Bevr. & Gen. Algemeen

Het kind in jezelf

Binnen kerken en gemeenten wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van buiten Bijbelse leringen om vrijheid, genezing en heling te bewerkstelligen Deze methodes komen meestal voort vanuit Oosterse religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en de New Age. Was het voorheen zo dat dit soort leer voornamelijk onderwezen werd binnen de charismatische beweging, tegenwoordig wordt er binnen steeds meer traditionele kerken en gemeenten deze vorm van pastorale hulp gegeven. Door het binnendringen van humanistische zorgverlening binnen de kerken zien we dat ook het Bijbels pastoraat meer en meer wordt beïnvloed door de psychologische aanpak.

De leer van het kind in jezelf.

Volgens de psychologie is het kind in jezelf, ook wel het innerlijke kind genoemd, een deel van jezelf. Wanneer je terugdenkt aan gebeurtenissen uit de kindertijd dan voel je je weer net als toen. Zo kan men zich van iedere leeftijd dingen herinneren en op deze manier draagt men meerdere kinderen met zich mee. Volgens de mensen die dit leren wordt alles wat u meemaakt in uw rugzak gestopt die u uw hele leven meedraagt. Door al de situaties en gebeurtenissen steeds opnieuw in je rugzak te stoppen wordt deze op een gegeven moment te zwaar. Dit is het moment waarop de mensen tot inzicht komen dat ze het zo niet gaan redden. Er komt vertwijfeling, angst en onzekerheid op uw weg. Is mijn weg de juiste, doe ik het wel goed?

De oplossing die door coaches en cursussen gegeven wordt.

Als u komt op het punt dat u vastloopt, is het de tijd om uw rugzak te openen. Alles wat er in zit wat u hebt overgenomen van de strenge juf, pestkoppen, ouders of grootouders dat mag u weg doen. Na deze grote schoonmaak wordt het tijd voor een andere reis. Een reis naar binnen die je in contact brengt met je innerlijke krachtbron. Ieder mens heeft deze krachtbron. De meeste mensen zijn echter vergeten dat ze deze krachtbron hebben. Als mensen het contact met deze krachtbron zijn kwijtgeraakt gaat men proberen om op andere manieren zich goed te voelen. Roken, snoepen, drugs en alcohol worden manieren om het opkomende gevoel van onbehagen te onderdrukken.

Dat men zich situaties en gebeurtenissen uit het verleden herinnert en daar ook last van kan hebben is waar. Mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt kunnen dit soms wel hun hele leven met zich meedragen, dit geldt ook voor christenen. Bij het onderwijzen over het kind in jezelf, gaat men terug naar de situatie, de ervaring om deze te herstellen. Hiermee wordt geleerd dat u het slachtoffer bent van de omstandigheden en door uw innerlijke krachtbron aan te spreken kunt u herstellen.

De Bijbel leert echter dat voor hen die volgens Zijn voornemen geroepen zijn alles meewerkt ten goede (Rom.8). De pijn of het verdriet over een gebeurtenis die is er. Toch zal dit, ook al snappen we er niets van, ten goede worden uitgewerkt. Door middel van het kind in jezelf  therapie wordt de situatie of gebeurtenis gezien als  iets wat u is aangedaan of overkomen. Hierdoor ligt er geen schuld bij uzelf. Het is de schuld van een ander en in plaats van met uw nood en zorgen tot God te gaan, spreekt u uw innerlijke krachtbron aan.

Toepassing binnen het pastoraat:

Binnen het bevrijdingspastoraat wordt het kind in jezelf vaak in verband gebracht met zogenaamde alters. Deze alters worden herinneringsdragers genoemd. Elke alter heeft een eigen lichaamsbeeld, eigen gevoelens en gedachten en dergelijke. Deze alters ervaren zichzelf als een zelfstandige ik. Hierin verschillen deze van het kind in jezelf. Het kleine kind wordt gezien als een niet volledig meegegroeid deel van de persoonlijkheid.

Tijdens een bevrijdingssessie gaat men terug naar de kindertijd. De emotionele schade die je toen hebt opgelopen moet naar boven komen. De pijnlijke situatie wordt genezen door deze te visualiseren. Door de situatie te herbeleven gaat men als het ware terug naar het verleden. Vervolgens visualiseert men de Here Jezus erbij, Die in de betreffende situatie troost biedt.

