Overig-Diversen

Ouijabord

De basis van het Ouijabord wordt verondersteld te liggen in de tijd van Pythagaros (omstreeks 540 v.Chr.). Hij zou samen met een student berichten krijgen uit de geestelijke wereld. Het bord werd in 1853 verfijnd door de Franse spiritist Planchette.

Het Ouijabord werd in1890 in de Verenigde Staten voor het eerst als gezelschapsspel geïntroduceerd door het speelgoedbedrijf van Charles Kennard. Twee jaar later kwam het bedrijf in handen van Kennard in handen van William Fuld. Fuld veranderde de naam in The Ouija Novelty Company. In 1966 werd het bedrijf van Fuld overgenomen door Parker Brothers. Het Ouijabord staat in de Verenigde Staten op de eerste plaats bij de verkoop van gezelschapsspellen. Er worden van het Ouijabord meer spellen verkocht als van Monopoly.

Ondanks dat het Ouijabord wordt aangeduid als onschuldig speelgoed, en het op deze manier ook wordt aangeprezen, heeft het een occulte oorsprong. Het Ouijabord wordt veelal gebruikt binnen de spiritualiteit. Door middel van het Ouijabord probeert contact met overledenen te maken, of aan geestelijke machten leiding en raad te vragen.

Volgens de wetenschap behoort de theorie dat er met overledenen gecommuniceerd kan worden door middel van het Ouijabord, tot de reclamestunt van William Fuld. De wetenschappelijke verklaring is dat de werking van het bord te wijten is aan de (on)bewuste spierbewegingen van de deelnemers.

Spiritisten zien het gebruik van het Ouijabord als een methode om in contact te komen met andere entiteiten (geestelijke wezens). Deze entiteiten communiceren via het bord met de aanwezigen. Er wordt wel gezegd dat men zich tijdens een dergelijk seance open moet stellen voor de entiteit omdat deze anders niet kan werken.

Het ‘spel’ of de seance wordt op de volgende manier gespeeld. De aanwezigen leggen hun vingers of handen op het planchet. Hierna wordt getracht om contact te maken met de entiteit die, eventueel in de ruimte, aanwezig is. De entiteit zal antwoord geven op vragen door met het planchet over de letters en woorden te verplaatsen. Aan het einde van het ‘spel’ moet men afscheid nemen van deze entiteit door deze ’tot ziens’ te laten zeggen.

Dit is de beschrijving van het Ouijabordspel zoals te bestellen is bij Toys ‘r Us (3).

Stap de wereld binnen van het mysterieuze en mystieke met het Ouijabord. Jij hebt vragen en de spirituele wereld heeft antwoorden. Ouija is de manier om hieraan te komen. Dit klinkt nog als een reclame praatje voor een spel. De rest van de omschrijving is bijna exact gelijk aan wat er door spiritisten wordt geschreven. Die is namelijk als volgt:

Wees geduldig en concentreer je want de geesten kunnen niet opgejaagd worden. Behandel het bord met respect en je zult niet teleurgesteld worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat spiritisten de geestelijke wezens waar ze mee communiceren (onder andere door het Ouijabord) zien als wezens waar ze een bepaalde macht over hebben. De meeste worden aangeduid als vriendelijke entiteiten en wanneer men zich met het Ouijabord bezig houdt wordt er aangeraden een gebed op te zeggen voor bescherming en hier ook mee af te sluiten. Dit gebed kan men naar wie of wat je in gelooft doen aldus een beoefenaar. Voor christenen geldt dat wanneer u zich hiermee in laat u niet hoeft te verwachten dat u onder Gods bescherming staat.  Wanneer u zich niet onderwerpt aan Gods Woord, zal Hij u niet beschermen.

