Herschepping.nl

Herschepping.nl beschrijft zichzelf als een naslagwerk met begrijpelijke Bijbelstudies om te groeien in je geloof. Er staan vele uitgebreide studies over diverse onderwerpen op de site. Een positief punt is het vasthouden aan de schepping in zes dagen. Er staan zaken in die discutabel zijn en waarin de mening van de schrijver leidend is, en mensen, […]