Overig-Feesten

 Sinterklaas

De maatschappelijke discussie over zwarte piet zal de meeste mensen niet ontgaan zijn. Nu is het niet de bedoeling om daar in mee te gaan, maar als christenen zouden we toch kritischer moeten kijken naar het sinterklaasfeest. Het sinterklaasfeest wordt gezien als een onschuldige traditie, beetje spannend misschien voor de kinderen maar wel leuk. Als we echter wat verder kijken dan is dit feest toch minder onschuldig als we in eerste instantie misschien denken.

Het allereerste obstakel wat we tegenkomen is de waarheid. Kinderen worden zo’n 6 á 7 jaar lang voorgehouden dat er een persoon vanuit Spanje naar Nederland komt met een boot vol zwarte pieten. Zij zorgen ervoor dat de kinderen cadeautjes krijgen als ze lief zijn geweest. Dan krijgen ze na een aantal jaren te horen dat het allemaal maar een verzinsel was.

Veel gehoorde argumenten zijn. Het is maar een onschuldig feest. Het is leuk voor de kinderen, we zijn er allemaal groot mee geworden. Dat kan misschien zo zijn, maar het blijft een feit dat de kinderen worden voorgelogen. Wat voor invloed heeft dit op latere leeftijd  wanneer ze zelf gaan nadenken over het geloof en Wie de Here Jezus is?

Daarnaast roept de Bijbel ons op om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Het Sinterklaasfeest is een wereldse gebeurtenis gevoed met leugen en bedrog, moet je dat als christenen dan wel willen vieren op deze manier? Waarom niet eerlijk zeggen dat de cadeautjes van uzelf komen? De spanning die ze ervaren vanaf het moment dat de Sinterklaasfolders  weer in de brievenbus liggen zal blijven. Op school en in de omgeving zullen ze ermee geconfronteerd worden, dat blijft  zo. Alleen u hebt als (groot)ouders een Bijbelse opdracht om de kinderen op te voeden in de waarheid.

De hele culturele achtergrond van dit feest is ook minder onschuldig als vaak wordt aangenomen. De Franken krijgen van de paus de opdracht om het christendom in Nederland te verspreiden. Door de tegenstand hiertegen werden rituelen die gebruikt werden om Wodan te aanbidden gebruikt om het christendom aanvaardbaar te maken. De afgoden die gebruikt werden in de heidense godsdiensten werden vervangen door ‘heiligen’. Eén van deze ‘heiligen’ was de bisschop Hagios Nikolaos die in Myra woonde. Hij had in de 4e eeuw wonderen verricht en daarop is hij heilig verklaard. Zo nam Sint Nikolaas de plek in van Wodan. De overeenkomsten tussen het vereren van Wodan en het vieren van Sinterklaas zijn legio. Hieronder een opsomming van de overeenkomsten.

 

Wodan  Sinterklaas

Rijdt op een schimmel


Rijdt op een schimmel


Rijdt door de lucht


Rijdt door de lucht


Is alwetend


Is alwetend


Heeft een mantel


Heeft een mantel


De god met de witte baard


Heilige met witte baard

 


Geeft geschenken in de vorm van warmte, licht en vruchtbaarheid.


Geeft geschenken


Is de dichtersgod.


Er worden gedichten geschreven bij de cadeaus


Aan het eind van het jaar kwam hij het gedrag van de mensen belonen of straffen


Aan het eind van het jaar komt hij om het gedrag van de mensen te belonen of te straffen


Tijdens de winterstormen van december, raast Wodan door wolken.


Tijdens de winterstormen van december, rijdt Sint over de daken.


Het geschenk komt door de schoorsteen.


Het geschenk komt door de schoorsteen.


Gaf runen aan de mensheid(tekens)


Geeft chocolade letters


Draagt een speer


Draagt een staf


Germanen offerden varkens .


Omdat er geen offers meer gebracht mochten worden, werden er nu marsepeinen varkens gemaakt.


Aan het begin van de winter werden er oogstoffers, zoals

wortels, granen, vruchten en hooi gebracht


Kinderen leggen wortels en hooi neer voor het paard van Sinterklaas.


De offers werden in sokken, laarzen of klompen gestopt en bij de stookplaats gelegd.


Deze worden in sokken, laarzen of klompen gestopt en bij de stookplaats gelegd.


Tijdens zijn nachtelijke tochten zou Wodans helper, Oel genaamd, door de rookgaten hebben gekeken om de offergaven te keuren.


Piet klimt door de schoorsteen om de gaven op te halen .

 

Verder zijn er nog verbazingwekkende overeenkomsten tussen Wodan, Sinterklaas en de Here Jezus. De Here Jezus komt terug rijdend op een wit paard (Openb.19:7) Hij is alwetend (1 Sam.2:3) Hij zal aan het eind van de tijd een rechtvaardig oordeel spreken over alle mensen (Hand.17:30-31)

Het huidige Sinterklaasfeest vindt zijn oorsprong in het Yulefeest wat de Germanen vierden. Deze feesten waren een onderdeel van de zonnewendefeesten. De meisjes vroegen tijdens het zonnewendefeest aan Wodan hun toekomstige geliefde, tegenwoordig zijn dat speculaaspoppen (vrijers). Het gooien van de pakjes door de schoorsteen stamt af van de Germaanse offerplaatsen. Wodan werd bijgestaan door twee zwarte raven, vandaar de veer aan de muts van zwarte piet. Kortom het Sinterklaasfeest is dus eigenlijk niets anders als een verkapte verering van Wodan, een afgod uit de heidense religies.

Even een kleine zijstap. De Kerstman en het kersfeest, met al de rituelen erom heen hebben dezelfde oorsprong als het Sinterklaasfeest.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas

http://www.encyclo.nl/begrip/sinterklaas

http://www.denachtuil.eu/Godsbeeld_Odin-Wodan.htm