Bevr. & Gen. Personen Nederland

Mattheus van der Steen

Mattheus van der Steen werd op 14-10-1975 in Rotterdam geboren als zoon van baptistenpredikant Sjaak van der Steen. Mattheus is getrouwd met de van oorsprong Amerikaanse Rebekah en heeft twee zonen en een dochter. Rebekah de vrouw van Mattheus van der Steen is niet onomstreden. Zo beweerde ze in een interview met EO Visie dat ze de vijfde bruid van satan was. Onderzoek heeft nooit aangetoond dat de gedane beweringen waar zijn. De EO heeft gezegd dat ze achteraf beter hadden moeten controleren. (bron)

Volgens zijn biografie is hij op 14 jarige leeftijd naar de maritieme school gegaan. Hij is opgeleid als maritiem officier.  Hij is gaan werken op de Anastasis van Mercy Ships en heeft vele Afrikaanse landen bezocht. Overweldigd door de enorme nood heeft hij het roer omgegooid om zich te concentreren op deze kwetsbare groepen. Hij heeft onder andere gewerkt in Afrika en Kosovo,  met als doel heel veel mensen te kunnen bereiken met het evangelie en om ze tegemoet te komen in hun nood.

Mattheus zegt van zichzelf dat hij een evangelist is in hart en nieren. Volgens zijn biografie heeft hij meer dan 70 landen bezocht om mensen tot Jezus te leiden, vaak in gebieden die voor anderen ontoegankelijk waren. Er zijn echter veel kanttekeningen te plaatsen bij de waarheid van al de claims die hij stelt.(bron)(link)

Mattheus is de schrijver van verschillende boeken en zijn boek: “Durf te dromen – wandel in je bestemming” heeft de christelijke publieksprijs gewonnen in 2009. Dit boek is al vertaald in verschillende andere talen. In 2011 heeft Mattheus zijn boek “Durf te Leven” uitgegeven, hierin  beschrijft Van der Steen hoe hij schaatste in de Rotterdamse Weena-hal toen hij een stem hoorde: “Het was alsof er een warme vloeistof over mijn lichaam stroomde en ik herinner me dat de tranen over mijn wangen liepen. Diezelfde avond gaf ik mijn leven aan Jezus.”

Ook  beschrijft  hij de ‘profetische woorden’ die anderen over hem uitspraken: “Jij zult een sleutelrol spelen in de eindtijd om een leger van mensen te trainen.”

Mattheüs van der Steen is samen met Lodewijk van Weerden voorganger voor de gemeente ARCH die elke zondag in Harderwijk bijeenkomt.

Trin

In 2002 is Trin, door onder andere Mattheus van der Steen, opgericht. Trin wil op internationale schaal het evangelie verkondigen door middel van het ondersteunen van lokale organisaties, het uitzenden van teams en het organiseren van evangelisatiecampagnes en -avonden. Trin organiseert in samenwerking met Alive and Well Ministries van Paul en Annick Rooda een genezingsschool. Deze training is gericht op het praktisch uitstappen in geloof om zieken de handen op te leggen.

Kern van het werk van Trin is de nauwe band tussen Evangelie en genezing”, aldus Van der Steen. „Evangelisatie en genezing horen bij elkaar. “ “God is een grote krachtbron Die de gelovige op aarde zichtbaar moet maken. “ (citaat)

Mattheüs van der Steen bezocht, twee samenkomsten in Lakeland. Nu zegt Van der Steen dat hij de bijeenkomsten in Lakeland , ‘teleurstellend’ vond – er gebeurde immers hetzelfde tijdens de activiteiten die TRIN in die tijd al organiseerde. ,,Als dat een opwekking was, mochten wij ons ook zo noemen.’’ Van der Steen heeft Bentley nooit ontmoet en wilde ook niet dat de Lakelandvoorganger hem de handen zou opleggen. ,,Er was iets in me wat dat verhinderde’’, maar wat dat precies was, kan hij niet uitleggen. (citaat)

