Overig-Stromingen

New Age

New Age is een spirituele beweging die is ontstaan  in de 20e eeuw. Sinds de jaren ’70 kijkt men uit naar de komst van een nieuw tijdperk. Dit is het tijdperk van Aquerius, een nieuw tijdperk van liefde en licht. De naam New Age is een verzamelnaam van allerlei oude soorten van religieuze tradities. De leer van New Age is gericht op je eigen ‘ik’. Alles wat je nodig hebt zit binnen in je, het moet alleen ontsloten worden.

New Age aanhangers horen vaak niet bij één kerk of groep. Het is een mix van verschillende ideeën en tradities vermengd met oosterse spiritualiteit, filosofie, psychologie en natuurkundige ideeën. Er zijn echter ook verwijzingen naar het christendom. Zo wordt er in de New Age ook gesproken over Jezus. Dit is echter een totaal andere Jezus dan de Here Jezus. Dit komt duidelijk naar voren in een cursus in wonderen. (1,2) Eén van de bekendste aanhangers van de New Age is Oprah Winfrey. (link) Maar ook dominee Robert Schuller is een  aanhanger van deze leer. (1,2)

De ideeën die vanuit de New Age verkondigd worden zijn niet nieuw. Vele ideeën komen uit tal van vroegere geschriften en overleveringen. Een groot misverstand is dat New Age een oosterse leer is. Het is een westers product wat veel ideeën uit de oosterse filosofie heeft overgenomen. Ondanks dat de New Age geen vaste leerstelling is zijn er toch een aantal kenmerken die typerend zijn voor deze beweging. Ieder nieuw tijdperk brengt ons tot een hogere vorm van bestaan. Dit zal resulteren in een wereld vol van geluk.

Alles is één. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Alles is God, in alles is een goddelijke vonk aanwezig, zelf in dingen die niet leven.  Wij zijn goden. Dit goddelijke moeten we in ons leven uitwerken door ons bewustzijn te verruimen. God is niet een persoonlijke God voor de New Age, Hij is een kracht of energie. Verder is er de leer dat alle wegen tot God leiden en dat ervaringen vanuit alle religies ons dichter bij God brengen.

Vanuit de New Age wordt geleerd om te communiceren met en te gehoorzamen aan de ‘wijze meesters’ en de invloeden en geestelijke machten uit de onzichtbare wereld. Vanuit de New Age leert men dat we op ons gevoel af moeten gaan, zo is het ook met de ‘wijsheid’ die men op deze manier ontvangt.  Enkele New Age technieken om deze kennis te ontvangen zijn visualisatie, hypnose, trance, en channeling.

Volgens de leer van de New Age komt ziekte voort uit een fout gericht zijn van de natuurlijke energie in ons. Om perfect gezond te blijven moeten we niet alleen ons lichaam behandelen maar ook in het bijzonder onze geest. Dit zijn de bekende alternatieve geneeswijzen. Enkele van deze geneeswijzen zijn reiki, accupunctuur, reflextherapie, chiropractie. Maar er is ook klank-, kleur-, aroma- en kristaltherapie.

De leer en de filosofie van de New Age krijgt steeds meer ingangen binnen de seculiere wereld. Denk aan de gezondheidszorg waar er steeds meer alternatieve geneeswijzen worden toegepast bij behandeling van lichamelijke ziekte of psychische stoornissen. (link) Binnen het christendom is de leer van de New Age steeds prominenter aanwezig. Er is een enorme verschuiving binnen het christendom waardoor de leer van de New Age de gemeente steeds verder binnen dringt.

Denk aan uitspraken van leraren als Kenneth Copeland of Joyce Meyer. Zij zeggen dat we kleine goden zijn. Ook Rick Warren is enorm beïnvloed door deze leer. De kerkgroeibeweging geleid door Rick Warren is beïnvloed door de New Age leer. (zie dit boek ) Rick Warren gebruikt voor zijn boek ‘Doelgericht Leven’ veel passages uit de Message Bijbel. Deze ‘bijbel’  is gebaseerd op de New Age leer. Andere New Age praktijken die onderwezen worden binnen de gemeentes zijn onder andere meditatietechnieken, zoals contemplatief gebed; het bidden van mantra’s; positief denken; de kracht van het gesproken woord; inbeeldingtechniek, ook wel visualiseren genoemd.

De invloed van de New Age leer is enorm. Binnen het christendom zien we dat steeds meer toenemen. Zeker in deze tijd waarin ook veel christenen zich laten leiden door het gevoel in plaats van de Bijbel. Het New Age denken heeft zijn invloed in de muziek, cultuur het bedrijfsleven, de milieubewegingen en het onderwijs. De aantrekkingskracht van de New Age komt voort uit het loslaten van de Bijbelse waarheid. De mens wil een antwoord op de behoeften die ze heeft.

Vanuit de New Age leer is men niet gebonden aan één leer. De menselijke belangen worden bedekt door deze leer, er is voor ieder wat wils. Voor velen is de Bijbelse boodschap te hard.  De Bijbel leert dat er één Weg is tot behoud, dat is door Jezus. De Bijbel spreekt over zonden en schuld. Vanuit de Bijbel leren we dat iedereen na zijn of haar dood verantwoording af zal moeten leggen aan God met dit gevolg dat de gelovigen beoordeeld worden en de ongelovigen veroordeeld. Dit probleem is er niet in de New Age leer, er is geen goed of fout. U bepaalt zelf wat voor u de juiste weg is. U heeft het heft in handen.

Spirituele ervaring, hoop, vrede en persoonlijke waarde zijn dingen waar een mens behoefte aan heeft. New Age voorziet in deze behoeften, door alternatieve genezing, door raad van geleide gidsen, door spirituele ervaring en door middel van cursussen en boeken zal u steeds verder evolueren naar een hoger geestelijk nivo met de daarbij behorende vooruitgang in het algemeen.

Veel dingen die tegenwoordig onderwezen worden binnen de gemeentes hebben hun oorsprong vanuit de New Age. Door bekende leraren vindt  New Age ingang binnen de kerken en gemeentes. Door hun onderwijs zijn vele christenen misleid door een vals evangelie. In dit Engelstalige artikel kunt u daar meer over lezen.

Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Spr. 14:12

 

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_(beweging)#cite_note-WRR-7

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/New-Age-7leringen.pdf

http://newage.rubriek.nl/spiritueel/index.php

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf

http://www.apologetique.org/nl/artikelen/filosofie/God/CVP_New_Age.htm

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/newage.ha.htm#1

http://www.stichting-sense.nl/page18.php

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NewAgeGenezing.pdf

http://users.skynet.be/fa390968/AltGeneeswijzen.htm

http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012e93406934859f7dfad634&sourceid=1011

http://www.thebereancall.org/

http://www.wnd.com/2007/10/44274/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Een_Cursus_in_Wonderen

http://christianaudio.com/lead-like-jesus-ken-blanchard-rick-warren-bill-hybels-others

http://www.saddlebackresources.com/016500_Leading-Like-Jesus-C856.aspx

http://www.letusreason.org/Popteac33.htm

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blanchard.htm

http://www.inplainsite.org/html/appeal_of_new_age_movement.html

http://www.inplainsite.org/html/Page12b_alternative_medicine.html