Overig-Trainingen

Matrixmethode

De matrixmethode is een nieuwe benadering om leerproblemen aan te pakken. Deze methode is in 1992 ontwikkeld door Ingrid Stoop. Ze heeft vele professionals in binnen en buitenland in haar methode onderwezen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Matrixmethode veel wordt toegepast binnen het onderwijs op scholen en bij cursussen voor het bedrijfsleven.

De Matrixmethode klinkt als de oplossing voor angststoornissen, neurologische aandoeningen en om af te komen van een vol hoofd. Last van een vol hoofd omdat u tien dingen te gelijk wilt doen en elke dag een aantal uren tekort komt, met als gevolg een hoofd vol vermoeidheid, informatie en chaos? Dan lijkt de Matrixmethode de oplossing te zijn.

Wat is de Matrixmethode precies? Het is een praktische behandelingswijze die snel en effectief afrekent met problemen. Het is een coaching techniek die ingezet wordt bij leer-, gedrags-, emotionele en mentale problemen. Het doel is om de problemen zelf aan te pakken en op te lossen door gebruik te maken van eigen kracht. Dit gebeurt onder leiding van een Matrixcoach.

De getuigenissen van mensen zijn zeer positief. Mensen worden afgeholpen van dyslexie, adhd, faalangst en fobieën. Dus als je het zo leest dan werkt het overal voor. Zowel voor volwassenen als ook voor kinderen. Hieronder staat in het kort hoe de methode werkt zoals beschreven op de site van http://www.menscentraal.nl

De coach stemt af op de beleving van de persoon door neutraal en zonder oordeel in zijn belevingswereld te stappen. Door open vragen te stellen, wordt de interne strategie blootgelegd. Het patroon dat niet (meer) werkt, wordt doorbroken door het meest bepalende detail in de ervaring op te zoeken en te veranderen. Daarna wordt er een nieuwe strategie ontwikkeld die ervoor zorgt dat de informatie altijd beschikbaar is.

De beschrijving van de Matrixmethode klinkt als een prachtoplossing voor jong en oud maar dit blijkt echter in de praktijk toch anders te zijn.Om te kijken waar de Matrixmethode voor staat is het van belang allereerst te kijken naar de achtergrond en opleidingen van Ingrid Stoop. Gezien het feit dat zij de ontdekker is van deze methode is het zaak te weten wat haar achtergrond is. Vanuit haar achtergrond zal ze deze methode hebben ontwikkeld.

De specialiteiten van Ingrid Stoop zijn de volgende: Beelddenken, byronkatie, innerlijk kind, NLP en visualisatie. Ze heeft diploma’s voor ByronKatie, NLP master en trainer, Neurosemantic coach en Orthomoleculaire Geneeskunde. Haar werkveld betreft het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs, management enz. Dit betekent dat haar onderwijs in iedere tak van onderwijs kan worden teruggevonden. Zowel op scholen als bij cursussen binnen het bedrijfsleven. Zeker in de huidige tijd waarin op scholen en binnen bedrijven er een steeds ruimere visie is op alternatieve leerstellingen is het zaak om goed uit te kijken wat er geleerd wordt en of men als christen daaraan kan meedoen.

Hieronder een kleine greep uit de specialisaties van Stoop die van invloed zijn op der Matrixmethode. De onderstaande therapieën zijn verweven in de Matrixmethode en vormen tezamen het geheel hiervan.

Beelddenken

Beelddenken is een zeer omstreden methode die niet door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund. Het is een holistische leer die voornamelijk gebruikt wordt bij alternatieve geneeswijze. Volgens de theorie van het beelddenken ziet een beelddenker meerdere beelden per seconde. Dit kan echter niet alleen door het bewuste maar gebeurt ook door het onderbewuste.

The work of Byron Katie

Byronkatie is de is een manier om vrede in jezelf te vinden. Het is een cognitieve therapie die een manier aanleert om al het lijden in de wereld op te sporen en te onderzoeken. Het is een New Age therapie die leert om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Hier het uitgangspunt van deze therapie: Ik kan in het universum maar drie soorten zaken vinden: de mijne, de jouwe en die van God. (Voor mij betekent het woord God ‘realiteit’. Realiteit is God, omdat zij bepaalt. Alles waar ik, jij of anderen geen controle over hebben, noem ik Gods zaken.)

