Overig-Boeken

The Shack

De Canadese schrijver Paul William Young schreef dit boek als kerstverhaal voor zijn kinderen en een paar vrienden. Op hun advies besloot hij langs een uitgever te gaan. Zonder resultaat; christelijke uitgevers weigerden het boek omdat het te veel over het randje was, seculiere uitgevers vonden dat er teveel Jezus in voorkwam. Hij heeft toen met behulp van vrienden, uitgeverij Windblown Media opgezet en zo het boek uitgegeven. Dit boek  stond 52 weken lang nummer  één in de New York Times bestseller lijst. Er zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht en is vertaald in meer dan 40 talen. The Shack wordt in Nederland uitgegeven onder de naam ‘ De uitnodiging’.

De hoofdpersoon van het boek is Mack Phillips. Zijn dochter is vermoord. Haar bebloede jurk is gevonden in een afgelegen hut (in het Engels Shack). Vier jaar later ontvangt Mack een uitnodiging van “God” om met de Drie-Eenheid tijd door te brengen in dezelfde hut waar de jurk van zijn dochter is gevonden.

The Shack stelt de Here Jezus voor als een timmerman die samen met Mack naar de sterren kijkt en over het water loopt. De Heilige Geest wordt beschreven als een Aziatische vrouw die ongestructureerd de tuin op de schop neemt en God als een grote Afro-Amerikaanse vrouw die zichzelf papa noemt. Haar echte naam is Elousia, dat is Grieks voor lieflijkheid. Ze staat graag in de keuken  om koekjes en appeltaart te bakken.

Het boek wordt omschreven als een metafoor. Als een soort van gelijkenis zoals ook de Here Jezus dit deed. Het grote probleem met deze vergelijking is dat de gelijkenissen van de Here gingen over  echte bestaande situaties. De gelijkenissen Die Hij vertelde over Zijn komende rijk, Als Hij God voorstelde als de Landheer, dan was dit om aan het gewonde volk dingen uit te leggen zonder daarbij, op wat voor manier dan ook, afbreuk te doen aan Gods heiligheid, of eer.

Dat er een compleet gebrek aan ontzag voor God is komt duidelijk naar voren dit voorbeeld.

God –Papa- verzorgt de overvloedige maaltijden kookt allerlei heerlijke gerechten in de keuken. Sarayu, de Geest is aan het wroeten in de tuin. Jezus klust als timmerman, ligt s ’nachts samen met Mack naar de sterrenhemel te turen, en jaagt achter forellen aan in het meer, die hij maar niet gevangen kan krijgen( 200). Jezus (117) laat een kom met beslag of saus op de grond vallen en de rok van Papa en zijn voeten zitten onder de kleverige troep. Jezus pakt een teil met water en een paar handdoeken en gaat de boel schoon maken. Hij knielt neer aan de voeten van Papa en maakt behoedzaam haar voeten schoon en droogt ze af. ‘O wat voelt dat heerlijk’ roept Papa uit. (1)

Ondanks dat The Shack godslasterlijk is, zijn er vele bekende christenen die aan dit boek lovende recensies toeschrijven. Michael.W. Smith zegt dat The Shack het verlangen naar de aanwezigheid van God sterker maakt.(2) Eugene Peterson zegt dat The Shack de potentie heeft om hetzelfde te bereiken als het boek de Pelgrimsreis van John Bunyan.(2) De EO heeft in het omroepblad meerdere malen aandacht besteed aan het boek van Young en is er zeer positief over. In een interview wat de EO met Young heeft komt zijn hele levensverhaal ter sprake, dit heeft onder andere de basis gelegd voor dit boek. De uitspraken die Young doet maken duidelijk welk beeld hij heeft van God. Hier enkele stukjes uit het interview met Young. (3)

VraagWelke beelden moesten verdwijnen? AntwoordIk ontdekte dat mijn angst voor God gekoppeld was aan mijn beeld van mannen. Het hielp mij daarom enorm dat God zich in de Bijbel ook presenteert als moederhen, die haar kuikens verzamelt. Zo kon ik langzaamaan weer het vertrouwen terugvinden.”

Hier zien we hoe Young, het tegenwoordig steeds populairdere, vrouwelijk beeld van God verkondigt. God presenteert Zich nergens in de Bijbel als een moederhen.

