Charismatisch-Stromingen

Toronto

De Toronto Beweging vindt de oorsprong in het begin van de jaren ’90. De beweging heeft deze naam meegekregen omdat de beweging vanuit Toronto is gestart. De feitelijke oprichters waren John Wimber van de Vineyardbeweging en John Arnott van de Vineyard Airport Church. Nadat John Wimber uit de beweging is gestapt is deze verder gegaan onder de naam Toronto Airport Christian Fellowship (TACF) De Toronto Beweging heeft de nadruk gelegd op de uitstorting van de Heilige Geest en op openbaringen vanuit  ‘het vaderhart van God’.

Ondanks dat er in Nederland in het begin veel weerstand was tegen de manifestaties die vanuit Toronto werden geleerd heeft deze beweging toch ook hier voet aan de grond gekregen. Nadat velen vanuit Nederland op bezoek waren gegaan bij het TACF werd ook deze beweging populair in Nederland.

In 1994 werd Arnott met zijn team door ‘Jeugd met een opdracht’ naar Nederland gehaald. Na bijeenkomsten in Zwolle en Veenendaal werd deze leer steeds meer gemeengoed. Na deze bijeenkomsten hebben de  leiders van ‘Jeugd met een opdracht’ hun excuses aangeboden omdat ze geen scheuringen wilden veroorzaken. Echter de leer die vanuit Toronto geleerd werd is tot op de dag van vandaag ook bij ‘Jeugd met een opdracht’ nog steeds aanwezig.

Veel uitingen die we vandaag de dag in de kerken en gemeentes tegenkomen komen voort uit de Toronto Beweging. Denk daarbij aan het dronken  zijn en vallen in de geest en heilig lachen. Ook het tegenwoordig zo populaire soaken is afkomstig vanuit de beweging.

Vanuit de Toronto beweging is ook de bevrijding- en genezingsbediening in een sneltrein vaart gaan draaien. Dit werd al eerder gepredikt, alleen is het via deze beweging echt in een stroomversnelling gekomen en steeds extremer geworden. Kijk maar eens naar het boek Bevrijding  van Ana Mendez.

De Toronto Beweging is vandaag nog steeds actief. Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.

Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt.

De Toronto Beweging is opgegaan in de TAFC. Deze gemeente heet tegenwoordig Catch the fire Toronto. Vanuit deze beweging worden er wereldwijd kerken gesticht en gemeenten toegerust en soaking prayer scholen opgericht. Volgens John en Carol Arnott werkt de Heilige Geest sterk met wonderen en tekenen door hun bediening heen.

Er worden veel conferenties door Catch the fire Toronto belegd. Wereldwijd zijn er vele bijeenkomsten met bekende mensen uit de charismatische en profetische beweging. Mattheus van der Steen (Trin) is ook spreker op deze conferenties.(link)

Onderwerpen waarin onderwezen wordt zijn onder andere ‘leren om te profeteren’, ‘leer wat God in dromen tegen u zegt’, ‘genezing en bevrijding van (generatie)vloeken en bindingen vanuit ongeloof’, ‘demonische onderdrukking en verwondingen aan ziel en geest’. Ook kunt u leren om te opereren in het bovennatuurlijke.

In 1994 werd de wereld overspoeld door de Toronto Beweging met al zijn manifestaties en misleidingen. Vandaag de dag leeft deze beweging nog steeds voort met dezelfde leringen waardoor ook nu nog velen misleid worden.

De naam is veranderd van Toronto Blessing naar  Toronto Airport Christian Fellowship en nu Catch the fire Toronto. De  leer is echter nog steeds dezelfde. Waar is het simpele Bijbelse geloof gebleven? Wonderen, tekenen, bovennatuurlijke manifestaties, dat is waar men zich tegenwoordig steeds drukker om maakt en deze beweging geeft u daarin waar voor uw geld.

Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Luc. 18:8b

 

Geraadpleegde bronnen:

http://johnandcarol.org/about-john-carol-arnott

http://www.catchthefire.com/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing