Alternatieve Geneeswijzen

Naet therapie

De invloed van de oosterse genezingswijze binnen de medische wetenschap wordt steeds groter. Het wordt op allerlei manieren omarmt en toegepast binnen de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er steeds meer therapieën die gebruik maken van allerlei oosterse geneeswijzen. Naet therapie is er één van. Naet staat voor: Nambrudipad’s Allergie Eliminatie Techniek.

De therapeuten die Naet therapie gebruiken claimen dat deze methode in staat is om een juiste diagnose te stellen en allergieën en aanverwante stoornissen, zoals adhd en autisme, te kunnen genezen.(1)  Naet therapie is in 1983 ontdekt door Devi Nambrudipad, een chiropractor en acupuncturist uit Californië. Naet therapie is een combinatie van kynologie, acupunctuur, acupressuur, voedingsleer, methodes uit de chiropractie en oosterse medische principes, zoals bijvoorbeeld Yin-Yang.(2)

Nambrudipad heeft een licentie als chiropractor en acupuncturist. Devi Namburipad gebruikt de titel M.D., doctor of medicine. Ze heeft haar diploma behaald aan de UHSA. De gezondheidscommissie van Californië ( MBC) erkent echter  geen diploma’s van de UHSA omdat deze school op de lijst staat van afgekeurde scholen. Haar licentie is dan ook niet geldig verklaard.(3)

Op de officiële Naet website staan veelbelovende recensies van onafhankelijke onderzoekers, deze onderzoekers zijn echter afkomstig  vanuit de alternatieve geneeswijzen.(4) De medische wetenschap wijst Naet echter steevast af als een alternatieve geneeswijze die geen wetenschappelijke basis heeft voor de geclaimde resultaten. Dit is wat er staat op de site van www.allergie-weg.nl :Welke bewijzen zijn er voor de werkzaamheid van NAET?

Direct bewijs: de ervaringsverhalen van behandelde patiënten. Wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van NAET zelf heb ik tot nog toe nog niet aangetroffen. Ervaringsverhalen zijn er dus genoeg, maar dat is zo met alle alternatieve geneeswijzen.

Het gevaar binnen de alternatieve geneeswijzen is de (veelal) holistische kijk op het mens zijn. Deze zienswijze komt voort uit de oosterse geneeswijzen. Vandaar dat men behandelingen niet alleen lichamelijk behandeld, maar ook geestelijk. Denk daarbij aan meridianen die, volgens de Chinese ziekteleer, in het lichaam aanwezig zouden zijn.  Meridianen zijn energiestromen die organen, lichaamsdelen, zintuigen en psyche met elkaar verbinden.(5)

De hypothese waarop Naet therapie is gebaseerd is door contact te hebben, met een klein beetje van de stof waar men allergisch voor is, tijdens een acupunctuur of acupressuur sessie kan de reactie op die stof verdwijnen. Nambrudipad claimt dat het centrale zenuwstelsel de bekwaamheid heeft om  “elektromagnetische” signalen van moleculen te herkennen en deze aan te trekken, te negeren of af te wijzen. Afgewezen signalen vormen een blokkade  van de chi in de meridianen. Deze levensenergie, chi of qi genaamd, vinden we terug in allerlei andere occulte oosterse geneeswijzen en filosofieën zoals onder andere bij reiki en binnen het Boeddhisme. Het houdt ook verband met Kundalini.

Naet therapie is volgens medische onderzoekers de meest onbevestigde therapie die er heden ten dage is voor de behandeling van allergieën. Vele medische belangenorganisaties waarschuwen tegen deze therapie. Stephen Barrett M.D., mede oprichter van de Nationale Raad tegen Gezondheidsfraude (NCHAF) schrijft op zijn website het volgende over Naet therapie:

Naet botst met het concept van de anatomie, psychologie, pathologie, natuurkunde en allergische reacties zoals  geaccepteerd binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Ook het verhaal over de  ontdekking is hoogst onwaarschijnlijk. De diagnostische aanpak is onzinnig en is er vrijwel zeker de oorzaak van er een diagnose wordt gesteld van een niet bestaand probleem. De aanbeveling van dieet restricties op basis van niet bestaande voedsel allergieën, verhogen voor de patiënt de kans op een   gebrek aan het opnemen voldoende voedingsstoffen, en bij  kinderen vergroot het de kans op sociale problemen en eetstoornissen.(6)