Omdat gij gerookt hebt, en dat gij tegen de HEERE gezondigd hebt, en de stem des HEEREN niet gehoorzaam zijt geweest, en in Zijn wet, en in Zijn inzettingen, en in Zijn getuigenissen niet hebt gewandeld; daarom is u dit kwaad wedervaren, gelijk het is te dezen dage. Jer. 44:23

Het Ouijabord wordt aangeprezen als speelgoed en door de wetenschap afgedaan als een natuurlijke reactie van de spieren. Door beoefenaars van het occultisme wordt er echter steevast gewaarschuwd tegen het gebruik van een Ouijabord als speelgoed. Het is ook geen speelgoed of een onschuldig spelletje. Door middel van het Ouijabord zal men, net als bij het glaasje draaien, zich mengen in de geestelijke wereld. Het Ouijabord wordt gebruikt om in contact te komen met overledenen.(1) De Bijbel verbiedt het om in contact te komen met overledenen.

10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar.11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Deutr. 18:11

Daarbij kunnen overledenen niet tot mensen spreken, maar is er sprake van een demonische geest die zich voordoet als de overleden persoon.

Bij het Ouijabord wordt door gebruikers gesproken over een entiteit, dit is niets anders dan een demonische geest. Door spiritisten worden deze entiteiten onderverdeeld in diverse soorten. Zo zijn er vriendelijke, slechte en demonische entiteiten. De Bijbel maakt duidelijk dat men zich dan in laat met demonische machten die enkel uit zijn op de totale geestelijke vernietiging van de mens. Door het gebruik van een Ouijabord zal men zich dus open stellen voor de beïnvloeding en misleiding van demonische machten. Er zijn vele voorbeelden van mensen die na het gebruik van een Ouijabord (evenals glaasje draaien) onder invloed zijn komen te staan van deze geestelijke machten.

Er is tegenwoordig ook online te spelen op het Ouijabord, hierbij wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van voorgeprogrammeerde software. Het gevaar is echter dat mensen nieuwsgierig worden en dan met een echt Ouijabord gaan oefenen met alle gevolgen van dien.

Het Ouijabord wordt vaak gezien als een eerste opstapje naar verdere occulte gaven. Juist omdat het gebruik van het Ouijabord zo toegankelijk is komt men meer en meer onder de indruk van het occulte. Hierdoor gaat met het bord gebruiken voor advies bij dagelijkse keuzes. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van de demonische macht steeds sterker. Er zijn vele verhalen bekend van mensen die in eerste instantie ‘geholpen’ werden door deze machten. Echter nadat men wilde stoppen kwam de ware aard naar boven en kreeg de persoon last van hallucinaties, stemmen en zelfs lichamelijke aanvallen.

Volgens beoefenaars zullen de entiteiten die opgeroepen worden altijd op zoek gaan naar de zwakke plek in iemands karakter. Voor de één zal dit boosheid zijn, een ander heeft last van geldzucht. Na het spelen met het Ouijabord zal de demonische macht hierop concentreren en doorborduren. Dit is wat een medium schrijft als waarschuwing tegen het gebruik van het Ouijabord:

Waarschuw mensen tegen het gebruik van Ouija en automatisch schrift tot ze geleerd hebben om zichzelf volledig te beschermen. Ze zeggen dat onschuldige pogingen tot communicatie net zo gevaarlijk zijn als het spelen met lucifers of handgranaten. Ze hebben mij als bewijsstuk A voor wat je niet moet doen, ik heb de ergste dingen ervaren door me hiermee in te laten. Als ik van tevoren gewaarschuwd was of had gelezen dat zulke zaken ervoor zouden kunnen zorgen dat ik geestelijk gestoord kon worden, zou ik voorzichtiger te werk zijn gegaan (Smith 1971).(2)

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.toysrus.com/product/index.jsp?productId=23118716&cp=&parentPage=search

2) http://plazilla.com/page/4295003182/communicatie-met-de-doden-ouija-bord

3) http://www.victorzammit.com/book/dutch/chapter21dutch.html

http://nederlands.skepdic.com/dict_ouija.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouijabord

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/4813-het-ouija-bord-gevaarlijk-een-spel-of.html