Charismatisch-Stromingen

Stichting Opwekking

Stichting Opwekking is een interkerkelijke organisatie die voornamelijk bekend is door het uitbrengen van de liedbundel Opwekking met de bijbehorende cd’s en de Opwekkingconferenties die gehouden wordt met Pinksteren. Daarnaast is Stichting Opwekking betrokken bij meerdere conferenties en geeft boeken en een eigen magazine uit. Stichting Opwekking is opgericht door Ben en Wiesje Hoekendijk en Peter en Else Vlug. De Stichting is klein begonnen, en volgens eigen zeggen, kwamen vele mensen tot een levend geloof doordat er net als in de tijd van Handelingen vele wonderen en tekenen gebeurden.(1) Tien jaar na de oprichting van Stichting Opwekking werd de eerste Pinksterconferentie gehouden. Tegenwoordig komen er op de Pinksterconferentie Opwekking, die gehouden word in Walibi, meer dan 60.000 mensen.

Stichting Opwekking heeft een enorme impact op de evangelische wereld binnen Nederland. Zoals gezegd trekt de Pinksterconferentie massa’s mensen uit allerlei kerken en gemeenten. Opwekkingsliederen werden in eerste instantie voornamelijk gebruikt binnen de pinkster en charismatische gemeenten. Tegenwoordig zien we dat Opwekkingsliederen meer en meer gebruikt worden binnen de traditionele kerken. Doordat Stichting Opwekking zo’n grote invloed heeft op kerken en gemeenten is het goed om te kijken wat de achtergrond is van Stichting Opwekking, en naar wie de sprekers zijn die op de conferentie worden uitgenodigd. Stichting Opwekking is een charismatische en oecumenische stichting. Het oecumenische karakter wordt duidelijk in het doel wat de stichting heeft.

Het doel van Stichting Opwekking is de volgende: Samen Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus! Om dit doel te bereiken werkt Stichting Opwekking  actief mee binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties.(2)

Dit samenwerkingsverband geeft het oecumenische karakter duidelijk weer van deze stichting. Zo was er op de Pinksterconferentie van 2010 een oecumenische samenkomst waarbij elementen uit allerlei kerkelijke tradities werden samengebracht.(3) Ook in 2011 was er een multiculturele, oecumenische samenkomst.(4)  Daarnaast is Joop Gankema, bestuursvoorzitter van Stichting Opwekking, lid van de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid.(5)

De Bijbel leert dat we ons niet moeten verbinden met hen die een ander evangelie verkondigen. Stichting Opwekking doet dit wel, en dit zal, mijn inziens, ook terug komen binnen de conferenties, liederen en andere vormen van onderwijs die door hen worden uitgegeven.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 Kor. 6:15

De oprichters van Stichting Opwekking (Ben Hoekendijk en Else Vlug) zijn kinderen van Karel Hoekendijk, de oprichter van Stromen van kracht. Dit is een beweging die een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de oprichting van de Pinksterbeweging.(6) Joop Gankema is sinds 1999 directeur van de Stichting Opwekking. Hij is eerst elf jaar lang lid geweest van gospelgroep de Burning Candles. Een jaar nadat hij uit de band is gestapt werd hij door Peter Vlug gevraagd om voor de Stichting Opwekking te komen werken. Gankema heeft, volgens eigen zeggen, een visioen gehad in een kerkje in Friesland en voelde dat God hem nodig had voor de stichting. (7)

Daarnaast is Gankema secretaris binnen het bestuur van Willow Creek Nederland.(8) Op de conferentie van 2014 gaf Gankema aan te stoppen als directeur, zijn opvolger is Ruben Flach die in 2015 definitief als directeur van de stichting aan de gang zal gaan. Flach is voorzitter van de VPE, de Verenigde Pinkster, en Evangelie gemeenten.

De ambtsopleiding van de VPE vindt plaats aan de Asuza theologische hogeschool. Asuza is bekend door de zogenaamde Asuza Street opwekking waar de basis voor de huidige Pinksterbeweging ligt. De VPE legt veel nadruk op het starten van nieuwe gemeenten, opbouwen van bestaande gemeenten en de eenheid in kerkelijk Nederland.(9) Flach ’s achtergrond en opleiding passen, naar mijn idee, precies in de Stichting Opwekking.

Sinds januari 2011 zijn de activiteiten van Willow Creek Nederland ondergebracht bij Stichting Opwekking. Dit omvat onder andere het kinderwerk Promiseland, de GLS Leiderschapscursus, de gemeenteonderzoeksmethode en ook diverse boeken van Bill Hybels worden in de boekwinkel van Stichting Opwekking verkocht.(10)

Dat Stichting Opwekking samenwerkt met Willow Creek zal zeker een uitwerking hebben op al het onderwijs wat wordt gegeven. Dit geldt niet alleen voor de Pinksterconferentie, maar ook voor het kinderwerk wat in veel gemeenten en kerken wordt onderwezen. Het kinderwerk van Stichting Opwekking, Timotheüs en van Willow Creek, Promiseland, zal zo binnen steeds meer kerken en gemeenten charismatische sporen achterlaten.