Bij de vraag “Is het waar dat jullie Lakeland ‘de meest pure vorm van opwekking’ hebben genoemd?” antwoordt Van der Steen:,,Ja, dat heb ik gezegd en daar sta ik nog steeds achter. Wij zagen gewone mensen op straat praten over wat er in de samenkomsten gebeurde. Dat is voor mij een echte opwekking. Maar ik heb nooit gezegd dat Todd Bentley zelf zo zuiver als een konijn was!  (citaat) Trin hield firenights in Rotterdam en Nieuwegein, die in hun opzet niet veel verschilden van de samenkomsten in de Verenigde Staten.

Als we de reisverslagen lezen op de site van Mattheus, dan komen er bij zijn reizen duizenden mensen tot geloof. Velen zouden worden genezen. Iedere avond weer ziet hij de kracht van Jezus neerdalen op de mensen waardoor er levens veranderd worden. Enorme aantallen van mensen zouden in het buitenland tot geloof zijn gekomen.

De reis naar Birma met Ouweneel is een heel duidelijk voorbeeld van het bedrog geclaimde genezingen. De journalisten die daar zijn geweest op de plek waar Van der Steen claimt dat er blinden zijn genezen komen met het overtuigende bewijs dat er helemaal niets van klopt. (bron)

Volgens Mattheus zijn er ook meerdere doden opgewekt. Hij is er zelf niet bij geweest toen het gebeurde maar hij heeft met dertien mensen gesproken die uit de dood zouden zijn opgewekt. ” Dit is niet verwonderlijk, het gebeurt wereldwijd aldus van der Steen.” (citaat)

In ditzelfde interview doet Van der Steen meer vreemde uitspraken over de redding van de mens:  ‘We dreigen mensen niet met de hel als ze geen keuze voor Jezus maken. Het is aan God de Vader wat Hij daarmee doet.’ De Bijbel is echter heel duidelijk wat deze keuze betreft:

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh.3:18

Verder zegt hij dat het evangelie een kracht is die vergelijkbaar is met elektriciteit. “God heeft een contactpunt nodig en dat is ons lichaam.” (citaat)

In het boek ”Durf te dromen” schrijft Van der Steen ook over elektriciteit tijdens een fysieke ervaring met de Heilige Geest: „Hij strekte zijn hand naar me uit en plotseling voelde ik zoveel elektriciteit door me heengaan dat ik niet meer op mijn benen kon staan en bám, daar lag ik op de grond. Uit mijn mond kwamen aparte klanken.”

Deze elektrische  kracht zien we ook bij de spirituele kracht kundalini die oorspronkelijk voortkomt uit de oosterse godsdienst en meditatie. Enkele symptomen van de kundalini energie zijn : schokken, lichamelijke onrust en bewegingsdrang.

Heaven on Earth

Trin heeft driemaal de Heaven on Earth campagnes gevoerd. Dit is een meerdaagse charismatische conferentie met extreme sprekers als Heidi Baker. De conferenties trokken rond de vijfduizend bezoekers. Volgens Mattheus zou er door deze bijeenkomsten een transformatie plaatsvinden waardoor we een stukje hemel op aarde zouden krijgen. In 2008 was er de Heaven on Earth conferentie in Ahoy Rotterdam en in 2009 in Zwolle in de IJsselhallen en in 2010 in De Schuilplaats in Ede. Trin heeft Heaven on Earth 2011 moeten annuleren vanwege een gebrek aan aanmeldingen.