Dit is wat de Here Jezus zegt: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en  stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild. Matth.  23:37

De Here Jezus presenteert Zichzelf niet als moederhen, Hij gebruikt de vergelijking met een hen die haar kuikens onder zich neemt. Zo groot is Zijn liefde voor Jeruzalem en Zijn volk. Dat is een wereld van verschil.

Vraag: Wordt God de Vader in ‘De Uitnodiging’ daarom neergezet als een gezette, zwarte vrouw? Antwoord: “Jazeker. Ik wilde zo ver mogelijk wegblij- ven van het geijkte godsbeeld dat mensen hebben: Gandalf met een slecht humeur, of een wijze versie van de Kerstman.

God is inderdaad geen Gandalf of kerstman, maar dat is nog steeds geen reden om God af te schilderen als een Afro- Amerikaanse vrouw. De reden waarom de god van Young  vrouwelijk is:

Iemand die nooit geleerd heeft mensen te vertrouwen, kan worden geraakt door het beeld van God als moederkloek die haar kuikens beschermt. Voor mensen die nooit zekerheid in hun leven hadden, is God een rots. Voor mensen die nooit bescherming kregen, is God een schild. Zodra zo’n beeld dé waarheid over God wordt, begint de afgoderij.”

Wat Young zegt is dus dat wanneer men God ziet als een Schild, een Beschermer, een Rots of als een God Die liefdevol zorgt voor Zijn kinderen, je afgoderij pleegt.  De Bijbel leert ons echter dat God  een Schild is.

3  De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ps. 18:3

De Here Jezus Zelf zegt dat Hij onze Rots is.

47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Luc. 6:47-48

4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. 1 Kor. 10:4

Vraag: Hoe hielp de ‘vrouwelijke kant’ van God u? Antwoord: “Ik moest leren dat God van mij houdt. Mijn leven lang leefde ik met de leugen dat God mijn zondige ik haat, zoals ik voelde dat mijn vader mij haatte. Onzin! Ik ben geschapen als geliefd kind van de Vader. Door God als moederhen te zien, leerde ik dat Hij echt om mij geeft. (3)

Wat Young zegt is dat God van hem houdt als zijnde zijn Vader, zonder dat er sprake is van bekering. De vrouwelijke god van Young haat tenslotte de zonde niet. Dit is wat de god van Young zegt in het boek met betrekking tot zonde. Het is niet mijn doel mensen te straffen voor de zonde. Zonde op zichzelf is al een straf. Het verslind je van binnenuit. Het is niet mijn doel om te straffen, maar ik heb vreugde om te genezen. (4)

Ondanks dat The Shack een fictief boek is, worden er vele theologische waarheden in behandeld en veranderd. Velen getuigen van het feit dat dit boek hun leven en hun begrijpen van Wie God is heeft veranderd. Zo zegt Saruya (de metafoor van de Heilige Geest) : Het vasthouden aan theologische zekerheid, heeft een grote mate van onzekerheid in zich. Verder zegt Saruya: Klamp je niet teveel vast aan regels en principes, zoek naar een relatie, een manier om bij ons te zijn (4 Op meerdere plaatsen in het boek wordt de lezer  gewezen op het ontmoeten en leren kennen van God  buiten de Bijbel om. De Jezus uit The Shack is niet de enige weg naar God. Hij zegt in het boek tegen Mack:  Ik ben de beste weg die een mens kan hebben om tot papa of Saruya te komen. De Bijbel leert echter dat er maar Één Weg tot God is.

6 Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

Dat het boek The Shack wereldwijd zo’n enorme bestseller is past in de huidige tijd waarin wij leven. Onder aanvoering van de feministische beweging binnen het christendom wordt het beeld van God de Vader steeds meer aangetast. De mannelijke ”dominantie” moet verdwijnen. Het mannelijke Godsbeeld moet veranderd worden. Het is een trend binnen het afvallige christendom. In het nieuwste boek van Young zien we deze trend verder uitgewerkt. In zijn boek Eva wordt niet Eva verleidt, maar Adam. Een tijdje nadat Adam uit het paradijs is verdreven gaat Eva hem achterna. Dit allemaal om de mannelijke hiërarchie uit de Bijbel te verminderen. (5)

Hieronder een uitgebreide samenvatting, door Erick Ligtenberg van Bijbel en Onderwijs over de consequenties en gevaren die het lezen van dit boek met zich mee brengt.