Stichting Opwekking is een charismatische organisatie. Dit wordt niet alleen duidelijk door de achtergrond van de oprichters en de directeuren, maar wordt ook zichtbaar in de sprekers die op de Pinksterconferentie komen en de workshops die worden gegeven. Er zijn genezingsbijeenkomsten, er wordt gesproken en gezongen in tongen en als men een woord van God ontvangt dan is er ruimte om dit te delen. Handen worden opgelegd, de Heilige Geest wordt aangeroepen.(11)

Bekende sprekers op de conferentie zijn onder andere: Wilkin van de Kamp, Willem Ouweneel, David Vos, David Pawson, (onderschrijft de charismatische leerstellingen zoals profeteren, spreken in tongen en de doop met de Heilige Geest), ds. Ron van de Spoel( hoorde op zijn tiende Gods stem en ziet in de Passion een goede mogelijkheid voor evangelisatie bron1bron2 ), Henk Stoorvogel.

De Heilige Geest is een speerpunt van de Stichting Opwekking. Flach zegt in een interview dat wanneer de conferentie niet met Pinksteren zou zijn, maar in de herfst dat de Heilige Geest dan net zoveel aandacht zou krijgen. Want onderwijs over het werk van de Heilige Geest is het speerpunt van de Stichting Opwekking. (12) Dit is zo ongeveer de klassieke opvatting van de charismatische leer. Terwijl de Bijbel iets heel anders leert.

26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Joh. 15:26

De Opwekkingsliederen worden meer en meer gebruikt binnen alle gemeenten en kerken. Het is niet zo dat alle liederen fout zijn, maar vele ervan zijn niet in lijn met de Bijbel. We moeten niet vergeten dat door muziek en songteksten een leer wordt verkondigd. Door deze liederen mee te zingen zal de tekst zich gaan nestelen in uw hoofd en een uitgangspunt (kunnen) worden voor uw manier van het Bijbel lezen en bestuderen.

Veel van de Opwekkingsliederen zijn gericht op het gevoel en de emotie. Daarnaast wordt in diverse liederen de Heilige Geest aangeroepen en bezongen. Een ander punt is dat er vanuit Stichting Opwekking, naar mijn idee, een wereldse visie wordt onderwezen. er zijn geen liederen die wijzen op een opname voor de verdrukking. Wel wordt er gewezen op de wederkomst in heerlijkheid na de verdrukking. Het kan zijn dat men gewoon dingen samenvoegt en daar geen onderscheidt in heeft, of men verwacht een opname van de gemeente na de verdrukking. Zie bijvoorbeeld de tekst van lied 585 of 665.(13)

De allereerste oprichters van Stichting Opwekking waren zoals gezegd ook werkzaam voor Stromen van Kracht. Vanuit deze beweging werd geleerd dat er een opname zal zijn na de grote verdrukking.(14) Het lijkt dus waarschijnlijk dat deze leer ook vanuit Stichting Opwekking geleerd wordt. Ook het veelal herhalen van teksten en refreinen tijdens een lied is iets wat mensen moet helpen om in ‘aanbidding’ te komen.

Stichting Opwekking heeft met al haar activiteiten een hele grote invloed binnen de Nederlandse kerken en gemeenten. Mede door het kinderwerk en de Opwekkingsliederen, die in veel kerken gebruikt worden, wordt er meer en meer zuurdeeg binnen gebracht. Nogmaals, het is niet zo dat al de liederen van Opwekking fout zijn, of dat alles wat ze zeggen niet deugt. Echter de leer is ten diepste charismatisch met al de dwalingen die daarbij komen kijken. Zo zullen velen door het werk van de Stichting Opwekking in aanraking komen met de charismatische dwalingen, misschien wel zonder er zelf erg in te hebben.

9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Gal. 5:9

 

Geraadpleegde bronnen:

1)http://www.opwekking.nl/stichting-opwekking/246-stichting-opwekking-algemeen/447-geschiedenis

2) http://www.opwekking.nl/over-ons

3) http://www.nd.nl/artikelen/2010/mei/22/oecumenische-viering-tijdens-opwekking

4) http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=64&t=25162

5) http://www.wkve.nl/

6) http://nl.wikipedia.org/wiki/Stromen_van_Kracht

7) http://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Gankema

8) http://www.willowcreek.nl/site/images/artikelen/Over-Willow-Creek/Stichting%20Willow%20Creek%20Nederland%20beleidsplan%202013-2014.pdf

9) http://www.dordrecht.net/nieuws/2013-11-28-12695-ruben-flach-uit-dordrecht-nieuwe-topman-in-toekomst-bij-landelijke-evangelisatie-stichting-opwekking.html

10) http://www.opwekking.nl/uitgaven-opwekking/boeken/221-uitgeverij-auteurs/793-bill-hybels

11) http://vergadering.nu/leesmap20010605rdopw.htm

12) http://www.cip.nl/levensverhaal/maart-2015/48345-Onderwijs-over-de-Heilige-Geest-zit-in-ons-DNA

13) http://www.songteksten.nl/songteksten/55333/opwekking/ik-zie-uit-naar-de-dag.htm

14) http://stromenvankracht.info/pdf/JaIkKomSpoedig.pdf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Opwekking