij lofprijs richt men zich dan gezamenlijk tot God, om Hem te loven en te prijzen, bij aanbidding richt men zich persoonlijk tot God. Bij lofprijzing is de muziek meestal sneller en uitbundiger dan bij de aanbiddingsmuziek. Men begint vaak met lofprijs, om uiteindelijk over te gaan in aanbidding.

De hedendaagse lofprijs verschilt nogal van de oorspronkelijke.  Door de opkomst van de charismatische- en contemplatieve beweging zien we dat men tijdens het lofprijzen tot God, toch ook zelf een goed gevoel eraan over wilt houden. De nieuwe generatie vindt de traditionele psalmen en de liederen als van de bundel ‘Johannes de Heer’, niet meer van deze tijd. Je kunt er niet op swingen of mee ‘uit je dak’ gaan. In veel gemeenten gebruikt men alleen nog maar de Opwekkingliederenbundel.

De mensen willen vermaakt worden in alles wat ze doen. Dit zien we ook terug bij de zangdiensten. Tegenwoordig is de zangdienst eerder een concert zoals we dat in de wereld ook zien. Er is ruimte voor spectaculaire drum- en gitaarsolo’s, men ziet er een leuke band eventueel aangevuld met lichtshow.

Wat je vaak te horen krijgt van mensen die dit soort lofprijs aanprijzen is dat de kerk nu niet meer saai is. Ze pronken met hun lofprijsdiensten alsof het een reclamefolder is. Tegenwoordig is lofprijs niet meer alleen bedoeld om God te verheerlijken, het wordt steeds meer gebruikt om zelf een goed gevoel over te houden aan de liederen die gezongen worden.

Als we kijken naar de concerten die gegeven worden onder de naam lofprijs en aanbidding dan zie je geen verschil met de popconcerten zoals we die in de wereld vinden. Veel licht en geluid, hossende feestgangers, natuurlijk allemaal in de naam van Jezus, liederen over hoe groot Hij is, hoe liefdevol en genadig, maar daar houdt dan ook het verschil op met de popconcerten die wereldse bands geven.

Als je kijkt naar zo’n concertzaal vol hossende springende en dansende mensen, dan is de vraag die bij mij op komt: ”Is dit alles omdat men God wil prijzen of gaat het om zelf een fijn gevoel te krijgen? Betreft het hier een concert dat alleen in naam christelijk is en verder geen enkel onderscheid heeft met de concerten die de bands uit de wereld geven? ”

Kijkend naar de hele praise and worship industrie zien we dat daar een hoop geld in omgaat. Popconcerten, cd verkopen, cursussen, noem maar op en het is er. Mag er dan geen vrolijkheid zijn in de gemeente tijdens de zangdienst? Zeer zeker wel. Kijk eens naar David, die danste vol overgave voor de ark uit:

Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 2 Sam. 6:14

David gebruikte muziek om God te loven en te prijzen. Ook zie je in zijn psalmen dat hij zijn hele wezen daar in legt. Angst, pijn, verdriet, vreugde, alles.

Het is goed om de Heer te loven en te prijzen, ook om dit met vreugde te doen, maar waak ervoor dat dit ook de echte reden is van het zingen van liederen, niet het fijne gevoel, het even los kunnen gaan. De hedendaagse grote spectaculaire zangdiensten staan in contrast met Gods oproep om sober te leven en niet gelijkvormig aan de wereld te worden.