Kan een gelovige demonisch bezeten zijn?

De leer dat een gelovige demonisch bezeten kan zijn is wijd en zijd verbreid binnen het christendom. In het begin was het zo dat deze leer voornamelijk in charismatische kringen werd geleerd, tegenwoordig is het ook binnen de traditionele kerken een geaccepteerde leer. De Bijbel spreekt nergens over mensen die wederomgeboren zijn en tevens een demonische […]

Het kind in jezelf

Binnen kerken en gemeenten wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van buiten Bijbelse leringen om vrijheid, genezing en heling te bewerkstelligen Deze methodes komen meestal voort vanuit Oosterse religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en de New Age. Was het voorheen zo dat dit soort leer voornamelijk onderwezen werd binnen de charismatische beweging, tegenwoordig wordt er binnen […]

Generatievloeken

Volgens de vele leraren die werkzaam zijn in het bevrijdingspastoraat is het nodig dat we bevrijd worden van de zogenaamde generatievloeken. Deze vloeken zouden werkzaam zijn in ons leven en dit zou komen door de zonde van onze voorouders. Dit gaat dan terug tot het 3e, 4e en zelfs het 10e geslacht. Dus als er in uw familielijn alcoholverslaving, […]

Bevrijdingspastoraat

Na de Torontoblessing is er een enorme toename gekomen van bevrijdingsbedieningen. Het aantal groeit nog steeds.  Na de charismatische kerken kwam het de evangelische kerken binnen, en nu treedt het zelfs de gevestigde kerken binnen. Kan een wedergeboren christen gebonden zijn door een demonische macht, of is deze leer één van de grootste dwalingen die […]

Hedendaagse wonderen en tekenen

De leer dat wonderen en tekenen, zoals visioenen, dromen, genezingen, bevrijdingen e.d. ook vandaag de dag in de gemeente voorkomen, en dat men naar de gave om deze te doen moet streven, neemt steeds grotere vormen aan. Is dit zoals men beweert een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest of blijkt hier een andere geest aan het […]

De drie verschillende evangeliën

In de Bijbel worden drie soorten evangelie beschreven. In deze evangeliën wordt aan ieder mens duidelijk gemaakt Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Het is echter wel noodzakelijk om deze vormen van het evangelie uit elkaar te houden.   Het eerste evangelie: Het eeuwige evangelie. De eerste vorm van het evangelie welk verkondigd […]