Boekbespreking The Shack van William Paul Young, met extra commentaar en Bijbelverzen voorzien.

Tegenwoordig is The Shack een veel gelezen boek onder met name Bijbelvaste christenen. Het boek kent inmiddels vele lovende kritieken, en zoals een lezer stelde: het boek is een zeer inspirerende roman en trekt je al lezende zodanig in het verhaal, dat je graag door wilt lezen om te weten wat er komen zal. De EO site vertelt dat deze wereldwijde bestseller verfilmd is.

Tja, helaas ontbreekt er een bijsluiter bij dit boek, die ons zou moeten waarschuwen voor levens gevaarlijke ‘geestelijke landmijnen’ (zoals de Amerikaanse theoloog dr. Ron Rhodes dit scherp typeert, ‘a book full of problems’ en ook op YouTube heeft behandeld.

Wat zijn deze geestelijke dodelijke landmijnen?

•Het boek vertelt ons (wil ons doen leren) dat:

De traditionele christelijke leer; onze zondag gebeden; onze liederen en de traditionele benadering van het christendom helemaal verkeerd zijn!

•Buiten Bijbelse typetjes van de Vader, Zoon en Heilige Geest:

–  De Vader is een grote stralende Afro-Amerikaanse vrouw.

–  Jezus is gekleed als een arbeider uit het Midden-Oosten, compleet met gereedschap

riem en handschoenen.

–  Heilige Geest: de naam Saraya, een klein, apart Aziatische vrouw.

Buiten het feit dat wij ons GEEN (verkeerd) beeld van God mogen maken, zijn ook nog eens drie geheel aparte personen, die NIET voldoen aan het Bijbels getuigenis! Jezus Christus spreekt over Zijn Vader en leert ons het “Onze Vader”! Zie ook Rom. 8:15 en Gal 4:6). God openbaart zich aan ons als Abba, Vader. Dus niet onzijdig, niet een vrouw, maar als de Vader.

In Joh.10:30 zegt Jezus Christus dat Hij dezelfde is als de Vader; dat Zij één zijn. Uit deze twee-eenheid  is de Heilige Geest aan ons mensen geschonken. Jezus Christus is dezelfde als de Vader! Zie hiervoor Joh. 1:1 v.v. en Col. 1: 15. Daarnaast wordt de Heilige Geest in de Bijbel ook aangeduid met Hij, (Zie o.a. Joh.16 en Rom. 8:27) dus ook hier geldt, de Heilige Geest is niet onzijdig, is geen vrouw. De Drie-eenheid is dus niet onzijdig en niet vrouwelijk.

Vreemde leer

Het boek gaat verder in een vreemde leer en William Young dringt verder aan:

– Een postmodern vergeet uw vooroordelen over God zolang deze niet is gebaseerd op

bewijs of zekerheid;

– Vergeet uw geestelijke (Bijbel) colleges en opleiding,

– God openbaart zich aan ons in hetgeen wij zelf nodig hebben.

– Het (gehele) christendom moet worden herzien om begrepen te worden.

Is Jezus Christus het niet die het Christendom in Zijn Woord en door de Heilige Geest leidt tot het eeuwige leven? Heeft Jezus Christus het verkeerd gedaan?

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes 15:9,10.

De persoonlijke ervaring regeert

– Het boek communiceert dat persoonlijke ervaring de Openbaring overtroeft.

– De oplossingen voor de problemen (van het leven) komen voort uit extra-Bijbelse

ervaring, niet (door/vanuit) de Schrift (zelf).

– De ervaring wordt als middel gebruikt om de Bijbel te interpreteren in plaats dat de Schift (als beste exegeet) wordt gebruikt om de Schrift te interpreteren.

Wie problemen heeft moet volgens de auteur maar beter in eigen ervaring naar antwoorden zoeken, i.p.v. in Gods Eeuwige Woord! Maar wat zegt Gods Woord hierover?

8 Voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt. Job 32:8

En in het Nieuwe Testament lezen we ondermeer: 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 2 Tim. 3:16

Ingeblazen door de adem van God, zoals ook het leven in de mens (Adam) door God werd ingeblazen. Goddank bevat Gods Woord geen ruimte voor het dwalend brein van de mens. Niet onze ervaring, maar het Eeuwige Woord houdt stand.