Innerlijk kind

Innerlijk kind is gebaseerd op het denken dat een stukje van je kind zijn in je blijft. Door omstandigheden en situaties uit onze kinderjaren blijft er een stukje beschadiging achter. Hierdoor leven we als volwassenen in twee werelden. Een deel van de pijn en gebrokenheid die we als kind hebben ontwikkeld zit nog in ons en moet geheeld worden. Door middel van gestalteoefeningen, lichaamswerk en visualisaties kan men bevrijding ontvangen. Deze vorm van bevrijding vindt niet alleen plaats binnen de alternatieve geneeswijze. Ook onder christenen is bevrijding van het kind in jezelf populair.

NLP

NLP of Neuro Linguïstisch Programmeren, is een pseudowetenschappelijke methode die informatie beschouwt als een methode om het gedrag te verbeteren. NLP beweert technieken aan te leren die mensen helpt om over vaardigheden en competenties te beschikken die voorheen in andere contexten werden toegepast. Door NLP kan men deze vaardigheden, die voorheen in het geheugen verborgen waren, toegankelijk maken in de context waar men deze nodig heeft. De grondleggers van NLP schreven: “We zijn niet bepaald geïnteresseerd in wat ‘waar’ is. Alleen wat bruikbaar is telt.” (1)

De Matrixmethode wordt gepresenteerd als een wetenschappelijke methode. Toch is deze methode eerder een spirituele methode. Velen die vanuit hun beroep deze methode onderwijzen door middel van coachen en therapie, zien dit als een spirituele methode. Zo schrijft deze coach: Afgelopen jaren ben ik mij meer gaan verdiepen over de essentie van het leven op aarde. Het vinden van mijn zielenpad en de balans ontdekken tussen lichaam en geest. Afgelopen jaren mooie opleidingen mogen volgen om mij verder te ontwikkelen.(The Work/Byron Katie, Integrated Energy Therapy, Dromen workshop/ITIP, Omega Deep Trance Healing/Roy Martina en de Matrix methode/Ingrid Stoop) (2)

De Matrixmethode wordt gebruikt in allerlei soorten van coaching. Door cursussen binnen het bedrijfsleven, maar ook binnen het onderwijs. Remedial teachers gebruiken deze methode bijvoorbeeld om kinderen te helpen binnen het onderwijs. De Matrixmethode wordt niet alleen binnen seculiere scholen en bedrijven gebruikt. Vanuit de Christelijke Hogeschool Ede schreef, vierdejaars student Leraar Basisonderwijs een scriptie over de Matrixmethode. Hierin maakt ze duidelijk wat een goede methode dit is om kinderen te helpen binnen het onderwijs door middel van deze methode, en dat ook volwassenen hun gemoedsrust met deze methode kunnen vergroten. Van de Born is afgestudeerd op dit onderwerp binnen de CHE (3) en is op 8 juni 2012 aangesteld als gecertificeerd Matrixcoach. (4,5)

De Matrixmethode gebruikt zo als gezegd diverse elementen uit andere alternatieve therapieën. Naast bovengenoemde methodes is er ook een verband tussen de Matrixmethode en EMDR. (6) Vanuit de Matrixmethode zijn ook weer therapieën voortgekomen zoals: ‘Ik leer anders” en de Kernvisiemethode.

De Matrixmethode (en aanverwante methodes) worden aangeprezen als een goede techniek om kinderen en volwassenen te helpen het hoofd leeg te maken en nieuwe technieken te leren om sterk te staan in het leven. Vrij te komen van angsten en te staan in de wereld. De methode werkt en daardoor zullen velen hun heil hierin zoeken. Deze methodes zijn echter niet onschuldig. De achtergrond van de technieken zijn gebaseerd op alternatieve en occulte technieken en ondanks vele claims en onderzoeken blijkt deze methode een pseudowetenschap te zijn die lijnrecht in gaat tegen Gods woord.

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurolingu%C3%AFstisch_programmeren#cite_note-13

2) http://www.boshoevecoaching.nl/over-mij

3) http://www.accept.che.nl/nl-nl/over-de-che/scherp/scherp-artikelen/het-kind-is-leidend#

4) http://matrixmethodeinstituut.nl/voorlichting/onderzoeken.htm

5) http://matrixmethodeinstituut.nl/wie-zijn-wij/dorinda-van-den-born.htm

6) http://matrixmethodeinstituut.nl/coaching/matrixmethode-en-emdr.htm

http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=47838

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beelddenken

http://thework.com/sites/thework/nederlands/

http://levensinspiratie.com/praktijk/innerlijk-kind/

http://www.neurosemantics.com/topics/matrix-model

http://www.mindacademy.nl/nlp/oogpatronen