Mattheus vroeg tijdens deze conferenties steeds om geld te geven. De oproepen bij collectes, die bijna elke dag meerdere keren werden gehouden, werden langzamerhand steeds langduriger en indringender. Volgens Van der Bijl, (de woordvoerder van Trin) legden de collectes gaandeweg een grote druk op de conferentie, en werd bezoekers een schuldgevoel aangepraat. Hij verklaarde aan het Nederlands Dagblad: “Ik kan me voorstellen dat mensen de opdringerigheid bij enkele collectes als manipulatief omschrijven.” De laatste avond heeft Mattheus hiervoor vergeving gevraagd “omdat hij niet op God vertrouwde om in de financiën te voorzien”. (Bron)

Revival Alliance Network

In 2009 ontving Mattheus van der Steen volgens eigen zeggen een wereldwijde visie van de Heer. 10.000 gelovigen die gemobiliseerd worden om het Koninkrijk van God te vestigen in hun omgeving. Deze gelovigen willen net zo leven als dat Jezus Christus deed.  Zij willen opwekking en transformatie zien! Vanuit die visie is een beweging ontstaan: 10.000 Revivalists.

Mattheus is  één van de grondleggers van de hieruit ontstaande Revival Alliance Network. Dit is een groeiend netwerk van leiders in Nederland en België die verlangen naar opwekking en transformatie. Het doel van deze beweging is het bouwen van een charismatisch, apostolische cultuur. De leiders van dit netwerk delen de visie dat de kerk groeit en bloeit. Dat er een opwekking bezig is onder de twintigers en dertigers. De leer neigt naar de Kingdom Now beweging.

Revival Alliance Network heeft een oecumenische visie. Zij verlangt ernaar de charismatische boodschap te verenigen, verkondigen en vermenigvuldigen door gebed, strategische ontmoetingen en activiteiten voor geestelijke leiders. Dit komt in uiting in hun ‘waarden’: “het uitdragen van een Koninkrijksvisie: Gods leven overstijgt de kerkelijke binnenmuren en raakt/beïnvloedt alle domeinen/delen van onze samenleving” en:“open staan voor samenwerking met andere kerkelijke gemeenten/genootschappen” (Bron)

Een Revivalist moet aan diverse kenmerken voldoen. De beschrijving is zeer charismatisch te noemen. Men moet onder andere  een ‘Johannes de Doper’ zalving hebben. (link) Op de site ga je de online videolessen volgen van Mattheus van der Steen. In totaal zijn er 8 videolessen die je moet volgen. Als je geslaagd bent heb je toegang tot verschillende functies van de site waarbij je in contact komt met andere Revivalists.

In Indonesië geeft Mattheus leiding aan een beweging van duizenden Revivalists in Azië. Mattheus van der Steen is ook in de USA begonnen met het mobiliseren van Revivalists en het is zijn droom om in zoveel mogelijk landen Revivalists te mobiliseren.

Er worden in Nederland grote en kleinere conferenties georganiseerd om de Revivalists toe te rusten. Hier komen nationale en internationale leiders van grote bedieningen om je uit te dagen in je geloof. Enkele bekende sprekers op de Nederlandse conferenties zijn Herman Boon en Jan Sjoerd Pasterkamp. Tot de relaties behoren ook Heidi Baker en de Charisma Magazine.

Juist in de charismatische hoek wordt Mattheus van der Steen gezien als een man van God  zeker door de steun van bekende charismatische leraren zoals Willem Ouweneel, Herman Boon en Jan Sjoerd Pasterkamp heeft hij een enorme invloed op heel veel christenen.

 

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.mattheusvandersteen.nl/

http://www.revivalalliance.nl/

http://www.revivalists.nl/index.php/visiem/geschiedenism

http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=284966&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=1&nrofresults=6&verityID=/71902/72582/74823/203190@expressies

http://goedgelovig.wordpress.com/2010/02/18/andere-tijden-van-matroos-tot-ceo/

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2957963/2011/10/08/Blinden-Burma-zijn-helemaal-niet-genezen-door-Nederlander.dhtml

http://www.vergadering.nu/leesmap20090425-nd-interview-mattheus-van-der-steen.htm

http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/19/trin-we-zeurden-om-geld-en-dat-had-niet-gemoeten

http://nl.wikipedia.org/wiki/TRIN_(organisatie)