OnBijbelse weergave van wat zonde en straf is

Een citaat uit het boek; een uitspraak die de Vader zou hebben gedaan: “I am not who you think I am . . . I don’t need to punish people for sin. Sin is its own punishment, devouring you from the inside. It is not my purpose to punish it; it is my joy to cure it.” Vertaald: “Ik ben niet wie je denkt dat ik ben . . . Ik vindt het niet nodig om mensen te straffen voor de zonde. Zonde is zijn eigen straf, ze verslinden je van binnenuit. Het is niet mijn doel te bestraffen, het is mijn vreugde om het te genezen”.

Hier wordt de slang (opnieuw) zichtbaar; als Gods Woord niet langer wordt gezien als de oplossing voor elk probleem (hier de zonde), dan creëert de mens zelf zijn eigen antwoord (ervaring), maar gaat daarbij wel ‘buikspreken’ voor God! Natuurlijk wil God genezen, een oplossing bieden. Dit deed Hij in, uit en door Zijn Zoon Jezus Christus, ons secuur uitgetekend in Zijn Eeuwige Woord. Daarin staat dat zondaars die zich niet bekeren en laten reinigen het eeuwige leven NIET bereiken, maar gestraft worden! Nee, Hij wil niet dat er één verloren gaat; daarin ligt voor ons de taak Gods Woord bekend te maken in deze wereld!  Gods Woord zegt uitdrukkelijk:

16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Romeinen 6:16

23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 6:23.

De auteur gaat bovendien blindelings voorbij aan de afsluitende waarschuwing in Openbaring 22:19.

Hoeveel mensen trekt de auteur mee in zijn val?

•De valse weergave van de incarnatie:

– Het boek spreekt van de incarnatie: ’toen wij (!) beslisten om – als drie-eenheid –  onszelf gestalte te geven in het menselijk bestaan als de Zoon van God, werden we volledig menselijk. Wij (!) kiezen ook voor alle beperkingen te omarmen. Hoewel wij (!) altijd aanwezig zijn geweest in dit universum.. , werden wij (!) nu vlees en bloed.

Dit is een ander Evangelie dan bijv. Paulus ons leert! Neem afstand!

De valse kijk op redding

De auteur schildert het zo dat Christus gewoon de ‘beste’ manier is om tot de Vader de te komen, maar niet de enige manier.

Bovengenoemd boek is helaas weer een voorbeeld van valse profetie. Daarom is kennis van Gods Woord zo nodig, anders loop je kans te vallen in de vaak mooi omschreven argumenten! Wees daarom waakzaam!

7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Joh. 10:7-10

6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

Jezus Christus de ‘beste manier’? Hij is de enige weg tot behoud.

12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Hand. 4:12

5 Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. 7 Daartoe ben ik  aangesteld als prediker en apostel ( ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. 1 Tim. 2:5-7

Op wie bouwt u uw eeuwig leven, wie liegt er hier? Vertrouwt u op Gods Woord of op een leuk in de oren klinkend dwaas idee van een mens?
Tot slot nog een paar heldere en bemoedigende verzen uit de Bijbel

39 En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. 40 Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, 41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die  door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. Hand. 10:39-42

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan  als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en  de morgenster opgaat in uw hart. 2 Petr.1:16-19

Erick Ligtenberg.

 

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim. 4: 3

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.keesdegraaf.com/index.php/138/het-boek-de-uitnodiging-van-w-paul-young-een-recensie-deel-1

2) http://www.challies.com/book-reviews/a-review-of-the-shack-download-it-here 

3http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ik-zag-mezelf-als-een-hoop-mest/

4) http://www.challies.com/sites/all/files/files/The_Shack.pdf

5) http://geloofinboeken.nl/recensie-eva-w-paul-young/http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LTP&Product_Code=BKT-MK-JL

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/ (16 febr.2016)

http://www.zwaan.be/artikel/280431.html

http://theshackbook.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shack

http://www.vergadering.nu/boekyoung-uitnodiging.htm

http://recensies.infonu.nl/kunst-en-cultuur/54378-recensie-de-uitnodiging-van-w-paul-young.html