Geestelijke oorlogsvoering

Bij de geestelijke oorlogsvoering gaat het erom dat wij als christenen de wederkomst van de Here Jezus mogelijk maken. Zoals een leger geleid wordt door generaals, zo heeft God een geestelijk leger in het leven geroepen om de strijd aan te gaan, landen binnen te dringen en te doordrenken van gebed.(Cindy Jakobs – Overwin de […]

Tongentaal

Begin 1900 werd in de Bethel Bible school een nieuwe manier van spreken ontdekt door één van de studenten. Zij dacht dat ze in het Chinees en andere talen kon spreken. De andere studenten volgden al snel met hun eigen taal. De school verhuisde na enkele maanden naar Houston. William Seymour één van de studenten […]