Bevr. & Gen. Personen NederlandOecumenisch-Personen

Wilkin van de Kamp

Nadat Van de Kamp zestien jaar in het onderwijs heeft gewerkt is hij in 1999 voorganger geworden in de Euregio christengemeente. Van de Kamp is oprichter en directeur van de stichting ‘Geboren om vrij te zijn’ Dit is een organisatie die zich bezig houdt met bevrijdingspastoraat.

Het verlangen van Wilkin van de Kamp en zijn team is dat mensen hun vrijheid en identiteit in Christus zullen ontvangen. Dit doen ze door middel van seminars, cursussen, conferenties en toerustingsdagen. Ook worden er onder de naam ‘Geboren om vrij te zijn’ boeken, cd’s en dvd’s uitgegeven. Wilkin van de Kamp heeft ook het boek ‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ geschreven, waarin hij een ander evangelie verkondigt. Er is een Vrij Zijn Bijbelschool waarbij men met behulp van het handboek voor bevrijding leert hoe men demonen kan uitdrijven, vloeken verbreken en hoe men zich los kan maken van emotioneel ongezonde banden.

De lijfspreuk van het team van ‘Geboren om vrij te zijn’ is: Want u bent geboren om vrij te zijn. Gal. 5:13. Als we deze tekst in de bijbel opzoeken dan heeft deze een andere betekenis als er door Van de Kamp en zijn team aan wordt gegeven. Dit is de volledige tekst:

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Gal.5:13

Hier heeft de Bijbel het niet over demonische gebondenheid of belasting. Paulus spreekt hier tegen de Galaten om hen te wijzen dat ze zijn vrijgekocht van de Mozaïtische wet en de ceremonies die daar bij hoorden.

Van de Kamp is niet altijd al bezig geweest met genezing en bevrijding. Wat hij nu doet is het resultaat van een  traject waarin hij, zoals hij zelf aangeeft, Gods stem heeft leren kennen. Dit is wat Van de Kamp zelf hierover zegt in een interviewDat heeft mede te maken met het leren kennen van de Heilige Geest. Dat is echt de sleutel. Wat hadden de mannen en vrouwen die in de tijd van de Bijbel en in de eeuwen daarna krachtig door God gebruikt werden met elkaar gemeen? Ze hadden allemaal een bijzondere relatie met de Heilige Geest.”

Spreekt de Bijbel over een bijzondere relatie met de Heilige Geest? De profeten hadden een diepe relatie met God. De discipelen hadden een innige relatie met Jezus. Zowel de profeten als de discipelen werden geleid door de Heilige Geest. Nergens roept de Bijbel ons op om een relatie met de Heilige Geest aan te gaan.

Het accent ligt op grote wonderen en tekenen, zieken genezen, en demonen uitdrijven. Dit is echter niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel spreekt over de Heilige Geest als de Trooster Die ons zal onderwijzen (Joh.14:26). Paulus zegt in zijn brieven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest(1 Kor.6:19). Dat wij vervuld worden met de Heilige Geest op het moment van onze wedergeboorte (Ef.1:13).

De Heilige Geest is door God gezonden zodat wij als christenen de juiste weg kunnen volgen. De Heilige Geest overtuigt van zonden, Hij leidt ons en openbaart Gods wil in ons leven.

De Heilige Geest is een onderpand van de erfenis die ons nog te wachten staat. Hij is Eén van de Drie-eenheid, Eén die ons wijst op Jezus en wat komen gaat, Eén die ons helpt en troost. Niet Eén die zelf op de voorgrond treedt. Niet Eén waartoe gebeden moet worden, of Die aangeroepen moet worden. Je bidt tot de Vader in de naam van Jezus. De Heilige Geest zal niet op Zichzelf wijzen.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Joh.16:13

Van de Kamp gaat ervan uit dat christenen gebonden, of occult belast zijn en hiervan bevrijd moeten worden. Is dit ook wat de Bijbel ons zegt? Wilkin van de Kamp gaat met zijn onderwijs voorbij aan de werkelijke, volledige waarde van het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis. Hij heeft ons vrijgekocht van de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van God. Door te leren dat christenen onder invloed kunnen zijn van generatievloeken, gebonden kunnen zijn door demonische machten en bevrijding nodig hebben om de vrijheid in Christus te ontvangen verkondigt hij een ander evangelie wat niet klopt met wat de Bijbel ons leert.

Tevens is hij voorzitter van de stuurgroep ‘Wij Kiezen voor Eenheid’, deze stuurgroep probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden.

Het middel om dit te bereiken komt neer op het charismatiseren van alle christenen! Als iedereen charismatischer gaat denken, dan zijn we een eenheid. De Bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan., en dat gebeurt bij de charismatisering nu juist wel.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.bevrijdingspastoraat.nl/

http://www.statenvertaling.info/

http://79.170.88.19/~eenheid/index.php?id=3

http://www.vpe.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=643

http://www.vergadering.nu/leesmap20080128-wilkin-vande-kamp.htm

http://www.wijkiezenvooreenheid.nl/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1641194/2008/02/12/rsquo-Pinkster-rsquo-wil-met-PKN-optrekken.dhtml