Een andere oplossing wordt geboden binnen het bevrijdingspastoraat. Men bidt tot de Heilige Geest of Hij de persoon mee terug wil nemen naar de kindertijd. Als er situaties naar boven komen dan bidt men een specifiek gebed om herstel en heling van deze emoties. Dit alles is vaak een zeer emotioneel gebeuren. Dit is een manier die nergens in de Bijbel gevonden wordt.

Bovenstaande oplossingen worden aangedragen als Gods oplossing voor trauma’s. Het bidden tot de Heilige Geest wordt niet onderwezen in de Bijbel. Ook het visualiseren bij pastorale zorg of gebed, is niet in de Bijbel terug te vinden. Dit gebeurt echter wel in het Sjamanisme, bij de tovenaars en medicijnmannen uit de heidense religies.

Oorsprong:

De oorsprong van deze vorm van hulpverlening is afkomstig uit de Oosterse religies. In het Hindoeïsme wordt deze vorm van genezing Kundalini genoemd.

Kundalini is een energie die vanuit je ruggenmerg stroomt. Ook aangeduid als energie van de slang. Door deze energie kom je tot het kind in jezelf wat daardoor los/vrij komt van de emotionele pijn uit het verleden en zo genezing vindt.

Kundalini is een spirituele kracht die demonisch van aard is. Deze kracht wordt op vele manieren omschreven. Zo wordt er gesproken over de kracht in jezelf, kracht van de slang, levensenergie of vrouwelijke energie. Achter al deze namen steekt niets anders dan een satanische macht die iedereen die zich hiermee inlaat steeds verder de afgrond in trekt. Op het oog  zal het lijken dat het werkt. Maar uiteindelijk blijkt dat bij de meeste mensen na verloop van tijd de kwalen en angsten juist steeds meer gaan toenemen. Hierdoor zal men weer op zoek gaan naar het kind in zichzelf therapieën en counseling zoeken. Met als gevolg dat de cirkel rond is en net als bij een draaikolk men steeds dieper wegzinkt.

Er wordt op diverse manieren hulpverlening d.m.v. het kind in jezelf  toegepast. Voor mensen die een nood ervaren, werknemers die op cursus gaan om beter te presteren maar ook binnen kerken en gemeenten om christenen te helpen over problemen heen te komen. Deze vorm van hulp gaat lijnrecht in tegen wat de Bijbel ons leert. Deze vorm van hulpverlening is enkel en alleen gericht op het eigen ik en zoekt de kracht hiervoor in Oosterse religies. Vanuit de New Age leert ment: Het kundalini energiesysteem opent deuren voor een groei in de innerlijke realisatie om zijn of haar spiritualiteit verder te ontwikkelen.

Dit is wat er staat op een coaching site:

Voel je je vaak moe, ben je snel geïrriteerd en heb je het gevoel dat je geeft, en geeft, en geeft… en nooit iets terug krijgt? Dan is jouw lichaam waarschijnlijk uit balans. Erkennen dat je meer geeft dan neemt (of andersom) is de eerste stap. Ga na welke behoefte hieraan ten grondslag ligt. Wil je graag aardig gevonden worden, en durf je daarom geen ‘nee’ te zeggen? Waren jou ouders nooit trots op je en doe je daarom zo je best om jezelf te bewijzen?

De oplossing is de volgende:

Breek de muur af die het kind verborgen houdt. Luister naar het kind dat je ooit was en dat nog steeds in je existeert. Laat het kind vertellen waar het behoefte aan heeft en handel daarnaar.

De Bijbel leert echter een hele andere weg, de juiste weg.

Niemand zoeke wat van hemzelf is; maar een ieder zoeke wat van de ander is. 1 Kor.10:24

3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. 4  Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is. Fil.2:3-4

U hebt geen therapie nodig om het kind in uzelf vrij te zetten. Er is er maar Eén Die u kan helpen. Dat is de Here Jezus.

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. Math.11:28-30

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.blikopener-coaching.nl/e-zines/Een%20blik%20op%20het%20kind%20in%20jezelf.pdf

http://www.riasuyderhoud.nl/producten/ontmoet-en-koester-het-kind-in-jezelf/

http://www.innerlijk-kind.nl/

http://www.yeyokind.nl/site/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=44

http://www.swpbook.com/67

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/newage.ha.htm#15.10

Handboek Geboren om vrij te zijn van Wilkin van de kamp