Overig-Boeken

Griezelboeken

Griezelboeken waren voor kinderen lange tijd ondenkbaar. Veel te heftig. Kinderen angst aanjagen door hen te laten lezen over bloed­dorstige vampiers deed je gewoonweg niet. Maar die tijd is voorbij, de laatste jaren is er een enorme toename van griezelboeken voor kinderen.

Voor jonge kinderen wordt alles nog vrij lief en onschuldig beschre­ven. Zij moeten immers eerst wennen aan het griezelen zonder er direct bang van te worden. Deze eerste positieve kennismaking met het genre is belangrijk, zodat langzaamaan vriendelijke mon­sters plaats kunnen maken voor duivelse wezens. Het doel is dan niet meer ‘groeien in griezel’, maar angst aanjagen. Gevoelens van walging en afgrijzen worden opgewekt door gruwelijke gebeurtenissen uitvoerig te beschrijven. Dat wordt dan ook wel griezelen en gruwelen genoemd.

De vraag is waar worden kinderen eigenlijk aan blootgesteld als zij die ervaring beleven? Waar nemen zij kennis van als zij griezelver­halen lezen? Het blijkt dat het gruwelijke steeds openlijker wordt beschreven. Je moet tenslotte iedere keer opnieuw tot een schrik­effect komen. Waar ligt dan de grens? Als het kwaad is geschied en je ‘s nachts niet meer kunt slapen? Ben je als (mede)opvoeder niet verantwoordelijk voor een veilige en pedagogisch verantwoorde leer- en leefomgeving?

In deze brochure wordt het onderwerp griezelen in kinderboe­ken nader bekeken. Diverse punten komen aan de orde, zodat het fenomeen griezelen in die boeken duidelijk herkenbaar wordt.

Uiteindelijk gaat het er om dat ouders en leerkrachten een stand­punt in kunnen nemen tegen een genre dat steeds meer aan populariteit wint.

De brochure Griezelen een gevaar in kinderboeken is als PDF (€1,-) en als gedrukte versie (€1,50) verkrijgbaar op de website van Bijbel en Onderwijs.

 

Bron: Bijbel en Onderwijs.