De behandeling vanuit de Naet therapie gaat, in het kort, op de volgende manier. Als eerste wordt er een inventarisatie gemaakt van de reactie op de vijf basisstoffen. Dit zijn eimix, calciummix, vitamine C, vitamine B complex en suiker. Deze stoffen worden getest door middel van kinesiologie (spiertesten). Door de stof aan te raken wordt gekeken of dit u al dan niet energie kost. Kinesiologie is een methode die communiceert met lichaam, geest en/of het onderbewuste.(7 )

Hierna gaat men testen op de individuele stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Na de inventarisatie begint de eigenlijke behandeling. Men houdt een buisje vast, met daarin de stof waar men allergisch voor is. De therapeut zal een rug behandeling geven. Deze bestaat uit een korte druk op de uiteinde van de  wervels. Dit heeft tot doel de zenuwbanen te stimuleren om zo de agressieve reactie naar de desbetreffende stof te verminderen.(8)

De definitie van een allergie die men binnen de Naet methode aanhangt is verschillend van de medische definitie. Dit is hoe men vanuit Naet kijkt naar allergieën: In feite is een allergie een misinterpretatie van het brein, ergens is er een kortsluiting in het circuit. En dit is de oplossing volgens Naet: Middels de rugbehandeling corrigeren we de kortsluiting, zou je kunnen zeggen. De tweede rugpunten zijn punten die in verbinding staan met de werking van de organen, hierbij stimuleren we de orgaanfuncties ten opzichte van de stof die u in de hand houdt. (8Bij NAET worden allergieën bekeken vanuit een holistisch oogpunt, gebaseerd op oosterse medische beginselen.(9)

De medische definitie van een allergie is: Allergie is een reactie van het menselijk afweersysteem (het immuunsysteem) op stoffen van buitenaf waar het lichaam normaal gesproken niet heftig op behoort te reageren.(10)

Volgens Devi  Nambrudipad zijn allergieën de oorzaak van bijna alle ziekten die er zijn. Ook de dagelijkse kwalen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, hoesten en dergelijke,  vinden hun grondslag in niet gediagnosticeerde allergieën. Hierdoor ontstaat er een energie onbalans waardoor de gezondheid vermindert.(11)

Naet therapie is gebaseerd op de occulte oosterse geneeswijze waarin men de levensenergie (chi) vrijzet. In de Chinese  cultuur wordt deze energie aangeduid als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie. Deze energie die door de Naet therapie wordt vrij gezet is dezelfde al welke men vrij zet bij Yoga, Kundalini, en oosterse vechtsport. Deze energie wordt ook aangeduid als slangenkracht. Ze ligt, volgens deze filosofie, opgerold in het onderste chakra. Deze energie wordt binnen het hindoeïsme Shakti of godin genoemd. Het  is een spirituele energie die zich in onze kruin verbindt met de god Shiva. Kundalini is een in zichzelf helende kracht.(12)

Naet therapie mag dan volgens velen werken, misschien heeft het ook effect, maar de geestelijke/ spirituele  gevolgen van deze behandeling zijn echter enorm. De krachten die aangesproken worden kunnen niet anders omschreven worden dan uit demonische bron.

Geraadpleegde bronnen:

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Nambudripad%27s_Allergy_Elimination_Techniques

2) http://www.naet.com/Patients/whatsnaet.aspx

3)http://www2.dca.ca.gov/pls/wllpub/WLLQRYNA$LCEV2.QueryView?P_LICENSE_NUMBER=16776&P_LTE_ID=808

4) http://www.gahmj.com/page/about-jnl/gahmj

5) http://www.reiki-lotus.com/meridianen-2.asp

6)http://www.chirobase.org/06DD/naet.html

7) http://www.praktijkfreedom.nl/paginas/kinesiologie.htm

8) http://www.praktijkfreedom.nl/paginas/naet.htm

9) http://www.allergiepraktijkvoorhout.nl/vragen-over-naet.php

10) http://www.allesoverallergie.nl/wat-is-allergie/

11) http://www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/acupunctuur/naet-therapie-nambudripads-allergy-elimination-technique/

12) http://www.kundalinicrisis.nl/