Charismatisch-Algemeen

Wat is charismatisch

De charismatische beweging wordt gekenmerkt door een intensief persoonlijk geloof en het ervaren van God. Wat opvallend is, is dat zij de “doop met de Heilige Geest” als een aparte gebeurtenis ziet, naast de wedergeboorte. In het algemeen ziet ze het ‘spreken in tongen’ en andere gaven van de “Heilige Geest” zoals  genezing door handoplegging en ontvangen van visioenen en openbaringen van God als een bevestiging hiervan.

Ik vind dat de charismatische beweging een te grote nadruk legt op persoonlijke ervaringen, waardoor valse profeten, valse wonderen en tekenen en andere dwalingen de gemeente binnen kunnen komen. Ze hecht vaak meer waarde aan de ervaring, dan aan wat de bijbel zegt. Ik denk dat het belangrijk is om terug te gaan naar de Bijbel. Wat staat er nou werkelijk?

Voor wie zijn de wonderen en tekenen bedoeld?

Zijn er nu nog profeten?

Is in tongen spreken van deze tijd?

Is gevoel/ervaring een goede maatstaaf voor de waarheid?

Zijn er in deze tijd nog apostelen?

De Word of Faith leer, het welvaartsevangelie, zijn dit wel Bijbelse leren?

Ik wil proberen hier door middel van een aantal artikelen een uitleg aan te geven, met de Bijbel als maatstaf en hoop dat u hierdoor zelf met de Bijbel op onderzoek uitgaat.

Er zijn veel charismatische christenen die oprecht de Heer liefhebben  en natuurlijk zijn wij blij dat er in de charismatische beweging veel mensen tot geloof komen, maar dat betekent niet dat we de leer niet kunnen toetsen aan het Woord.

Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Tess. 5:21